Kalendář akcí a událostí farnosti

Srpen 2022

PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
1sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve
2sv. Eusebia z Vercelli, biskupa
3středa 18. týdne v mezidobí
 • 17:30 Oznámení
  Oznámení
  • 17:30
  • DOLNÍ NĚMČÍ - sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

  Modlení za zemřelou Marii Černou

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30
  • DOLNÍ NĚMČÍ - sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

  Za +Marii Kočí, rodiče Kadlčkovy a Kočí, syna Josefa, +vnuka Tomáška a pro živou rodinu dar zdraví a ochranu Boží

4sv. Jana Marie Vianneye, kněze,
5Posvěcení římské baziliky Panny Marie
 • 13:00 Adorace
  Adorace
  • 13:00
  • DOLNÍ NĚMČÍ - sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

  osobní adorace; 17 hodin - zpovídání; 18 hodin - společná adorace

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30
  • DOLNÍ NĚMČÍ - sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

  Za +Josefa Umlaufa, rodiče z obou stran, sestru, bratry, švagry, švagrové, dar zdraví, Boží ochranu pro celou živou rodinu

6Proměnění Páně
 • 06:45 Oznámení
  Oznámení
  • 06:45
  • DOLNÍ NĚMČÍ - sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

  Fatimská mariánská pobožnost v kostele

 • 10:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:30
  • DOLNÍ NĚMČÍ - sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

  Svatební mše svatá - Tomáš Láska a Barbora Mošťková

719. neděle v mezidobí
8sv. Dominika, kněze
 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30
  • DOLNÍ NĚMČÍ - sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

  Za +Ludmilu Juráskovu, manžela Josefa, rodiče z obou stran, s prosbou o dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu

9sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy
10sv. Vavřince, mučedníka
 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30
  • DOLNÍ NĚMČÍ - sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

  Na poděkování Pánu Bohu za 80 let života, za rodiče z obou stran a Boží ochranu pro celou živou rodinu

11sv. Kláry, panny
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00
  • Horní Němčí - sv. Petra a Pavla, apoštolů

  Za +Ladislava Boráně a dar zdraví, pomoc Boží a ochranu celé živé rodiny

12sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice
13sv. Ponciána, papeže, a Hippolyta, kněze, mučedníků, nebo sobotní památka Panny Marie
1420. neděle v mezidobí
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30
  • DOLNÍ NĚMČÍ - sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

  Za +Luboše Světinského, za celou zemřelou i živou rodinu

 • 09:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:00
  • Horní Němčí - sv. Petra a Pavla, apoštolů

  Za farníky

 • 10:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:30
  • DOLNÍ NĚMČÍ - sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

  Za +Marii Daňkovu, manžela, +rodiče z obou stran, za rodinu Kadlčkovu, dar zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu

15Nanebevzetí Panny Marie
16sv. Štěpána Uherského
17středa 20. týdne v mezidobí
18čtvrtek 20. týdne v mezidobí
19sv. Jana Eudese, kněze
 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30
  • DOLNÍ NĚMČÍ - sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

  Za +Antonína Juřenčáka, +rodinu Juřenčákovu a Richtrovu, dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu

20sv. Bernarda, opata a učitele církve
2121. neděle v mezidobí
22Panny Marie Královny
 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30
  • DOLNÍ NĚMČÍ - sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

  Za +Františku Uhrovu, manžela, Jaroslava Kadlčka a celou +rodinu, Boží požehnání a dar zdraví pro živou rodinu

23sv. Růženy z Limy, panny
24sv. Bartoloměje, apoštola
 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30
  • DOLNÍ NĚMČÍ - sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

  Za +Boženu Stojaspalovu, +manžela Františka, dvoje +rodiče, dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu

25sv. Ludvíka
26pátek 21. týdne v mezidobí
27sv. Moniky
2822. neděle v mezidobí
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30
  • DOLNÍ NĚMČÍ - sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

  Za farníky

 • 09:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:00
  • Horní Němčí - sv. Petra a Pavla, apoštolů

  Za +Marii a Josefa Vykopalovy, dvoje +rodiče, celou +rodinu a dar zdraví pro živou rodinu

 • 10:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:30
  • DOLNÍ NĚMČÍ - sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

  Za +Marii Umlaufovou, +manžela, +manžele Umlaufovy, celou +rodinu, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu

29Umučení sv. Jana Křtitele
 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30
  • DOLNÍ NĚMČÍ - sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

  Na poděkování Pánu Bohu za dožití 75 let života, dvoje +rodiče, bratra, švagra, s prosbou o dar zdraví, Boží požehnání, ochranu a pomoc Panny Marie pro živou rodinu

30úterý 22. týdne v mezidobí
31středa 22. týdne v mezidobí
 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30
  • DOLNÍ NĚMČÍ - sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

  Na poděkování Pánu Bohu za 80 let života a za všechna přijatá dobrodiní, s prosbou o dar zdraví, víry, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živé rodiny, za +manžela, syna, rodiče Tinkovy a Krejčovy a celou +rodinu