Dolní Němčí – oznámení:

§ Dnes odpoledne ve 14 hodin je v kostele třetí modlitební setkání Třídenní Modlitby matek.

§ Poutníci na Svatý Hostýn darovali na kostel 1 500 Kč. Ostatní dary: 3 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V úterý v 17 hodin je Misijní klubko. Ve středu je mše zvláště pro děti. Především zvu 1. a 2. třídu. Ve čtvrtek v 17 hodin je setkání scholičky.

§ Nyní se v rámci Roku se svatými modlíme novénu ke sv. Františkovi. V den jeho svátku – ve čtvrtek 4. 10. – se v kostele v 19 hodin (před setkáním farní rady) společně pomodlíme litanie k tomuto světci. Kdo můžete, přijďte.

§ Františci vybírají v sakristii dary na kostel a mši svatou.

§ Na první pátek bude od 9 hodin vystavena Nejsvětější svátost k osobní adoraci. Prosím, zapište se do adorační služby. V 17 hodin bude příležitost ke svátosti smíření, v 18 hodin společná adorace a po mši svaté svátostné požehnání. Na první sobotu nebude ranní mše svatá.

§ Příští neděli 7. října je Růžencová pouť v Brodě. V neděli bude jen ranní mše svatá a druhá mše bude v sobotu večer s nedělní platností. Autobus nejen pro krojované pojede v 9:15 hodin (není potřeba se někde zapisovat).

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 15

Horní Němčí – oznámení:

§ Dar na kostel: 1 000 Kč.. Pán Bůh zaplať!

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.