Každou adventní sobotu jsou ráno v 7 hodin Roráty. Zvu především děti. Po mši svaté jsou pak zvané do farní dvorany na snídani. V sobotu 19. 12. od 9 hodin bude předvánoční zpovídání. V pondělí 21. 12. budou také Roráty a bude to poslední mše svatá v adventní době. Ale v pondělí večer v 18.30 hodin můžete ještě přijít do kostela a chválit Ducha svatého na Večeru chval, který připravily holky ze scholy. Další dva dny se již bude i kostel připravovat na vánoční svátky. Na Štědrý den ve 14 hodin proběhne tradiční Otvírání betléma a schola pro nás připravuje divadelní představení – Vánoční vypravování. V tuto dobu si můžete odnést domů Betlémské světlo. V noci od 22 hodin se budou v kostele zpívat koledy a ve 22.30 hodin začíná slavnostní mše svatá, při které zazpívá kostelní sbor. Na Boží hod vánoční 25.12. slavíme narození Spasitele. Mše svatá je v 7.30 hodin a na „hrubé“ v 10.30 hodin zpívá schola spolu s mužským pěveckým sborem. V neděli 27.12. na sv. Jána v 17 hodin proběhne Žehnání vína v sále Kulturního domu s pásmem Vesele o víně, na kterém se vám představí schola Nekonečno, sbory Tetičky a Dolněmčané a Ondřej Fibichr. Svá vína zde budou prezentovat místní vinaři a k poslechu zahraje cimbálová muzika Babica z Hluku. Poslední den roku na Silvestra v 17.30 hodin společně poděkujeme za uplynulý rok a nový rok přivítáme v kostele mší svatou na ranní mši v 7.30 a na „hrubé“ v 10.30 hodin. Vánoční dobu ukončíme Tříkrálovou sbírkou v sobotu 9. 1. 2016, kdy vás navštíví a zazpívají děti z farnosti. Farní ples je 16. ledna 2016.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.