Kalendář akcí a událostí farnosti

červen 2024

PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
1sv. Justina, mučedníka
 • 07:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:15 - 08:00
  • DOLNÍ NĚMČÍ - sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
  • Označení: DN (Dolní Němčí)

  Pobožnost první soboty k Panně Marii

 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 09:00
  • DOLNÍ NĚMČÍ - sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
  • Označení: DN (Dolní Němčí)

  Na poděkování za dožití 80 let a 75 let života, za + rodiče z obou stran a + rodinu a živou víru a Boží požehnání pro * rodinu

 • 12:00 Svatba
  Svatba
  • 12:00 - 13:00
  • DOLNÍ NĚMČÍ - sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
  • Označení: DN (Dolní Němčí)

  Svatební obřad beze mše sv. /Libuše Čiháková & Marek Martínek/

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:30
  • DOLNÍ NĚMČÍ - sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
  • Označení: DN (Dolní Němčí)

  Za + Klementa a Marii Kočí, dvoje rodiče, syna, snachu, vnuka a +++ a ochranu Panny Marie s prosbou o zdraví pro celou * rodinu

29. neděle v mezidobí
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:30
  • DOLNÍ NĚMČÍ - sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
  • Označení: DN (Dolní Němčí)

  Za * a + farníky

 • 09:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:00 - 11:00
  • Horní Němčí - sv. Petra a Pavla, apoštolů
  • Označení: HN (Horní Němčí)

  Za + rodinu Gálovu a Bahulovu, +++ a za dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro * rodinu

  /po mši sv. eucharistický průvod obcí/

 • 12:00 Křest
  Křest
  • 12:00 - 12:30
  • DOLNÍ NĚMČÍ - sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
  • Označení: DN (Dolní Němčí)

  UDÍLENÍ SVÁTOSTI KŘTU /Matěj Vařecha/

3sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:30
  • DOLNÍ NĚMČÍ - sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
  • Označení: DN (Dolní Němčí)

  Za + rodiče Kadlčkovy, + manžele Daňkovy a za celou + rodinu a za dar zdraví a Boží ochranu pro celou * rodinu

4úterý 9. týdne v mezidobí
5sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:30
  • DOLNÍ NĚMČÍ - sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
  • Označení: DN (Dolní Němčí)

  Za + rodiče Bršlicovy, + rodiče Niniczkovy, + dceru a syna, za ostatní + rodinu a +++ a za ochranu Panny Marie a pomoc Boží a za dar zdraví pro celou * rodinu

6sv. Pavlíny, panny a mučednice, spolupatronky metropol. chrámu a celé arcidiecéze
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • Horní Němčí - sv. Petra a Pavla, apoštolů
  • Označení: HN (Horní Němčí)

  Za + Františka Bobčíka, + rodinu Bobčíkovu a Jurigovu a za pomoc a ochranu Panny Marie pro * rodinu

7Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
8Neposkvrněného srdce Panny Marie
910. neděle v mezidobí
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:30
  • DOLNÍ NĚMČÍ - sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
  • Označení: DN (Dolní Němčí)

  Za + Moniku Urbanovou a za + rodiny Habancovu, Urbanovu a Hrdličkovu a za dar zdraví, víry a Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro * rodiny

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 11:00
  • Horní Němčí - sv. Petra a Pavla, apoštolů
  • Označení: HN (Horní Němčí)

  Za * a + farníky, zvláště pak za děti, které dnes poprvé přistoupí ke sv. přijímání a jejich rodiny

 • 10:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:30 - 11:30
  • DOLNÍ NĚMČÍ - sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
  • Označení: DN (Dolní Němčí)

  Na poděkování za dožití 60 let života s prosbou o Boží požehnání pro celou * rodinu a za + tatínka Antonína Světinského k nedožitým 85. narozeninám a za + rodiče Bršlicovy

 • 12:00 Křest
  Křest
  • 12:00 - 12:30
  • Horní Němčí - sv. Petra a Pavla, apoštolů
  • Označení: HN (Horní Němčí)

  UDÍLENÍ SVÁTOSTI KŘTU /Eliška Mančíková/

10pondělí 10. týdne v mezidobí
 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:30
  • DOLNÍ NĚMČÍ - sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
  • Označení: DN (Dolní Němčí)

  Za + Marii Ježkovou a + manžela Vincence a za + sourozence a dar zdraví a ochranu Boží pro celou * rodinu

11sv. Barnabáše, apoštola
12středa 10. týdne v mezidobí
 • 14:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 14:00 - 15:00
  • Penzion DN

  ( Tato intence nebyla nikým obsazena )

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:30
  • DOLNÍ NĚMČÍ - sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
  • Označení: DN (Dolní Němčí)

  Na poděkování Pánu Bohu za dožití 80 let, + manžela, celou + rodinu z obou stran a Boží požehnání a ochranu Panny pro celou * rodinu

13sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • Horní Němčí - sv. Petra a Pavla, apoštolů
  • Označení: HN (Horní Němčí)

  Za + Anežku Gálovou a bratra, rodiče Gálovy a za dar zdraví a Boží pomoc pro celou rodinu

14pátek 10. týdne v mezidobí
 • 09:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:30 - 10:30
  • Charitní dům Slavkov

  ( Tato intence nebyla nikým obsazena )

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:30
  • DOLNÍ NĚMČÍ - sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
  • Označení: DN (Dolní Němčí)

  Na poděkování Pánu Bohu za 60 let života, dar zdraví, víry, ochranu Panny Marie pro * rodinu a za + rodiče Richtrovy a Švehlovy

15sv. Víta, mučedníka, nebo sobotní památka Panny Marie
 • 13:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 13:00 - 14:00
  • DOLNÍ NĚMČÍ - sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
  • Označení: DN (Dolní Němčí)

  Za * a + z ročníku 1974 a jejich rodiny

 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00 - 18:00
  • Bazilika-Velehrad

  Pouť děkanátu Uherský Brod za nová kněžská a řeholní povolání a obnovu rodin

1611. neděle v mezidobí
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:30
  • DOLNÍ NĚMČÍ - sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
  • Označení: DN (Dolní Němčí)

  Za * a + farníky zvláště za Antoníny a Antonie z farnosti

 • 09:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:00 - 10:00
  • Horní Němčí - sv. Petra a Pavla, apoštolů
  • Označení: HN (Horní Němčí)

  Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní, za dar víry, pomoc Boží a ochranu Panny Marie pro celou * rodinu

 • 10:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:30 - 11:30
  • DOLNÍ NĚMČÍ - sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
  • Označení: DN (Dolní Němčí)

  Za + bratra Františka, sestru Jarmilu, + rodiče, prarodiče, + rodinu, s prosbou o Boží požehnání, dar zdraví a ochranu Panny Marie pro * rodinu

 • 11:30 Křest
  Křest
  • 11:30 - 12:00
  • DOLNÍ NĚMČÍ - sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
  • Označení: DN (Dolní Němčí)

  UDÍLENÍ SVÁTOSTI KŘTU /Michal Kovář/

17pondělí 11. týdne v mezidobí
 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:30
  • DOLNÍ NĚMČÍ - sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
  • Označení: DN (Dolní Němčí)

  Za + dceru Jarmilu, + rodiče Kolískovy, Hyblerovy, celou + rodinu a za dar zdraví a Boží ochranu pro * rodinu

18úterý 11. týdne v mezidobí
19sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa
 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:30
  • DOLNÍ NĚMČÍ - sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
  • Označení: DN (Dolní Němčí)

  Za + Antonína Uhra, + rodiče z obou stran a za dar víry, zdraví a Boží požehnání pro * rodiny

20čtvrtek 11. týdne v mezidobí
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • Horní Němčí - sv. Petra a Pavla, apoštolů
  • Označení: HN (Horní Němčí)

  Za + Ludmilu Kunstovou, celou + rodinu a za +++

21sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00 - 18:00
  • Slavkov - kaple sv. Zdislavy
  • Označení: Slavkov (Slavkov)

  Zadáno

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:30
  • DOLNÍ NĚMČÍ - sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
  • Označení: DN (Dolní Němčí)

  Za + Jiřinu Daňkovou za * a + z ročníku 1959

22sv. Paulína Nolánského, biskupa , nebo sobotní památka Panny Marie
2312. neděle v mezidobí
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:30
  • DOLNÍ NĚMČÍ - sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
  • Označení: DN (Dolní Němčí)

  Za + Gabrielu Marks Stojaspal a za dar zdraví a ochranu Boží pro celou " rodinu a její děti

 • 09:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:00 - 10:00
  • Horní Němčí - sv. Petra a Pavla, apoštolů
  • Označení: HN (Horní Němčí)

  VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA

 • 10:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:30 - 11:30
  • DOLNÍ NĚMČÍ - sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
  • Označení: DN (Dolní Němčí)

  Za * a + farníky

24Narození sv. Jana Křtitele
 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:30
  • DOLNÍ NĚMČÍ - sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
  • Označení: DN (Dolní Němčí)

  Za + Annu Šohajovou, manžela, syna a za dar zdraví a Boží požehnání pro * rodinu

25úterý 12. týdne v mezidobí
26středa 12. týdne v mezidobí
27 sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • Horní Němčí - sv. Petra a Pavla, apoštolů
  • Označení: HN (Horní Němčí)

  ( Tato intence nebyla nikým obsazena )

28sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
29sv. Petra a Pavla, apoštolů
3013. neděle v mezidobí
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:30
  • DOLNÍ NĚMČÍ - sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
  • Označení: DN (Dolní Němčí)

  Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání pro celou * rodinu, za + rodiče, prarodiče z obou stran, + sourozence, celou + rodinu a +++

 • 09:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:00 - 10:00
  • Horní Němčí - sv. Petra a Pavla, apoštolů
  • Označení: HN (Horní Němčí)

  TITULÁRNÍ SLAVNOST

  Za * a + farníky

 • 10:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:30 - 11:30
  • DOLNÍ NĚMČÍ - sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
  • Označení: DN (Dolní Němčí)

  Za ochranu Panny Marie a vedení Duchem Svatým pro jubilantku a celou * rodinu

 • 14:00 Adorace bez svátostného požehnání
  Adorace bez svátostného požehnání
  • 14:00 - 14:30
  • DOLNÍ NĚMČÍ - sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
  • Označení: DN (Dolní Němčí)

  Triduum Modliteb matek