Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB DOLNÍ NĚMČÍ, HORNÍ NĚMČÍ
od 7.4. do 14.4.2024 - 15. týden

NEDĚLE 7.4.2024 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ)
07:30 DN Za + Štěpána Fibichra, za * a + z ročníku 1941 a za +++
09:00 HN Za * a + farníky
10:30 DN Za + Marii Umlaufovou, + manžela Františka, syna a snachu, + zetě, + Františka Kadlčka a celou + rodinu a Boží požehnání pro * rodinu
11:30 DN Křest Viktorie Polanské
PONDĚLÍ 8.4.2024 SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
18:30 DN Za + Marii a Josefa Stojaspalovy, jejich + děti a za +++, dar víry a Boží ochranu pro * rodiny
ÚTERÝ 9.4.2024 ÚTERÝ 2. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
Dnes mše sv. není
STŘEDA 10.4.2024 STŘEDA 2. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
14:00 Penzion-DN ( volná intence )
18:30 DN Za + manžela Josefa Ježka a celou + rodinu z obou stran a za dar zdraví a ochranu Panny Marie pro * rodinu
ČTVRTEK 11.4.2024 PAMÁTKA SV. STANISLAVA, BISKUPA A MUČEDNÍKA
18:00 HN Za + Oldřicha Zelinku, rodiče Zelinkovy a Gálovy a za dar zdraví a Boží ochranu pro celou rodinu
PÁTEK 12.4.2024 PÁTEK 2. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
09:30 Charitní dům Slavkov ( volná intence )
18:30 DN Na poděkování za přijatá dobrodiní, za 55 let manželství, s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání pro celou rodinu a za + rodiče, prarodiče a celou + rodinu z obou stran a +++
SOBOTA 13.4.2024 SV. MARTINA I., PAPEŽE A MUČEDNÍKA
08:00 DN Za dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie
NEDĚLE 14.4.2024 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
07:30 DN Za * a + farníky
09:00 HN Za neteře a synovce a jejich rodiny, dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie
10:30 DN Na poděkování Pánu Bohu za dožití 75 let života a 55 let manželství a za dar zdraví a ochranu Panny Marie pro * rodiny.
POŘAD BOHOSLUŽEB I V APLIKACI
FARNOST DO KAPSY