Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB DOLNÍ NĚMČÍ, HORNÍ NĚMČÍ
od 6.8. do 21.8.2022 - 33. týden

neděle 7.8. 19. neděle v mezidobí
DN 07:30 Mše svatá
HN 09:00 Mše svatá
Svatý Antonínek 15:00 Za farníky
pondělí 8.8. památka sv. Dominika, kněze
DN 18:30 Za +Ludmilu Juráskovu, manžela Josefa, rodiče z obou stran, s prosbou o dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu
středa 10.8. svátek sv. Vavřince, mučedníka
DN 18:30 Na poděkování Pánu Bohu za 80 let života, za rodiče z obou stran a Boží ochranu pro celou živou rodinu
čtvrtek 11.8. památka sv. Kláry, panny
HN 18:00 Za +Ladislava Boráně a dar zdraví, pomoc Boží a ochranu celé živé rodiny
pátek 12.8. sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice
DN 18:00 Fatimská mariánská pobožnost v kostele
sobota 13.8. sv. Ponciána, papeže, a Hippolyta, kněze, mučedníků, nebo sobotní památka Panny Marie
DN 11:00 Svatební obřad - Josef Juřenčák a Klára Kvasničková
neděle 14.8. 20. neděle v mezidobí
DN 07:30 Za +Luboše Světinského, za celou zemřelou i živou rodinu
10:30 Za +Marii Daňkovu, manžela, +rodiče z obou stran, za rodinu Kadlčkovu, dar zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu
HN 09:00 Za farníky
pondělí 15.8. SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
DN 18:30 MŠE SVATÁ NENÍ
středa 17.8. středa 20. týdne v mezidobí
DN 18:30 MŠE SVATÁ NENÍ
pátek 19.8. sv. Jana Eudese, kněze
DN 18:30 Za +Antonína Juřenčáka, +rodinu Juřenčákovu a Richtrovu, dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
sobota 20.8. památka sv. Bernarda, opata a učitele církve
DN 10:30 Svatební mše svatá - Dominik Michna a Renata Mošťková
12:00 Svatební obřad - Petr Kadlček a Lucie Kadlčková
neděle 21.8. 21. neděle v mezidobí
DN 07:30 Za živé a zemřelé Ludvíky
10:30 Za +prarodiče Štefaníkovy, Bršlicovy, Lukášovy, Jančářovy, duše v očistci, s prosbou o dary Ducha svatého a ochranu Panny Marie pro živé rodiny
11:30 Křest - Viktorie Koníčková
HN 09:00 Za farníky

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY – DOLNÍ NĚMČÍ

- Ročník 1957 daroval na kostel 500 Kč. Další dary: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať.

- V případě zaopatřování umírajícího nebo vyřízení pohřbu se od pátku 12/8 do úterý 16/8 obracejte na P. Zdeňka Klimeše v Nivnici (739 245 985) a od středy 17/8 do pátku 19/8 volejte P. Jiřího Pospíšila ve Strání (731 621 106).

- V pátek 12/8, v pondělí 15/8 a ve středu 17/8 není večerní mše svatá. V pátek 12/8 je v 18 hodin Fatimská mariánská pobožnost.

- V neděli 21/8 je pravidelná měsíční sbírka na opravy kostela.

- V sobotu 13/8 má úklid kostela skupina číslo 18 a v sobotu 20/8 skupina č.1.

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY – HORNÍ NĚMČÍ

- Dar na kostel: 2 000 Kč. Pán Bůh zaplať.

- V případě zaopatřování umírajícího nebo vyřízení pohřbu se od pátku 12/8 do úterý 16/8 obracejte na P. Zdeňka Klimeše v Nivnici (739 245 985) a od středy 17/8 do pátku 19/8 volejte P. Jiřího Pospíšila ve Strání (731 621 106).

- Ve čtvrtek 18/8 není mše svatá v Horním Němčí.

- V neděli 21/8 je pravidelná měsíční sbírka na opravy kostela.