Datum:

pět večerů od 3. 11. 2022

Místo:

on-line přes zoom

Téma:

Pravá a heretická liturgie a víra

Přihláška: 

On-line formulář


Základní informace

Smyslem on-line kurzu je ukázat, jak úzce jsou spolu víra a liturgie propojeny podle známého výroku odvozeného od sv. Prospera z Akvitánie: "lex orandi - lex credendi", způsob víry odpovídá způsobu modlitby. V jednotlivých přednáškách budeme sledovat, jakým způsobem v dějinách krystalizovala ortodoxie a vydělovala se hereze, a jakým způsobem církev rozlišovala správné a špatné slavení posvátných tajemství.

Kurz je tvořen pěti setkáními, které se skládají ze dvou půlhodinových odborných přednášek a prostoru pro diskusi. Kurz volně navazuje na formační týden "Liturgie mezi herezí a pravou vírou" a je otevřený pro všechny zájemce. 

Kurz zajišťuje Liturgie.cz - Institut pro liturgickou formaci. Kontakt: liturgie.cz@gmail.com.

On-line spojení

Kurz se koná výhradně on-line prostřednictvím platformy zoom. Přihlášeným účastníkům bude zaslán odkaz pro připojení. 

Termíny setkání: 3. 11. | 17. 11. | 24. 11. | 1. 12. | 8. 12. vždy ve 20:00 do cca 21:20. 

Přednášející 

Přednášky zajišťují P. Petr Soukal a P. Radek Tichý. 

Témata

3. 11. Je možné mluvit o pravé a nepravé víře a liturgii?  

17. 11. Gnostická víra a liturgie

24. 11. Ariánská víra a liturgie

1. 12. Duch svatý, nauka a liturgie

8. 12. Nejsvětější Trojice, lex orandi, lex credendi

Změna vyhrazena.

Přihláška a cena

Cena za celý kurz je 250 Kč. V případě neúčasti se peníze nevrací. V případě zrušení kurzu (onemocnění přednášejících, přihlášení méně než 15 zájemců) se vrací celá částka kromě manipulačního poplatku 20 Kč. 

Přihlásit se je možné prostřednictvím on-line formuláře.

Uzávěrka přihlášek v úterý 1. 11. 2022.