Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB DOLNÍ NĚMČÍ, HORNÍ NĚMČÍ
od 14.7. do 28.7.2024 - 30. týden

NEDĚLE 14.7.2024 15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 DN Za * a + farníky
09:00 HN Za + Evžena Jurnykla, + rodiče Annu a Josefa Jurnyklovy a Annu a Karla Jančovy a za dar zdraví a Boží ochranu pro celou * rodinu
10:30 DN Za + Ludvíka a Anežku Bobčíkovy a celou + rodinu a za dar zdraví a ochranu Panny Marie pro celou * rodinu
PONDĚLÍ 15.7.2024 PAMÁTKA SV. BONAVENTURY, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
Dnes mše sv. není
ÚTERÝ 16.7.2024 PANNY MARIE KARMELSKÉ
Dnes mše sv. není
STŘEDA 17.7.2024 BL. ČESLAVA A SV. HYACINTA, KNĚŽÍ
Dnes mše sv. není
ČTVRTEK 18.7.2024 ČTVRTEK 15. TÝDNE V MEZIDOBÍ
Dnes mše sv. není
PÁTEK 19.7.2024 PÁTEK 15. TÝDNE V MEZIDOBÍ
Dnes mše sv. není
SOBOTA 20.7.2024 SV. APOLINÁŘE, BISKUPA A MUČEDNÍKA, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
Dnes mše sv. není
NEDĚLE 21.7.2024 16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 DN Za + rodiče Kolářovy, * a + rodinu, s prosbou o Boží požehnání, dar zdraví, ochranu Panny Marie a za dar živé víry pro celou rodinu
09:00 HN Za * a + farníky
10:30 DN Za + Antonína Juřenčáka, + rodinu Juřenčákovu a Richtrovu a za dar zdraví a Boží požehnání pro * rodinu
PONDĚLÍ 22.7.2024 SVÁTEK SV. MARIE MAGDALÉNY
Dnes mše sv. není
ÚTERÝ 23.7.2024 SVÁTEK SV. BRIGITY, ŘEHOLNICE, PATRONKY EVROPY
Dnes mše sv. není
STŘEDA 24.7.2024 SV. ŠARBELA MACHLÚFA, KNĚZE
Dnes mše sv. není
ČTVRTEK 25.7.2024 SVÁTEK SV. JAKUBA, APOŠTOLA
Dnes mše sv. není
PÁTEK 26.7.2024 PAMÁTKA SV. JÁCHYMA A ANNY, RODIČŮ PANNY MARIE
Dnes mše sv. není
SOBOTA 27.7.2024 PAMÁTKA SV. GORAZDA A DRUHŮ
Dnes mše sv. není
NEDĚLE 28.7.2024 17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 HN ( volná intence )
09:00 DN Za * a + farníky zvláště za Anny z farnosti

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY – DOLNÍ NĚMČÍ (14.7.2024 + 21.7.2024)

 • Vzadu za lavicemi jsou k dispozici přihlášky do náboženství na příští školní rok. Prosím rodiče, aby je vyplněné vhodili co nejdříve do schránky na faře.
 • Anny vybírají v sakristii na mši sv. a na kostel.
 • Na nástěnce je vyvěšený nový rozpis lektorů, který je také na webu. Prosím, lektory, aby mu věnovali svou pozornost. Děkuji. Vzít si jej můžete také v sakristii.
 • V tomto a dalším týdnu budu na dovolené, proto jsou tyto Farní listy a ohlášky na dva týdny. Ve všední dny zde mše sv. nebudou, v neděli budou v obvyklém pořadí.
  • V případě zaopatřování či vyřizování pohřbu se, prosím, obraťte na zastupující kněze:
   • – 21.7. P. Jiří Pospíšil (Strání) – 731 681 153
   • – 27.7. P. Zdeněk Gerhard Klimeš (Nivnice) – 605 561 813
  • Příští neděli bude pravidelná měsíční sbírka na kostel.
  • Tento týden má úklid kostela skupina č. 11. Příští týden pak před poutí ke sv. Anně skupina č. 12.
  • V neděli 28.7. bude v Dolním Němčí pouť ke sv. Anně. V Horním Němčí bude mše sv. v 7:30. V Dolním Němčí vyjde v 9:00 průvod od kostela a po příchodu ke kapli sv. Anny zde bude sloužena mše sv.
 
 • Otec arcibiskup zve všechny věřící k účasti na diecézní pouti o svátku sv. Václava do Vatikánu. Více informací naleznete na webových stránkách arcidiecéze ado.cz.
 • Na diecézním webu ado.czbyla také zveřejněna výroční zpráva olomoucké arcidiecéze za rok 2023.
 
Misijní Velehrad - Poděkování 
Velké poděkování patří: Štěpánce Brencusové, Aničce Uhrové, knihovnici Janě Daňkové, paní Martině Kadlčkové a její dceři Lucii z farnosti Hluk, které se postaraly o Misijní stánek při slavnostech Dnů lidí dobré vůle  na Velehradě a po oba dva dny stánek obsluhovaly. A také těm, které se zapojily vytvořením výrobků nebo napečením perníčků: Cukrářství Sanetrníková, Liduška Ježková, z Tetiček -Františka Tinková st., Marie Ježková, dále Terezka Smetanová, Pavel a Marie Kočí, Jana Fibichrová, Misijní klubko, firma Kadlo darovala těstoviny.
Díky za Vaši pomoc, obětavost a ochotu přispět opět dobré věci.
 
Dary:
   • dary na kostel byly ve výši 3.000,-
Pán Bůh zaplať!

 

 • Arcibiskup olomoucký vyhlašuje výběrové řízení na pozici ředitel/ředitelka Arcidiecézní charity Olomouc. Popis pracovní pozice, požadavky, podmínky a další informace najdete na nástěnce. Uzávěrka přihlášek je 30. srpna 2024.

 

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY – HORNÍ NĚMČÍ (14.7.2024 + 21.7.2024)

 • Vzadu za lavicemi jsou k dispozici přihlášky do náboženství na příští školní rok. Prosím rodiče, aby je vyplněné odevzdali co nejdříve v sakristii nebo vhodili do schránky na faře v Dolním Němčí.
 • V tomto a dalším týdnu budu na dovolené, proto jsou tyto Farní listy a ohlášky na dva týdny. Ve všední dny zde mše sv. nebudou, v neděli budou v obvyklém pořadí.
  • V případě zaopatřování či vyřizování pohřbu se, prosím, obraťte na zastupující kněze:
   • – 21.7. P. Jiří Pospíšil (Strání) – 731 681 153
   • – 27.7. P. Zdeněk Gerhard Klimeš (Nivnice) – 605 561 813
  • Příští neděli bude pravidelná měsíční sbírka na kostel.
  • V neděli 28.7. bude v Dolním Němčí pouť ke sv. Anně. V Horním Němčí bude mše sv. v 7:30. V Dolním Němčí vyjde v 9:00 průvod od kostela a po příchodu ke kapli sv. Anny zde bude sloužena mše sv.
 
 • Otec arcibiskup zve všechny věřící k účasti na diecézní pouti o svátku sv. Václava do Vatikánu. Více informací naleznete na webových stránkách arcidiecéze ado.cz.
 • Na diecézním webu ado.czbyla také zveřejněna výroční zpráva olomoucké arcidiecéze za rok 2023.

 

 • Arcibiskup olomoucký vyhlašuje výběrové řízení na pozici ředitel/ředitelka Arcidiecézní charity Olomouc. Popis pracovní pozice, požadavky, podmínky a další informace najdete na nástěnce. Uzávěrka přihlášek je 30. srpna 2024.
Dary:
   • dary na kostel byly ve výši 500,-
Pán Bůh zaplať!

 

POŘAD BOHOSLUŽEB I V APLIKACI
FARNOST DO KAPSY