kostel sv. Filipa a Jakuba - Dolní Němčí

Logo DOLNÍ NĚMČÍ - sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
O místu:

Novogotický farní kostel sv. apoštolů Filipa a Jakuba byl zbudován v letech 1870 – 1873. Ve věži jsou zavěšeny tři zvony, Svatý Prokop z roku 1733, Svatý Josef z roku 1949 a Panna Maria z roku 1954. Na památku slavnostního vysvěcení v roce 1873 vztyčili místní obyvatelé před kostelem kříž s vyrytým letopočtem.

Nejbližší události v místě (rozmezí od 29.11. do 9.12.2022)

Den Čas Druh intence
středa
30.11.
17:30 Mše svatá

Za +manžela Antonína Kadlčka, rodiče z obou stran a 2 bratry, s prosbou o dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu

pátek
2.12.
13:00 Adorace

osobní adorace; 16:15 - zpovídání; 17:00 - společná adorace

17:30 Mše svatá

Za +Jaroslava Kadlčka, dvoje +rodiče a celou +rodinu, Boží požehnání a dar zdraví pro živou rodinu

sobota
3.12.
06:15 Oznámení

Fatimská mariánská pobožnost v kostele

07:00 Mše svatá

Na úmysl dárce

(rorátní mše svatá s dětmi + snídaně ve farní dvoraně)

neděle
4.12.
07:30 Mše svatá

Za +Františka Umlaufa, +rodiče z obou stran, celou +rodinu a duše v očistci, dar zdraví a Boží požehnání pro živé rodiny

10:30 Mše svatá

Za farníky

pondělí
5.12.
17:30 Mše svatá

Za +Františka Šrámka, dvoje rodiče, celou +rodinu a dar zdraví, Boží požehnání pro celou živou rodinu

středa
7.12.
17:30 Mše svatá

Za +syna Antonína Tinku, +manžela, rodiče Tinkovy a Krejčovy, celou +rodinu a duše v očistci

pátek
9.12.
17:30 Mše svatá

Za +rodiče Ježkovy, Cmolovy a celou +rodinu z obou stran, dar zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu

Sdílejte info