kostel sv. Filipa a Jakuba - Dolní Němčí

Kliknutím mapku aktivujete
Logo DOLNÍ NĚMČÍ - sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
O místu:

Novogotický farní kostel sv. apoštolů Filipa a Jakuba byl zbudován v letech 1870 – 1873. Ve věži jsou zavěšeny tři zvony, Svatý Prokop z roku 1733, Svatý Josef z roku 1949 a Panna Maria z roku 1954. Na památku slavnostního vysvěcení v roce 1873 vztyčili místní obyvatelé před kostelem kříž s vyrytým letopočtem.

Nejbližší události v místě (rozmezí od 24.6. do 4.7.2024)

Den Čas Druh intence
pondělí
24.6.
18:30 Mše svatá

Za + Annu Šohajovou, manžela, syna a za dar zdraví a Boží požehnání pro * rodinu

středa
26.6.
17:00 Příležitost ke svátosti smíření přede mší svatou

PŘÍLEŽITOST K SVÁTOSTI SMÍŘENÍ PŘED PRÁZDNINAMI

18:30 Mše svatá

Za + Františka Stojaspala, syna Břetislava, + švagrovou, švagra, + rodiče Stojaspalovy a Bobčíkovy a za dar zdraví a Boží ochranu pro celou * rodinu

pátek
28.6.
18:30 Mše svatá

Za + Annu Chovancovou, manžela, jejich děti a za dar zdraví, ochranu Panny Marie a Boží pomoc pro * rodinu

19:15 Příležitost ke svátosti smíření po mši svaté

PŘÍLEŽITOST K SVÁTOSTI SMÍŘENÍ PŘED PRÁZDNINAMI

19:15 Adorace bez svátostného požehnání

Triduum Modliteb matek

sobota
29.6.
08:00 Mše svatá

Za + Annu Růžičkovou, * a + z ročníku 1949, s prosbou o Boží požehnání a dar zdraví i pro jejich rodiny a +++

14:00 Adorace bez svátostného požehnání

Triduum Modliteb matek

neděle
30.6.
07:30 Mše svatá

Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání pro celou * rodinu, za + rodiče, prarodiče z obou stran, + sourozence, celou + rodinu a +++

10:30 Mše svatá

Za ochranu Panny Marie a vedení Duchem Svatým pro jubilantku a celou * rodinu

14:00 Adorace bez svátostného požehnání

Triduum Modliteb matek

středa
3.7.
18:30 Mše svatá

Zadáno

Sdílejte info