Dolní Němčí – oznámení:

§ Dar na kostel: 500 Kč. Pán Bůh zaplať.

§ V pondělí má náboženství ve 13,30 hodin 7. – 9. třída.

§ Ve středu přede mší svatou je od 17,45 hodin Fatimská mariánská pobožnost. Středeční mše svatá je především pro děti a rodiče.

§ V sobotu v 18,30 hodin je další Večer chval v našem kostele. Jste srdečně zváni.

§ Příští neděli je celonárodní sbírka na TV Noe a rádio Proglas.

§ Charita Uherský Brod pořádá pro tříkrálové koledníky volné plavání. Více na facebooku charity nebo farnosti.

Horní Němčí – oznámení:

§ Dary na lavice: 2 500 Kč. Pán Bůh zaplať.

§ V sobotu v Dolním Němčí v 18,30 hodin je další Večer chval v kostele.

§ Příští neděli je mše svatá zvláště pro děti a rodiče.

§ Příští neděli je celonárodní sbírka na TV Noe a rádio Proglas.

§ Charita Uherský Brod pořádá pro tříkrálové koledníky volné plavání. Více na facebooku charity nebo farnosti.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.