Dolní Němčí – oznámení:

§ Měsíční sbírka: 17 200 Kč. Ročník 1940 daroval 600 Kč. Další dary: 5 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V pátek při mši svaté bude možnost přijmout svátost pomazání nemocných. Tuto svátost mohou přijmout vážně nemocní lidé a senioři. Pokud tuto svátost chcete přijmout, je vhodné se na ni připravit přijetím svátosti smíření.

§ V sobotu je pouť rodin na Svatém Hostýně.

§ V neděli 6. 9. bude mše svatá v 10,30 hodin zvláště za děti a rodiče na začátku nového školního roku.

§ V sobotu 12. 9. 2020 bude děkanátní pouť za obnovu rodin a nová duchovní povolání spojená s arcidiecézní oslavou 400. výročí umučení sv. Jana Sarkandra. Slavnostní mše svatá v katedrále s otcem arcibiskupem začne v 10 hodin. Při této mši svaté manželé Božena a Antonín Krhovští převezmou od otce arcibiskupa děkovné uznání za dlouholetou pomoc ve farnosti. Předpokládaný odjezd autobusu z Dolního Němčí by byl v 7 hodin. Po mši svaté by byla možnost navštívit kapli umučení sv. Jana u Teologické fakulty (nebo soukromý program). Odjez z Olomouce by byl kolem 14 hodin. Pouť se uskuteční za dodržení aktuálních hygienických nařízení. Vzhledem k tomu, že se jedná o arcidiecézní pouť a současně pouť našeho děkanátu, bylo by dobře, kdyby z farnosti jel alespoň jeden autobus. Zapisovat se můžete do konce srpna vzadu v kostele. Cena 100 Kč (vybírat se bude při nástupu do autobusu).

§ Na slavnost biřmování (neděle 13. 9. v 10 hodin) přijede pomocný biskup Josef Nuzík.

§ Marie vybírají v sakristii na kostel a mši svatou.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 6

Horní Němčí – oznámení:

§ Měsíční sbírka: 5 400 Kč. Hasiči Horního Němčí darovali na kostel 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V sobotu 12. 9. 2020 bude děkanátní pouť za obnovu rodin a nová duchovní povolání spojená s arcidiecézní oslavou 400. výročí umučení sv. Jana Sarkandra. Slavnostní mše svatá v katedrále s otcem arcibiskupem začne v 10 hodin. Předpokládaný odjezd autobusu z Horního Němčí by byl v 6:45 hodin. Po mši svaté by byla možnost navštívit kapli umučení sv. Jana u Teologické fakulty (nebo soukromý program). Odjezd z Olomouce by byl kolem 14 hodin. Pouť se uskuteční za dodržení aktuálních hygienických nařízení. Vzhledem k tomu, že se jedná o arcidiecézní pouť a současně pouť našeho děkanátu, bylo by dobře, kdyby z našich dvou farností jel alespoň jeden autobus. Zapisovat se můžete do konce srpna vzadu v kostele. Cena 100 Kč (vybírat se bude při nástupu do autobusu).

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.