POKUD S TERMÍNEM SVÉHO ÚMYSLU NESOUHLASÍTE, PŘIJĎTE NA FARU ÚMYSL ZRUŠIT, ABY SE UVOLNILO MÍSTO PRO PŘÍPADNÉ DALŠÍ FARNÍKY. ZMĚNA TERMÍNU VĚTŠINOU NENÍ MOŽNÁ.