Dolní Němčí – oznámení:

§ Měsíční sbírka: 15 500 Kč. Dar 5 000 Kč na renovaci křížové cesty. Další dary na kostel: 2 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Začal měsíc květen a s ním i májové pobožnosti. Přicházejte na májové i spolu se svými dětmi a vnuky. Děti také dostaly v hodině náboženství Májovou cestičku k Bohu. (Pokud ji nemáte, je k dispozici v kostele u bočního oltáře Panny Marie.) Pobízejte děti, aby ji aktivně vyplňovaly. Bez vaší pomoci to nepůjde. Na konci května ji přinesou do kostela k vyhodnocení.

§ V pondělí 13. května (památka Panny Marie Fatimské) se bude při mši svaté udělovat svátost pomazání nemocných.

§ Pozívám k přípravě na biřmování. Vyplněnou přihlášku je třeba předat do konce května knězi při osobním setkání, které je nutné dopředu si domluvit.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 10

Horní Němčí – oznámení:

· Měsíční sbírka: 5 200 Kč. Dar 2 000 Kč na kapli ve Slavkově. Pán Bůh zaplať!

· Začal měsíc květen a s ním i májové pobožnosti. Přicházejte na májové i spolu se svými dětmi a vnuky. Děti také dostaly Májovou cestičku k Bohu. Pobízejte děti, aby ji aktivně vyplňovaly. Bez vaší pomoci to nepůjde. Na konci května ji přinesou do kostela k vyhodnocení.

· V neděli 12. 5. ve 14 hodin bude v kulturním domě pro všechny maminky a babičky vystoupení ke Dni matek. Jste srdečně zváni.

· Pozívám k přípravě na biřmování. Přihlášky odevzdejte nejpozději do konce května a jsou k dispozici v sakristii. Dlouhodobá příprava začne v září a bude probíhat v Dolním Němčí. Povinné setkání biřmovanců v Rajnochovicích bude 1. – 3. listopadu 2019. Vlastní slavnost biřmování se plánuje na září 2020.

1 komentář


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.