Kalendář akcí a událostí farnosti

Listopad 2022

PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
1Všech svatých
 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30
  • DOLNÍ NĚMČÍ - sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

  Za +Josefa Tinku, rodiče Tinkovy, syna Filipa, rodiče Zimčíkovy, dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu

2 na všechny věrné zemřelé
 • 16:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 16:00
  • Horní Němčí - sv. Petra a Pavla, apoštolů

  Za duše v očistci

 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:00
  • DOLNÍ NĚMČÍ - sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

  Za +sestru, bratra, +rodiče, prarodiče a celou +rodinu, s prosbou o dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živé rodiny

3sv. Martina de Porres, řeholníka
 • 16:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 16:00
  • Slavkov - kaple sv. Zdislavy

  15,30 hodin - společná adorace; zpovídání Za +rodinu Jurigovu, Bobčíkovu, Bučkovu, Králíkovu a duše v očistci

4sv. Karla Boromejského, biskupa
 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:00
  • DOLNÍ NĚMČÍ - sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

  Za živé a zemřelé ročníku 1942, za dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro jejich rodiny

5sobota 31. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
632. neděle v mezidobí
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:30
  • DOLNÍ NĚMČÍ - sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

  Za +rodiče Hubáčkovy a Kadlčkovy, Boží ochranu a dar zdraví pro celou živou rodinu a za duše v očistci

 • 09:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:00
  • Horní Němčí - sv. Petra a Pavla, apoštolů

  Za farníky

 • 10:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:30 - 11:30
  • DOLNÍ NĚMČÍ - sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

  Za +Antonína Daníčka, +rodiče Daníčkovy a Machů, bratra, sestru, prarodiče, dar zdraví, víry, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živé rodiny

 • 14:00 Oznámení
  Oznámení
  • 14:00
  • DOLNÍ NĚMČÍ - sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

  Pobožnost za zemřelé na hřbitově v Dolním Němčí

 • 15:00 Oznámení
  Oznámení
  • 15:00
  • Slavkov - kaple sv. Zdislavy

  Pobožnost za zemřelé na hřbitově ve Slavkově

 • 15:30 Oznámení
  Oznámení
  • 15:30
  • Horní Němčí - sv. Petra a Pavla, apoštolů

  Pobožnost za zemřelé na hřbitově v Horním Němčí

7pondělí 32. týdne v mezidobí
 • 14:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 14:30
  • Slavkov - kaple sv. Zdislavy

  Pohřeb paní Bohumily Uchytilové

 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:00
  • DOLNÍ NĚMČÍ - sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

  Za Josefa Mitáčka, dceru Lenku, rodiče z obou stran, švagra Antonína, Boží ochranu pro celou živou rodinu

8úterý 32. týdne v mezidobí
9Posvěcení lateránské baziliky
 • 16:30 Oznámení
  Oznámení
  • 16:30 - 17:30
  • DOLNÍ NĚMČÍ - sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

  Modlení za zemřelou Jitku Končitíkovou

 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:00
  • DOLNÍ NĚMČÍ - sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

  Za +manžela Antonína Hambálka, rodiče a sourozence z obou stran, prarodiče a celou +rodinu, duše v očistci, s prosbou o dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu

10sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00
  • Horní Němčí - sv. Petra a Pavla, apoštolů

  Za +Evžena Jurnykla, +rodiče Annu a Josefa Jurnyklovy, Annu a Karla Jančovy, dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu

11sv. Martina Tourského, biskupa
12sv. Josafata, biskupa a mučedníka
 • 09:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:00
  • DOLNÍ NĚMČÍ - sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

  Za všechny zemřelé charitního domu v uplynulém roce

1333. neděle v mezidobí
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:30
  • DOLNÍ NĚMČÍ - sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

  Za farníky, zvláště za živé a zemřelé Anežky a Martiny

 • 09:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:00
  • Horní Němčí - sv. Petra a Pavla, apoštolů

  Na poděkování Pánu Bohu za dožití 50 let společného života, dar zdraví a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu Mitáčkovu a Ondrovu

 • 10:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:30 - 11:30
  • DOLNÍ NĚMČÍ - sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

  Za +Annu Stojaspalovu, +manžela, jejich sourozence, prarodiče, rodiče Světinské a celou +rodinu

14pondělí 33. týdne v mezidobí
 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:00
  • DOLNÍ NĚMČÍ - sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

  Za +Františku Karafiátovou, +sestru, bratra, rodiče z obou stran, Boží požehnání a ochranu Panny Marie, dar zdraví pro živou rodinu

15sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve
 • 16:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 16:00
  • Slavkov - kaple sv. Zdislavy

  Za rodiče Zetkovy, Josefa Mathiu, Libora Stejskala, za dar zdraví pro celou živou rodinu

16sv. Markéty Skotské
 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:00
  • DOLNÍ NĚMČÍ - sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

  Za +Marii Ježkovu, manžela, rodiče Kadlčkovy, celou +rodinu z obou stran, dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

17sv. Alžběty Uherské, řeholnice
 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00
  • Horní Němčí - sv. Petra a Pavla, apoštolů

  Za †Josefa Bahulu, †sestru Vlastu, dvoje †rodiče, dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu

18Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla
 • 14:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 14:30
  • Horní Němčí - sv. Petra a Pavla, apoštolů

  Pohřeb pana Františka Borýska

 • 17:00 Adorace
  Adorace
  • 17:00
  • DOLNÍ NĚMČÍ - sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

  Společná adorace s mladými

 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:00
  • DOLNÍ NĚMČÍ - sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

  Za +Františku Tinkovu, +rodiče, +rodiče Kolískovy a celou +rodinu, dar zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu

19sobota 33. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
20Ježíše Krista Krále
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:30
  • DOLNÍ NĚMČÍ - sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

  Za farníky

 • 09:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:00
  • Horní Němčí - sv. Petra a Pavla, apoštolů

  Za +rodiče Milošovy, Dominikovy, +sestru, Boží požehnání pro živou rodinu a duše v očistci

 • 10:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:30 - 11:30
  • DOLNÍ NĚMČÍ - sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

  Za pěvecké sbory, scholu, scholičku, folklórní krúžky a hudebníky

21Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:00
  • DOLNÍ NĚMČÍ - sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

  Za +manžela Antonína, +rodiče Zajícovy a Kočí, +bratry, švagry, švagrovou a celou +rodinu z obou stran, s prosbou o dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu

22sv. Cecílie, panny a mučednice
 • 16:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 16:00
  • Slavkov - kaple sv. Zdislavy

  Za +manžela Jana Multána, +rodinu a Boží požehnání pro živou rodinu

23sv. Klementa I., papeže a mučedníka
 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:00
  • DOLNÍ NĚMČÍ - sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

  Za +Jiřího Málka a všechny zemřelé kostelního sboru

24sv. Ondřeje Dũng Lạca, kněze, a druhů, mučedníků
25sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice
 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:00
  • DOLNÍ NĚMČÍ - sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

  Na poděkování Pánu Bohu za 60 let společného života, s prosbou o dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu a za všechny zemřelé z obou stran

26sobota 34. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:00
  • DOLNÍ NĚMČÍ - sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

  Za +Miladu Daňkovou, otce, +rodinu z obou stran, dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu

 • 09:00 Oznámení
  Oznámení
  • 09:00
  • DOLNÍ NĚMČÍ - sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

  Farní duchovní obnova s františkánem Bernardínem Šmidem (do 16 hodin)

 • 15:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 15:00
  • DOLNÍ NĚMČÍ - sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

  Mše svatá (duchovní obnova)

271. NEDĚLE ADVENTNÍ
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:30
  • DOLNÍ NĚMČÍ - sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

  Za živé a zemřelé Kateřiny

 • 09:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:00
  • Horní Němčí - sv. Petra a Pavla, apoštolů

  Za farníky

 • 10:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:30 - 11:30
  • DOLNÍ NĚMČÍ - sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

  Za +manžela Františka, +rodiče Stojaspalovy a Koníčkovy, celou +rodinu, dar zdraví, Boží požehnání pro živou rodinu

28pondělí 1. adventního týdne
 • 07:00 Bohoslužba slova
  Bohoslužba slova
  • 07:00 - 07:30
  • DOLNÍ NĚMČÍ - sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

  pondělí - pátek: RORÁTY - adventní zpěvy a modlitby

 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:00
  • DOLNÍ NĚMČÍ - sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

  Za +Štěpána Hrdinu, 2 sestry, bratra, švagry a švagrové, +rodiče z obou stran a duše v očistci, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu

29úterý 1. adventního týdne
30sv. Ondřeje, apoštola
 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:00
  • DOLNÍ NĚMČÍ - sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

  Za +manžela Antonína Kadlčka, rodiče z obou stran a 2 bratry, s prosbou o dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu