Účast on-line bude možná i bez přihlášení, pouze však na denní program. Pro účast na večerních živých buňkách (on-line) je nutné se každopádně přihlásit. Více informací na www.evangelizacnibunky.cz


Program semináře  o Farních evangelizačních buňkách (FEB)  aneb radost žít církev

Program semináře:

8:30                       CHVÁLY

9:00-9:45             I. BLOK – Proč?

  • Fascinující příběh vzniku FEB
  • Co FEB přináší? (svědectví)
  • Co vlastně FEB jsou a jak navazují na prvotní církev a výzvy evangelia

9:45-10:00           dotazy a přestávka

10:00-10:45        II. BLOK – Je to i pro mne?

  • „Jděte do celého světa … – výzva, která může někoho vyděsit, ale co je celým naším světem? – sousedé, přátelé, rodina, spolupracovníci – OIKOS
  • …a hlásejte evangelium“ – sdílení prožité radosti je něco naprosto přirozeného.
  • Jak takovou radost čerpat? MODLITBA, adorace, chvály (svědectví)

10:45-11:00        dotazy a přestávka

11:00-11:45        III. BLOK – Uschopnění Bohem

  • „Pojď za mnou, … – ŽIVOT V BUŇCE vede k následování,
  • … a udělám z tebe rybáře lidí“ – Bůh nehledá profesionální evangelizátory, sám proměňuje ty, kteří ho následují. SDÍLENÍ v buňce povzbuzuje a uschopňuje ke SVĚDECTVÍ.
  • Jak nás Bůh učí používat sítě?

11:45-12:30        dotazy

12:30-14:45        PŘESTÁVKA NA OBĚD

14:45                     CHVÁLY

15:00-15:45        IV. BLOK – Život z Ducha svatého

  • „Kdybych mluvil jazyky andělskými, … ŽIVOT V BUŇCE  – důležitost vstřícného PŘIJETÍ (svědectví)
  • Průběh setkání buňky – postupná a nenásilná PROMĚNA člověka

15:45-16:00        dotazy a přestávka

16:15-17:00        V. BLOK – Jak začít a kam směřovat?

  • Co dělat, když CHCEME S BUŇKOU ZAČÍT?
  • Kam by buňky měly směřovat?

17:00-17:30        dotazy

17:30-19:00        PŘESTÁVKA NA VEČEŘI

19:00-21:00        ON-LINE BUŇKA