Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB DOLNÍ NĚMČÍ, HORNÍ NĚMČÍ
od 1.4. do 9.4.2023 - 14. týden

neděle 2.4. KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE
DN 07:30
Za +Otílii Stojaspalovou, za +Josefa a Marii Stojaspalovi a celou +rodinu, dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
10:30 Za farníky
14:00 Pobožnost křížové cesty v kostele
HN 08:30 Pobožnost křížové cesty v kostele
09:00
Za +Oldřicha Zelinku, +rodiče Zelinkovy a Galovy, za dar zdraví a pomoc Boží pro celou živou rodinu
pondělí 3.4. PONDĚLÍ SVATÉHO TÝDNE
DN 18:30
Na poděkování Bohu za dožitých 80, 75 a 50 let, dvoje rodiče z obou stran, za +bratra, dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
úterý 4.4. ÚTERÝ SVATÉHO TÝDNE
HN a SL 18:00 Předvelikonoční zpovídání - ve Slavkově do 18:15 hodin a v Horním Němčí do 18:45 hodin. 
středa 5.4. STŘEDA SVATÉHO TÝDNE
DN 18:30 Za +manželku Jaroslavu Zajícovou, otce Pochylého, +rodiče Zajícovy, +švagry, duše v očistci, za dar zdraví, Boží požehnání, ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu i v cizině
čtvrtek 6.4. ZELENÝ ČTVRTEK
DN 18:30 Na poděkování Pánu Bohu za dožitých 85 let života, za +manžela Františka, dvoje +rodiče, dar zdraví, Boží požehnání pro živé rodiny Ježkovy, Zimčíkovy, Šimčíkovy a za duše v očistci
po mši svaté adorace v Getsemanské zahradě
HN 18:00 Mše svatá na památku večeře Páně a adorace v Getsemanské zahradě
pátek 7.4. VELKÝ PÁTEK - DEN PŘÍSNÉHO POSTU
DN 14:00 Křížová cesta po obci (začíná se u fary)
18:30 Velkopáteční obřady
HN 14:00 Křížová cesta po obci
18:00 Velkopáteční obřady
sobota 8.4. BÍLÁ SOBOTA
DN 09:00 Bdění u Božího hrobu (do 17 hodin)
14:00 Pobožnost u Božího hrobu s dětmi (vede Scholička)
20:30 Za +Jiřího Hejdu, dvoje +rodiče, dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
HN 20:00 Velikonoční vigilie
neděle 9.4. SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
DN 07:30 Mše svatá
10:30 Za farníky
HN 09:00 Mše svatá

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY

- Dary na kostel: 1 500 Kč. Pán Bůh zaplať. Příští neděli je arcidiecézní sbírka na služné duchovních. Vysvětlení a podrobné informace najdete v letáčku vzadu v kostele nebo na webu farnosti.

- V sobotu má úklid kostela skupina č.16

SVATÝ TÝDEN V DOLNÍM NĚMČÍ

Příležitost ke svátosti smíření je ještě dnes v neděli od 14 hodin ve farním i klášterním kostele v Uherském Brodě. V Dolním Němčí se bude zpovídat ještě v pondělí a ve středu přede mší svatou. Ve Slavkově a Horním Němčí se bude zpovídat v úterý od 18 hodin. Ve Slavkově asi jen 15 minut a v Horním Němčí asi do 18:45 hodin. Od Zeleného čtvrtka se již nezpovídá.

V úterý kněz navštíví nemocné v charitním domě. V 15,30 hodin se bude zpovídat v místnosti u kaple. V 16 hodin bude mše svatá a po ní ještě navštívím nemocné na pokojích.

Velikonoční třídenní v Dolním Němčí bude sloužit kaplan z Uherského Brodu P. Petr Janíček. Na Zelený čtvrtek večerní mše svatá začíná v 18,30 hodin. Na konci obřadů kaplan povede krátkou adoraci v Getsemanské zahradě.

Velký pátek je den přísného půstu. Půst od masa a pouze jednodenní nasycení. Odpoledne bude venku křížová cesta s živými obrazy po obci. Začíná se ve 14 hodin u fary. Velkopáteční obřady začínají v 18,30 hodin.

Na Bílou sobotu bude otevřený kostel od 9 hodin k bdění u Božího hrobu (do 17 hodin). Ve 14 hodin bude pobožnost s dětmi, kterou povede Scholička. Rodiče a prarodiče, přijďte se svými dětmi a vnuky. Obřady veliké noci začínají ve 20,30 hodin venku žehnáním ohně.

Velikonoční neděle je nejdůležitější neděle celého roku. Mše svatá bude v 7,30 a 10,30 hodin. Na konci mše budou požehnány pokrmy, které si přinesete.

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY

- Dar na kostel: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať. Příští neděli je arcidiecézní sbírka na služné duchovních. Vysvětlení a podrobné informace najdete v letáčku vzadu v kostele nebo na webu farnosti.

SVATÝ TÝDEN V HORNÍM NĚMČÍ

Příležitost ke svátosti smíření je ještě dnes v neděli od 14 hodin ve farním i klášterním kostele v Uherském Brodě. V Dolním Němčí se bude zpovídat ještě v pondělí a ve středu od 18 do 18,30 hodin. Ve Slavkově a Horním Němčí se bude zpovídat v úterý od 18 hodin. Ve Slavkově asi jen 15 minut a v Horním Němčí asi do 18:45 hodin. Od Zeleného čtvrtka se již nezpovídá.

Na Zelený čtvrtek večerní mše svatá začíná v 18 hodin. Na konci obřadů bude adorace v Getsemanské zahradě. Velký pátek je den přísného půstu. Půst od masa a pouze jednodenní nasycení. Pokud bude dobré počasí, bude odpoledne venku křížová cesta po obci. Začíná se ve 14 hodin u křížku u pálenice. Půjde se ke starému hřbitovu a kapličce, kolem obecního úřadu k druhé kapličce, pak ke kostelu a zakončení bude na hřbitově. Velkopáteční obřady pak začínají v 18 hodin. Na Bílou sobotu bude otevřený kostel k bdění u Božího hrobu. Obřady veliké noci začínají ve 20 hodin venku žehnáním ohně. Velikonoční neděle je nejdůležitější neděle celého roku. Na konci mše svaté budou požehnány pokrmy, které si přinesete.