Náboženství

Náboženství

NÁBOŽENSTVÍ 2022 - 2023

Přihlášky v elektronické podobě si můžete ZDE stáhnout v PDF.

Znovu prosím rodiče, aby povinnost křesťanské výchovy nebrali na lehkou váhu a své děti do náboženství přihlásili. Křesťanské vzdělávání nekončí slavností 1. svatého přijímání. Dále přijímat svátosti a vzdělávat se ve víře patří k normálnímu křesťanskému životu.

Přeji vám a dětem hezký a úspěšný školní rok.                    P. Petr Hofírek, farář

 

I v letošním roce se bude scházet Scholička, kterou povedou maminky Erika Uhrová (739080307) a Pavlína Bobčíková (732337851), u kterých můžete své dítě přihlásit. Scházet se budou každý čtvrtek v 17 hodin na faře. První setkání je 8. 9. 2022.


Kluky zvu k ministrantské službě. Stačí přijít kdykoli do sakristie a vše domluvíme.


Také budou pokračovat pravidelná setkání Misijního klubka („Děti pomáhají dětem“). Setkání budou bývat v úterý v 17 hodin ve farní dvoraně. Dítě můžete přihlásit u Martiny Smetanové (736707758). První schůzka je v úterý 6. 9. 2022.