V reakci na vřelé přání Svatého otce bude měsíc květen věnován „maratonu“ modlitby s úmyslem prosit za ukončení pandemie, která již svět sužuje více než rok, a také za obnovení společenských a pracovních aktivit. Papež František si do této iniciativy přeje zapojit celý svět, zvláště poutní místa všude ve světě.

JEDNOTLIVÉ PŘENOSY MODLITBY NA YOUTUBE