Dolní Němčí – oznámení:

§ Měsíční sbírka na koberec: 37 000 Kč. Dar 1 000 Kč na 6. zastavení křížové cesty. Dar 500 Kč na křížovou cestu. Dar na kostel: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V úterý je odjezd autobusu na Hostýn ve 12 hodin ze zastávky u kostela. Teple se oblečte, protože má být chladno.

§ V úterý v 17 hodin je Misijní klubko. Ve středu je mše zvláště pro děti. Především zvu 7. – 9. třídu. Ve čtvrtek v 17 hodin je setkání scholičky.

§ Tento týden se modlíme v rámci Roku se svatými novénu ke svatému Václavu.

§ Tento týden můžete dávat své úmysly na mši svatou (poslední čtvrtletí tohoto roku) do krabice vzadu v kostele.

§ O víkendu 28. – 30. září 2018 bude opět modlitební Třídenní Modlitby matek. V pátek po mši svaté. V sobotu a neděli odpoledne ve 14 hodin.

§ V neděli 7. října je Růžencová pouť v Brodě. V neděli bude jen ranní mše svatá a druhá mše bude v sobotu večer s nedělní platností. Na pěší pouť se můžete hlásit v sákristii (letos otec Petr pěšky nepůjde). Autobus nejen pro krojované pojede v 9:15 hodin.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 14

Horní Němčí – oznámení:

§ Měsíční sbírka: 4 300 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Ve čtvrtek je mše svatá ze slavnosti svatého Václava.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.