Milé sestry, milí bratři v Kristu Ježíši,

díky Bohu se situace, která více než na půl roku zásadním způsobem ochromila běžný život naší společnosti, postupně, pomalu, ale nadějně vrací k normálu. Byla to pro nás všechny zkouška víry, důvěry v Pána, ale také příležitost k přehodnocení životních priorit, každodenní rutiny a obrovská šance využít všechny ty dary, které byly doposud skryty. Pro mnohé z nás to byla doba, kdy jsme si z lidského hlediska sáhli na dno, kdy onemocnělo a zemřelo nemálo našich blízkých a přátel.

Jsme vděční a děkujeme všem těm, kteří se jakkoli podíleli na tom, že naši bližní měli potřebnou lékařskou, ošetřovatelskou i duchovní péči. Jsme rádi, že i Církev zde přiložila ruku k dílu, což není nic navíc, protože služba Bohu a služba člověku je do ní vepsána samotným Zakladatelem.

Nyní, jak se zdá, svítá na lepší časy, a je na místě opatrný optimismus. K němu také patří návrat k bohoslužbám v jejich normální podobě. Technické prostředky byly v době, kdy pandemie doléhala plnou silou, důležitým nástrojem, jak zachovat alespoň něco a nějakým způsobem z toho, co činí Církev Církví, totiž „ecclesia“ – shromáždění. Avšak je potřeba mít stále na mysli, že skutečné fyzické shromáždění při bohoslužbě je nenahraditelné. Proto si Vás dovolujeme povzbudit, abyste se postupně vraceli do kostelů, pochopitelně při zachování příslušných hygienických opatření a s potřebnou mírou opatrnosti. Sledování mše svaté v televizi a na sociálních sítích nechť je nadále k dispozici nemocným a těm, kteří do kostela nemohou. Je však načase, abychom si my ostatní opět připomněli, že svěcení svátečního dne je jedním z přikázání Desatera a že ke svátečnímu dni patří i účast na bohoslužbě. Je rovněž na místě, abychom projevili Bohu vděčnost za překonání této vlny pandemie a přicházeli do kostela poděkovat trvale a pravidelně s ještě větší horlivostí než dříve. Radostnou zprávou je, že můžeme opět chválit Pána i zpěvem.

Na setkání kolem Kristova oltáře se těší a ze srdce žehnají
Biskupové Čech, Moravy a Slezska

Nepomuk, 18. května 2021

Děkanátní Centrum pro rodinu vás opět zve 19. května k řetězu 12-ti hodinové modlitby růžence za naše rodiny –  Bližší informace i s další inspirací k roku rodiny jsou na webových stránkách CPR. www.uhersky-brod.dcpr.cz Vy kteří nemáte připojení k internetu, můžete  volat na tel: 731402169

Účast on-line bude možná i bez přihlášení, pouze však na denní program. Pro účast na večerních živých buňkách (on-line) je nutné se každopádně přihlásit. Více informací na www.evangelizacnibunky.cz


Program semináře  o Farních evangelizačních buňkách (FEB)  aneb radost žít církev

Program semináře:

8:30                       CHVÁLY

9:00-9:45             I. BLOK – Proč?

 • Fascinující příběh vzniku FEB
 • Co FEB přináší? (svědectví)
 • Co vlastně FEB jsou a jak navazují na prvotní církev a výzvy evangelia

9:45-10:00           dotazy a přestávka

10:00-10:45        II. BLOK – Je to i pro mne?

 • „Jděte do celého světa … – výzva, která může někoho vyděsit, ale co je celým naším světem? – sousedé, přátelé, rodina, spolupracovníci – OIKOS
 • …a hlásejte evangelium“ – sdílení prožité radosti je něco naprosto přirozeného.
 • Jak takovou radost čerpat? MODLITBA, adorace, chvály (svědectví)

10:45-11:00        dotazy a přestávka

11:00-11:45        III. BLOK – Uschopnění Bohem

 • „Pojď za mnou, … – ŽIVOT V BUŇCE vede k následování,
 • … a udělám z tebe rybáře lidí“ – Bůh nehledá profesionální evangelizátory, sám proměňuje ty, kteří ho následují. SDÍLENÍ v buňce povzbuzuje a uschopňuje ke SVĚDECTVÍ.
 • Jak nás Bůh učí používat sítě?

11:45-12:30        dotazy

12:30-14:45        PŘESTÁVKA NA OBĚD

14:45                     CHVÁLY

15:00-15:45        IV. BLOK – Život z Ducha svatého

 • „Kdybych mluvil jazyky andělskými, … ŽIVOT V BUŇCE  – důležitost vstřícného PŘIJETÍ (svědectví)
 • Průběh setkání buňky – postupná a nenásilná PROMĚNA člověka

15:45-16:00        dotazy a přestávka

16:15-17:00        V. BLOK – Jak začít a kam směřovat?

 • Co dělat, když CHCEME S BUŇKOU ZAČÍT?
 • Kam by buňky měly směřovat?

17:00-17:30        dotazy

17:30-19:00        PŘESTÁVKA NA VEČEŘI

19:00-21:00        ON-LINE BUŇKA

V reakci na vřelé přání Svatého otce bude měsíc květen věnován „maratonu“ modlitby s úmyslem prosit za ukončení pandemie, která již svět sužuje více než rok, a také za obnovení společenských a pracovních aktivit. Papež František si do této iniciativy přeje zapojit celý svět, zvláště poutní místa všude ve světě.

JEDNOTLIVÉ PŘENOSY MODLITBY NA YOUTUBE