Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB DOLNÍ NĚMČÍ, HORNÍ NĚMČÍ
od 26.11. do 3.12.2023 - 48. týden

NEDĚLE 26.11.2023 SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
07:30 DN Za * a + farníky zvláště za Kateřiny z farnosti
09:00 HN Za + manžela, rodiče Bahulovy, Žufánkovy a celou + rodinu Beníčkovou a za dar zdraví a Boží požehnání pro * rodinu
10:30 DN Za sbory, scholy, hudebníky a folklorní soubory
PONDĚLÍ 27.11.2023 PONDĚLÍ 34. TÝDNE V MEZIDOBÍ
17:30 DN Za + manžela Ludvíka Daňka, za + rodiče Kadlčkovy a Daňkovy a celou + rodinu a na poděkování za dar zdraví s prosbou o Boží ochranu pro celou * rodinu
ÚTERÝ 28.11.2023 ÚTERÝ 34. TÝDNE V MEZIDOBÍ
Dnes mše sv. není
STŘEDA 29.11.2023 STŘEDA 34. TÝDNE V MEZIDOBÍ
17:30 DN Za Josefa Janovského a celou + rodinu a dar zdraví pro * rodinu
ČTVRTEK 30.11.2023 SVÁTEK SV. ONDŘEJE, APOŠTOLA
17:00 HN Za + Ondřeje a Anežku Mandincovy, sestru, dvoje rodiče, 2 syny, dceru, zetě, vnuka a +++
PÁTEK 1.12.2023 SV. EDMUNDA KAMPIÁNA, KNĚZE A MUČEDNÍKA
13:00 HN ADORAČNÍ DEN FARNOSTI
Adorace NSO (13:00-15:55)
13:30 DN Adorace NSO (13:30-17:25)
16:00 HN ( volná intence )
17:30 DN Za + manžela Štěpána, + sourozence, švagry, švagrové, rodiče z obou stran, +++ a ochranu Panny Marie pro * rodinu
SOBOTA 2.12.2023 SOBOTA 34. TÝDNE V MEZIDOBÍ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
08:00 DN Za + Zdeňka Růžičku, * a + z ročníku 1948 a jejich rodiny
NEDĚLE 3.12.2023 1. NEDĚLE ADVENTNÍ
07:30 DN Za + Stanislava Tomance, + rodiče z obou stran, + vnučku Vanessu, +++, dar zdraví a ochranu Boží a Panny Marie pro celou * rodinu
09:00 HN Za * a + farníky
10:30 DN Za + Marii Strakovu, manžela, +++, dar víry,  zdraví a ochranu Panny Marie pro celou * rodinu
NEDĚLNÍ OHLÁŠKY – DOLNÍ NĚMČÍ (26.11.2023)
 
 • V sakristii jsou stolní kalendáře našeho děkanátu pro rok 2024. Jsou k dispozici za 70,-.
 • Na nástěnce v kostele je zveřejněný rozpis lektorů. Nově jsou lektoři pro obě nedělní čtení. Pokud by chtěl číst někdo z rodiny, která má daný úmysl mše sv., ať zkontaktuje příslušného čtenáře a domluví se s ním. Kontakty na lektory jsou v sakristii.
 • Tuto středu 29.11. proběhne další ročník akce Červená středa, jejímž smyslem je připomenout si všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro své náboženské přesvědčení. Pamatovat na ně můžeme nejen při společné večerní mši sv., ale také při soukromé modlitbě doma. Připojit k této myšlence se můžeme i rozsvícením červeného světla za okny našich domácností.
 • V pátek bude obvyklá prvopáteční adorace tentokrát od 13:30. Prosím zapište se do rozpisu k soukromé adoraci. Od 17:00 bude adorace společná zakončená svátostným požehnáním přede mší sv. V tento den zde nebudu zpovídat, protože v Horním Němčí je Adorační den, který zakončíme mší sv., jak můžete i vidět v pořadu bohoslužeb.
 • V sobotu 2.12. bude od 7:15 Pobožnost první soboty.
 • Příští neděli je 1. neděle adventní. Na začátku každé mše sv. bude žehnání adventních věnců. Pokud byste si chtěli nechat požehnat adventní věnec, můžete jej přede mší sv. položit před obětní stůl.
 • V době adventní budou rorátní mše sv. jak bylo zvykem, tedy o sobotách vždy v 7:00. Kromě těchto mší sv. budou nově rorátní mše sv. také během týdne, a to vždy v úterý a čtvrtek v 6:30. Protože jsou tyto mše sv. nově přidané do rozpisu bohoslužeb, mají prozatím úmysl volný. A tak vy, kteří máte zájem, můžete mě kontaktovat pro zapsání úmyslu.
 • Pro chystané Žehnání vína, které bude o Vánocích 27.12., se obracíme na ochotné vinaře, kteří by si chtěli nechat požehnat víno a přispět také ke společnému uspořádání vánočního večera. Lístek se jménem a kontaktem na Vás můžete vhodit do schránky na faře do 20.12.
 • V tomto týdnu budu navštěvovat nemocné a to následovně:
  • ve čtvrtek v ulicích Boršická, Na Okluku, Rybníky a Zahradní
  • v pátek v ulicích Na Výsluní, Vinohradská, Nivnická a Hlucká
V obou dnech budou návštěvy od 8:30. Pokud víte, o někom, kdo by stál o návštěvu kněze a svátosti, dejte mi, prosím, vědět.
 • Misijní klubko vás zve na Adventní misijní jarmark, který se koná v neděli 3.12. od 14 do 17 hodin na náměstí v Dolním Němčí při rozsvěcování vánočního stromu. Zakoupením výrobků, které vyráběly děti a maminky, podpoříte projekt PMD v Zambii. Děkujeme za Vaši podporu.
 • V sobotu má úklid kostela skupina č.14.
 
 • V sobotu 2. prosince od 9 do 12 hodin se uskuteční den otevřených dveří na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Zváni jsou především všichni zájemci o studium. Máte možnost prohlédnout si prostory školy, domova mládeže, školní kaple a dalších prostor. Na uchazeče se těší vyučující, vychovatelé i studenti AG.
 • Církevní střední škola pedagogická a sociální Bojkovice zve na dny otevřených dveří. První z nich se uskuteční v sobotu 2.12.2023 od 9 do 14 hodin. Další informace najdete na nástěnce.
 • Děkanátní adventní duchovní obnova pro mládež: Tématem bude "Umění čekat". Duchovní obnovou bude provázet P. Mgr. Petr Janíček. Duchovní obnova se uskuteční v sobotu 2. 12. 2023 v Uherském Brodě na faře. Více informací, včetně přihlášky, naleznete na plakátcích (pod QR kódy) a na sociálních sítích.
 • Adventní duchovní obnova pro ženy s Františkou Böhmovou na téma O laskavosti, něze a slabosti aneb o kráse ženství se uskuteční v sobotu 9. prosince 2023 od 9:30 ve Víceúčelovém komunitním centru Charity (Masarykovo nám. 165, Uherský Brod). Cena účasti je 150 Kč/osobu, možnost objednání oběda za 115 Kč. Prosíme účastnice o napečení dobrot na svačinu. Přihlašování na webových stránkách centra nebo telefonicky.
 
Dary:
  • ročník 1948 daroval na kostel 500,-
  • FS Oldněmčan daroval na kostel 500,-
  • Mužský pěvecký sbor Dolněmčané daroval na kostel 1.000,-
  • Ženský pěvecký sbor Tetičky z Dolněmčí daroval na kostel 500,-
  • Ženský pěvecký sbor Kukulenka daroval na kostel 500,-
  • DNK Dolněmčánek daroval na kostel 2.750,-
  • Kateřiny darovaly ke svému svátku na kostel 350,-
  • další dary na kostel byly ve výši 4.000,-
  • při sbírce na sdělovací prostředky z minulé neděle jste darovali 16.880,-
Pán Bůh zaplať!
 
 
 NEDĚLNÍ OHLÁŠKY – HORNÍ NĚMČÍ (26.11.2023)
 
 • V sakristii jsou stolní kalendáře našeho děkanátu pro rok 2024. Jsou k dispozici za 70,-.
 • Pokud víte o někom ať už ze Slavkova nebo z Horního Němčí, kdo se už do kostela nedostane, ale stojí o návštěvu kněze a svátosti, prosím, abyste mi je nahlásili, a to do konce listopadu. V prosinci bych tyto zájemce rád navštívil. Termín ohlásím podle počtu nahlášených.
 • Tuto středu 29.11. proběhne další ročník akce Červená středa, jejímž smyslem je připomenout si všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro své náboženské přesvědčení. Pamatovat na ně můžeme nejen při společné večerní mši sv., ale také při soukromé modlitbě doma. Připojit k této myšlence se můžeme i rozsvícením červeného světla za okny našich domácností.
 • V pátek 1.12. připadá na naši farnost každoročně Adorační den. Je to příležitost, kdy se můžeme modlit nejen za sebe, ale i za bohoslovce a kněžská povolání z našich rodin, tak jako nám tyto modlitby opětují mnohé řády, kněžský seminář a další společenství. Přijměme tento úkol s vědomím zodpovědnosti v modlitbě za všechny, za které se máme nejen tento den modlit. Zároveň je to i první pátek v měsíci, a tak je vhodné vyjádřit svou úctu k eucharistickému Kristu. Od 13:00 bude příležitost k soukromé adoraci. Využijte, prosím, tento čas a zapište se do rozpisu, který je vzadu pod kůrem tak, aby byly pokryté všechny služby a kostel nezůstal prázdný. Od 15:30 bude adorace společná, zakončená svátostným požehnáním. V 16:00 bude mše sv., která završí náš Adorační den.
 • Příští neděli je 1. neděle adventní. Na začátku mše sv. bude žehnání adventních věnců. Pokud byste si chtěli nechat požehnat adventní věnec, můžete jej přede mší sv. položit před obětní stůl.
 
 • V sobotu 2. prosince od 9 do 12 hodin se uskuteční den otevřených dveří na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Zváni jsou především všichni zájemci o studium. Máte možnost prohlédnout si prostory školy, domova mládeže, školní kaple a dalších prostor. Na uchazeče se těší vyučující, vychovatelé i studenti AG.
 • Církevní střední škola pedagogická a sociální Bojkovice zve na dny otevřených dveří. První z nich se uskuteční v sobotu 2.12.2023 od 9 do 14 hodin. Další informace najdete na nástěnce.
 • Děkanátní adventní duchovní obnova pro mládež: Tématem bude "Umění čekat". Duchovní obnovou bude provázet P. Mgr. Petr Janíček. Duchovní obnova se uskuteční v sobotu 2. 12. 2023 v Uherském Brodě na faře. Více informací, včetně přihlášky, naleznete na plakátcích (pod QR kódy) a na sociálních sítích.
 • Adventní duchovní obnova pro ženy s Františkou Böhmovou na téma O laskavosti, něze a slabosti aneb o kráse ženství se uskuteční v sobotu 9. prosince 2023 od 9:30 ve Víceúčelovém komunitním centru Charity (Masarykovo nám. 165, Uherský Brod). Cena účasti je 150 Kč/osobu, možnost objednání oběda za 115 Kč. Prosíme účastnice o napečení dobrot na svačinu. Přihlašování na webových stránkách centra nebo telefonicky.
 
Dary:
  • při sbírce na sdělovací prostředky z minulé neděle jste darovali 5.800,-
Pán Bůh zaplať!