DOLNÍ NĚMČÍ

§ Postní almužna: 13 030 Kč. Charita velmi děkuje za vaše dary.

§ Dary nemocných: 11 200 Kč. Ostatní dary 6 700 Kč. Dnes byla sbírka na kněžský seminář. Za vše Pán Bůh zaplať.

§ Dnes v 18,30 hodin můžete přijít na společnou modlitbu Novény k Božímu milosrdenství. Každý den se ji budeme modlit společně tady v kostele. Přehled přesných časů na jednotlivé dny máte ve farním listu v pořadu bohoslužeb.

§ Zítra v pondělí je jen ranní mše svatá v 7:30 hodin. V 10,30 hodin je novéna k Božímu milosrdenství.

§ Na první pátek je adorace od 9 hodin. Prosím, zapište se do adorační služby. Od 17 hodin je příležitost ke svátosti smíření před Nedělí Božího milosrdenství. V 18 hodin se při společné adoraci pomodlíme Novénu k Božímu milosrdenství.

§ V pátek v 18 hodin je další spolčo dětí ve farní dvoraně. Děti, přijďte!

§ Ve čtvrtek v 18 hodin je v hlavním kostele v Uherském Brodě varhanní koncert díla Petra Ebena Labyrint světa a ráj srdce. Recitovat bude Marek Eben. Vstupenky si můžete koupit v předprodeji.

HORNÍ NĚMČÍ

§ Postní almužna: 2 563 Kč. Charita děkuje za vaše dary.

§ Josefové z Horního Němčí darovali na lavice 1 800 Kč. Ostatní dary na lavice v tomto týdnu: 13 000 Kč. Pán Bůh zaplať! (Zbývá našetřit 117 500 Kč.)

§ Dary nemocných: 5 000 Kč. Dar na kostel: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať.

§ V pondělí je mše svatá v 9 hodin ve Slavkově.

§ Ve čtvrtek je mše svatá v Horním Němčí v 18 hodin. (letní čas)

§ Ve čtvrtek v 18 hodin je v hlavním kostele v Uherském Brodě varhanní koncert díla Petra Ebena Labyrint světa a ráj srdce. Recitovat bude Marek Eben. Vstupenky si můžete koupit v předprodeji.

1 komentář


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.