Ve dnech od 25. října do 8. listopadu je možno denně získat po splnění tří obvyklých podmínek (svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysly svatého otce) plnomocné odpustky pouze pro duše v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

DOLNÍ NĚMČÍ

§ Sbírka na misie v kostele: 15 340 Kč. Ostatní dary: 4 500 Kč. Bůh zaplať!

§ V pondělí má náboženství v 13,30 hodin 6. a 7. třída.

§ Společná pobožnost na hřbitově bude ve středu po mši svaté a příští neděli v 13,30 hodin.

§ Tento pátek 4. 11. v 17 hodin je opět spolčo dětí ve farní dvoraně. Letos se zabýváme samými andělskými věcmi. To znamená, že se učíme rozdávat radost kolem sebe jako třeba teď v Netradiční cukrárně. Nebojte se přijít a zažít s námi spoustu legrace.

§ Na první pátek bude v 9 hodin vystavena Nejsvětější svátost oltářní. Prosím, zapište se do adorační služby vzadu v kostele. Od 16 hodin bude příležitost ke svátosti smíření. V 17 hodin společná adorace a po mši svaté bude svátostné požehnání.

§ Na první sobotu bude od 6,45 hodin mariánská fatimská pobožnost a v 7,30 hodin mše svatá.

§ Ve čtvrtek od 9 hodin kněz navštíví nemocné se svatým přijímáním na ulicích Na Výsluní, Mírová, Vinohradská, Záhumenická, Krátká a Hlucká. A v pátek od 9 hodin navštíví nemocné na ulicích Nivnická, Boršická, Na Okluku, Rybníky a Zahradní.

§ Při netradiční cukrárně se vybralo 27 100 Kč a peníze byly odeslány Papežskému musijnímu dílu na vzdělání dětí v misiích. Opravdu upřímně děkuji všem, kteří se na této vydařené akci podíleli.

§ Příležitost ke svatosti smíření kolem „dušiček“ bude především v pondělí od 16,45 hodin a na první pátek od 16 hodin.

HORNÍ NĚMČÍ

§ Sbírka na misie v kostele: 7 000 Kč. Dar na lavice: 700 Kč. Ostatní dary: 700 Kč. Bůh zaplať!

§ Příští neděli je sbírka na nové lavice.

Dolní Němčí – oznámení:

§ Měsíční sbírka: 19 320 Kč. Dar ročníku 1951: 500 Kč. Ostatní dary: 4 500 Kč. Bůh zaplať!

§ Protože jedeme v pondělí s otcem děkanem k arcibiskupovi, nemá v pondělí náboženství 8. a 9. třída.

§ Protože ještě máme říjen (měsíc posvátného růžence) budeme se ve středu přede mší svatou od 18 hodin s dětmi modlit růženec. Mše svatá pak bude zvláště pro děti a rodiče a při ní bude zpívat malá scholička. Děti ze scholičky prosíme, aby přišly v 17,30 hodin na zkoušku na faru!

§ Protože je v pátek státní svátek (podzimní prázdniny), tak se spolčo dětí přesouvá na další pátek, tj. 4. 11. 2016.

Horní Němčí – oznámení:

§ Sbírka na kapli ve Slavkově: 4 000 Kč. Bůh zaplať!

§ Ve čtvrtek od 17,30 hodin bude v Horním Němčí příležitost ke svátosti smíření. V 18 hodin bude krátká společná adorace a pak mše svatá.

§ V neděli bude příležitost ke svátosti smíření přede mší svatou od 8,30 hodin.

Dneska jsme měli téma „duchovní trénink“. Začali jsme úryvkem 1Tm 4,6 – „Cvičení těla je užitečné…avšak zbožnost je užitečná pro všechno a má zaslíbení pro život nynější i budoucí.“

Nejdřív jsme se přesvědčili, jak je trénink důležitý tím, že kluci se snažili navléct nit na jehlu a holky si zkusily co nejdýl vydržet v poloze „plank“. Byla to srandovní podívaná.

Poté následovala debata na dané téma. Vykládali jsme si, co posiluje naše tělo a k čemu to vede, ale také, co posiluje naši mysl a vztah k Bohu. Vznikla z toho bouřlivá debata, kde se chtěl každý vyjádřit…no, zas až tak žhavé to nebylo, ale i tak se mi líbilo, na co všechno děti přišly.

Nakonec jsme si zahráli hru s názvem MYOCYTY (kterou jsem mimochodem vymyslela), pomodlili jsme se a šli domů.

Nejvíc mě potěšilo, kolik dětí nakonec přišlo. Jelikož jsem počítala asi se třemi lidmi, tak mě náš konečný počet sedmi dětí dost překvapil a potěšil. Ale nejvíc mě potěšilo, že se mě děcka ptaly, kdy bude další spolčo. A to bude 2.11 2016, takže se na vás mooooc těším!!! J

Kája

Dolní Němčí – oznámení:

§ Dary na opravy kostela: 1 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V pondělí ve 13,30 hodin má náboženství 6. a 7. třída. (Bohužel někteří sedmáci mají zájmové semináře a je těžké pro ně najít jeden stejný čas. Zvažuji, že by měli hodinu samostatně. Uvidíme po tomto pondělí.)

§ Ve středu je mše svatá zvláště pro děti a rodiče. Zvu všechny děti, především třeťáky.

§ Ve středu 5. října bude velké spolčo pro starší děti od 17 hodin ve farní dvoraně.

§ Znovu připomínáme, že každý čtvrtek v 17 hodin je malá scholička. Připomeňte to svým dětem a vnoučatům.

§ Na první pátek je adorace od 9 hodin. Prosím, zapište se do adorační služby vzadu v kostele. Od 17 do 18 hodin je příležitost ke svátosti smíření. V 18 hodin je společná adorace a v 18,30 hodin je mše svatá se svátostným požehnáním.

§ Zájem o naši farní pouť na Slovensko byl nad očekávání velký, takže je již obsazeno a můžete počítat s termínem od čtvrtku 22. 6. do neděle 25. 6. 2017. Nyní se bude ve spolupráci s CK Veligradtour upřesňovat cena a připravovat program pouti.

§ V sakristii a na faře jsou již k zakoupení stolní děkanátní kalendáře za 55 Kč.

Horní Němčí – oznámení:

· Dary na lavice: 1 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

· V sakristii jsou k zakoupení stolní děkanátní kalendáře za 55 Kč.

Dolní Němčí – oznámení:

§ Měsíční sbírka: 21 400 Kč. Ostatní dary: 7 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V pondělí ve 13,30 hodin má náboženství 8. a 9. třída.

§ Protože je příští neděli Růžencová pouť v Uherském Brodě, bude jen ranní mše svatá v 7,30 hodin. Druhá mše svatá bude v sobotu večer s nedělní platností. Jste srdečně zváni do Brodu na hlavní mši svatou v 10,30 hodin.

§ Pěší poutníci s otcem Petrem na Růžencovou pouť odchází od kostela v 7 hodin. Zpátky bychom jeli autobusem s krojovanými. Odjezd autobusu na pouť pro krojované bude v 9:10 hodin ze zastávky u kostela.

§ Úmysly na mše svaté můžete dávat vzadu v kostele do připravené krabice.

§ V sakristii a na faře jsou již k zakoupení stolní děkanátní kalendáře za 55 Kč.

§ Děti, tento pátek v 17 hodin je první spolčo dětí v novém školním roce. Jste srdečně zváni a přijďte do farní dvorany.

§ Připravuje se velká farní pouť na Slovensku v roce 2017. Nabízí se možnost jet na 4 dny (1 den výlet do Vysokých Tater). Kdo byste měli zájem, zapište se do 14 dnů vzadu v kostele. Pokud nebude zájem o 4 denní pouť, pojedeme opět na 3 dny. Více ve farním listu.

Horní Němčí – oznámení:

· Měsíční sbírka: 4 300 Kč. Dar na lavice: 2 500 Kč. Ostatní dary: 3 200 Kč. Pán Bůh zaplať!

· Na sv. Václava bude mše svatá v 16 hodin v Horním Němčí. Ve čtvrtek pak bude mše svatá jen ve Slavkově v 17 hodin.

· V sakristii jsou již k zakoupení stolní děkanátní kalendáře za 55 Kč.

· Připravuje se velká farní pouť na Slovensku v roce 2017. Nabízí se možnost jet na 4 dny (1 den výlet do Vysokých Tater). Kdo byste měli zájem, zapište se do 14 dnů vzadu v kostele. Pokud nebude zájem o 4 denní pouť, pojedeme opět na 3 dny. Více ve farním listu.