Dne 12. 3. 2016 jsme se zúčastnily Víkendu chval na Velehradě, který byl určen pro všechny členy chválových kapel, organizátory chval a jejich rodinné příslušníky. Motto znělo: „Bůh přebývá na chválách svého lidu“. A opravdu to tak bylo. Cítily jsme, že Bůh je přítomen. Po celý den byl nabitý program – ranní chvály, mše svatá, svědectví z chval, přednášky, sdílení zkušeností ve skupinkách, večerní chvály a jiné. Velmi nás tento den obohatil. Získaly jsme užitečné rady a mohly s ostatními řešit problémy při vedení chval. Je velmi důležité si uvědomit, že Bůh je přítomný uprostřed chval. Má s námi určitý plán a my bychom se neměli bát pustit Ho do svého srdce a nechat se vést Duchem Svatým. Bůh je radost a zaslouží si být oslavován celým srdcem a při chválách nejen zpěvem, ale i tleskáním, tancem a máváním vlajkami. Pán chce, abychom přicházeli svobodně a prostě jako děti ke svému tátovi a tančili, jásali a tleskali radostí ze svého Krále! Chce naši chválu bez upjatosti a zábran! Proto se nebojte a přicházejte nadále i vy mladí na naše večery chval. Těšíme se na každého z Vás.               Kamila Michalcová, Jolana Michalcová, Marie Straková

3 komentáře
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.