kostel sv. Filipa a Jakuba - Dolní Němčí

Kliknutím mapku aktivujete
Logo DOLNÍ NĚMČÍ - sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
O místu:

Novogotický farní kostel sv. apoštolů Filipa a Jakuba byl zbudován v letech 1870 – 1873. Ve věži jsou zavěšeny tři zvony, Svatý Prokop z roku 1733, Svatý Josef z roku 1949 a Panna Maria z roku 1954. Na památku slavnostního vysvěcení v roce 1873 vztyčili místní obyvatelé před kostelem kříž s vyrytým letopočtem.

Nejbližší události v místě (rozmezí od 23.2. do 4.3.2024)

Den Čas Druh intence
pátek
23.2.
17:30 Mše svatá

Za + Terezii Milošovou, + manžela, + rodiče z obou stran a celou + rodinu a za dar zdraví a Boží ochranu pro * rodiny

18:30 Mše svatá

Modlitba Taizé

sobota
24.2.
09:00 Mše svatá

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA s P. Antonínem Hráčkem

9:00 1. přednáška

10:00 2. přednáška

11:00 adorace

13:00 3. přednáška

14:30 křížová cesta

15:00 Mše svatá Za + Zdenku Popelkovou a * a + z ročníku 1945
neděle
25.2.
07:30 Mše svatá Za + rodiče Pěrkovy a Nedělovy, + syny a snachu a za dar zdraví a Boží ochranu pro celou * rodinu
10:30 Mše svatá

Na poděkování Pánu Bohu za dožití 80 let života, dar zdraví, ochranu Panny Marie pro * rodiny, za + manžela a + rodiče z obou stran a za +++

pondělí
26.2.
17:30 Mše svatá

Za + Pavla Brencuse, + manželku, + rodiče z obou stran, dar zdraví a víry a ochranu Boží a Panny Marie pro celou * rodinu

středa
28.2.
17:30 Mše svatá

Za dceru Lenku, manžela, rodiče Zimčíkovy a Mitáčkovy a za dar zdraví a Boží ochranu pro celou * rodinu

pátek
1.3.
17:30 Mše svatá Za + Petra Kadlčka a * a + z ročníku 1958
sobota
2.3.
08:00 Mše svatá Za + Anežku Kadlčkovou a * a + z ročníku 1936
neděle
3.3.
07:30 Mše svatá

Za * a + farníky zvláště za Anežky z farnosti

10:30 Mše svatá

Za manžela Josefa, rodiče Světinské, rodiče Richterovy a jejich 3 syny a dar zdraví a Boží ochranu pro celou * rodinu

pondělí
4.3.
17:30 Mše svatá

Za + prarodiče Marii a Cyrila Daňkovy, jejich + děti, celou + rodinu, dar víry, zdraví a Boží požehnání pro * rodiny

Sdílejte info