Podporuji svou arcidiecézi

„Drazí bratři a sestry, v závěru postní doby se k vám obracím s prosbou o pomoc při zajištění prostředků pro služné kněží. V současnosti jich v arcidiecézi působí téměř tři stovky a jejich služba je velice rozmanitá, slavení bohoslužeb tvoří jen viditelnou a menší část celého jejich poslání. Kněz má v životě farnosti nezastupitelnou úlohu a spravedlivou odměnu si zaslouží,“ píše v úvodu letáku administrátor arcidiecéze biskup Josef Nuzík a děkuje za výnos loňské velikonoční sbírky, která vynesla 8,1 milionu.

Vysvětluje také čtenářům probíhající změny ve financování, v němž postupně klesá státní příspěvek na mzdy. „Služba církve společnosti v oblasti školství nebo sociálních služeb bude mít nadále státní podporu, při opravách kulturních památek nadále počítáme s podporou grantů veřejných institucí a sponzorů. V posledních letech se nám také daří rozvíjet hospodářskou činnost na restituovaném majetku a investovat přijaté restituční náhrady a tyto výnosy budou, doufáme, dál stoupat. Bez štědrých dárců se ale nikdy docela neobejdeme,“ upozorňuje biskup Nuzík a všem dárcům již nyní děkuje a žehná.

Informační leták, který arcibiskupství před Květnou nedělí distribuuje do všech farností, proto nabízí také stručný přehled diecézního financování. Čtenáři se v něm mimo jiné dozvědí, že arcibiskupství předloni zaznamenalo zisk téměř 30 milionů korun v hospodářské činnosti, zato ztrátu téměř 67 milionů v činnosti hlavní, že průměrný kněžský plat činí v hrubém necelých 26 tisíc korun a na mzdové náklady téměř 300 duchovních arcibiskupství ročně vynakládá 110 milionů nebo že vedle kněží zaměstnává církev také stovky dalších pracovníků, kteří slouží věřícím i potřebným – katechety, nemocniční kaplany, pracovníky církevních škol a rodinných center nebo osoby pečující o kostely a další památky. Podrobné informace o hospodaření Arcibiskupství olomouckého a jemu podřízených institucí za rok 2021 jsou k nalezení ve výroční zprávě dostupné na tomto místě. Samotný leták ke sbírce lze stáhnout zde.

Velikonoční sbírka

Do kostelní sbírky na služné duchovních, nebo lidově na platy kněží, která se koná ve všech kostelích arcidiecéze na velikonoční neděli (letos 9. dubna), lze přispět také platbou z účtu: jak jednorázově, tak trvalým platebním příkazem na účet Arcibiskupství olomouckého. Na uvedené jméno, příjmení a adresu dárce pak bude na konci roku vystaveno potvrzení o daru. Jako specifický symbol lze uvést IČ farnosti, které lze najít v diecézním katalogu nebo je sdělí správci jednotlivých farností.

Číslo účtu: 377688503 / 0300

Variabilní symbol: 911120

Specifický symbol: IČ farnosti (k dohledání zde)

Poznámka: jméno, příjmení, adresa

Využít lze také níže uvedený QR kód k provedení platby z internetového bankovnictví.

Za jakoukoli formu podpory předem děkujeme.