kostel sv. Filipa a Jakuba - Dolní Němčí

Kliknutím mapku aktivujete
Logo DOLNÍ NĚMČÍ - sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
O místu:

Novogotický farní kostel sv. apoštolů Filipa a Jakuba byl zbudován v letech 1870 – 1873. Ve věži jsou zavěšeny tři zvony, Svatý Prokop z roku 1733, Svatý Josef z roku 1949 a Panna Maria z roku 1954. Na památku slavnostního vysvěcení v roce 1873 vztyčili místní obyvatelé před kostelem kříž s vyrytým letopočtem.

Nejbližší události v místě (rozmezí od 2.4. do 12.4.2023)

Den Čas Druh intence
neděle
2.4.
07:30 Mše svatá
Za +Otílii Stojaspalovou, za +Josefa a Marii Stojaspalovi a celou +rodinu, dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
10:30 Mše svatá

Za farníky

14:00 Oznámení

Pobožnost křížové cesty v kostele

pondělí
3.4.
18:30 Mše svatá
Na poděkování Bohu za dožitých 80, 75 a 50 let, dvoje rodiče z obou stran, za +bratra, dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
středa
5.4.
18:30 Mše svatá

Za +manželku Jaroslavu Zajícovou, otce Pochylého, +rodiče Zajícovy, +švagry, duše v očistci, za dar zdraví, Boží požehnání, ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu i v cizině

čtvrtek
6.4.
18:30 Mše svatá

Na poděkování Pánu Bohu za dožitých 85 let života, za +manžela Františka, dvoje +rodiče, dar zdraví, Boží požehnání pro živé rodiny Ježkovy, Zimčíkovy, Šimčíkovy a za duše v očistci

po mši svaté adorace v Getsemanské zahradě

pátek
7.4.
14:00 Oznámení

Křížová cesta po obci (začíná se u fary)

18:30 Bohoslužba slova

Velkopáteční obřady

sobota
8.4.
09:00 Mše svatá

Bdění u Božího hrobu (do 17 hodin)

14:00 Oznámení

Pobožnost u Božího hrobu s dětmi (vede Scholička)

20:30 Mše svatá

Za +Jiřího Hejdu, dvoje +rodiče, dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

neděle
9.4.
07:30 Mše svatá

Mše svatá

10:30 Mše svatá

Za farníky

pondělí
10.4.
07:30 Mše svatá

Za +Miroslavu Baroňovu, za +rodiče z obou stran, za +rodinu Kopeckou, +syna Miroslava, dar zdraví, Boží ochranu pro celou živou rodinu

středa
12.4.
18:30 Mše svatá

Za +Jaroslava Umlaufa, +rodiče z obou stran, duše v očistci a Boží požehnání, ochranu Panny Marie pro živou rodinu

Sdílejte info