Nadcházející pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB DOLNÍ NĚMČÍ, HORNÍ NĚMČÍ
od 25.2. do 3.3.2024 - 09. týden

NEDĚLE 25.2.2024 2. NEDĚLE POSTNÍ
07:30 DN Za + rodiče Pěrkovy a Nedělovy, + syny a snachu a za dar zdraví a Boží ochranu pro celou * rodinu
09:00 HN Za * a + farníky
10:30 DN Na poděkování Pánu Bohu za dožití 80 let života, dar zdraví, ochranu Panny Marie pro * rodiny, za + manžela a + rodiče z obou stran a za +++
PONDĚLÍ 26.2.2024 PONDĚLÍ 2. POSTNÍHO TÝDNE
17:30 DN Za + Pavla Brencuse, + manželku, + rodiče z obou stran, dar zdraví a víry a ochranu Boží a Panny Marie pro celou * rodinu
ÚTERÝ 27.2.2024 ÚTERÝ 2. POSTNÍHO TÝDNE
Dnes mše sv. není
STŘEDA 28.2.2024 STŘEDA 2. POSTNÍHO TÝDNE
17:30 DN Za dceru Lenku, manžela, rodiče Zimčíkovy a Mitáčkovy a za dar zdraví a Boží ochranu pro celou * rodinu
ČTVRTEK 29.2.2024 ČTVRTEK 2. POSTNÍHO TÝDNE
17:00 HN Za + rodiče Josefa a Ludmilu Lukášovi, + prarodiče, za + Jaroslava a Romana Ondrejátovi a za + Ludovíta Petöcze a za celou * rodinu
PÁTEK 1.3.2024 PÁTEK 2. POSTNÍHO TÝDNE
17:30 DN Za + Petra Kadlčka a * a + z ročníku 1958
SOBOTA 2.3.2024 SOBOTA 2. POSTNÍHO TÝDNE
08:00 DN Za + Anežku Kadlčkovou a * a + z ročníku 1936
NEDĚLE 3.3.2024 3. NEDĚLE POSTNÍ
07:30 DN Za * a + farníky zvláště za Anežky z farnosti
09:00 HN Za + Annu a Františka Kohoutkovy, + prarodiče, + sestry a bratra, + švagry a švagrovou, +++, dar zdraví a pomoc Boží pro celou * rodinu
10:30 DN Za manžela Josefa, rodiče Světinské, rodiče Richterovy a jejich 3 syny a dar zdraví a Boží ochranu pro celou * rodinu