Adorace bez svátostného požehnání

Kliknutím mapku aktivujete
Popis:

Triduum Modliteb matek

Datum začátku události

Sobota 29.6.2024


Tento den je:

sv. Petra a Pavla, apoštolů
(slavnost)
Červená barva

Čas události

14:00 - 14:30

Zařazení

Adorace bez svátostného požehnání

Sdílejte událost