kostel sv. Filipa a Jakuba - Dolní Němčí

Kliknutím mapku aktivujete
Logo DOLNÍ NĚMČÍ - sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
O místu:

Novogotický farní kostel sv. apoštolů Filipa a Jakuba byl zbudován v letech 1870 – 1873. Ve věži jsou zavěšeny tři zvony, Svatý Prokop z roku 1733, Svatý Josef z roku 1949 a Panna Maria z roku 1954. Na památku slavnostního vysvěcení v roce 1873 vztyčili místní obyvatelé před kostelem kříž s vyrytým letopočtem.

Nejbližší události v místě (rozmezí od 3.10. do 13.10.2023)

Den Čas Druh intence
středa
4.10.
18:30 Mše svatá

Za + Marii Černou, rodinu Uhrovou a rodiče Holubovy

pátek
6.10.
18:30 Mše svatá

Za + Františka Bobčíka, manželku, + rodiče, bratry a sestru, za + Marii Broumovskou ( Chovancovu) a za dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro * rodinu

sobota
7.10.
10:00 Mše svatá

Za * a + členky a člena ženského pěveckého sboru Tetičky z Dolněmčí, za dar zdraví a Boží požehnání pro jejich rodiny

11:30 Mše svatá

Na poděkování Pánu Bohu za 50 let společného života, za všechna přijatá dobrodiní, za dvoje + rodiče, dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou * rodinu i v cizině

neděle
8.10.
07:30 Mše svatá

Za * a + farníky zvláště za Františky z farnosti

10:30 Mše svatá

Za + rodiče Bršlicovy, celou + rodinu, dar zdraví, víry, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro * rodiny

pondělí
9.10.
18:30 Mše svatá

Za + Jarmilu Koryčánkovu, + bratra s manželkou, + sestru s manželem, + rodiče Bobčíkovy, dar zdraví a Boží požehnání pro celou * rodinu

středa
11.10.
18:30 Mše svatá

Za + Marii Tinkovou, rodiče Kateřinu a Františka Kadlčkovy, dar zdraví a víry pro * rodinu

pátek
13.10.
18:30 Mše svatá

Za * a + členy živého růžence a jejich rodiny

Sdílejte info