Kalendář akcí a událostí farnosti

Srpen 2024

PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
1sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve
 • 14:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 14:00 - 15:00
  • Penzion-DN

  ( volná intence )

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • Horní Němčí - sv. Petra a Pavla, apoštolů
  • Označení: HN (Horní Němčí)

  Na poděkování Pánu Bohu za dožití 95 let života. Za manžela, dvoje rodiče, za bratry z obou stran, dar zdraví a ochranu Panny Marie pro * rodiny

2sv. Eusebia z Vercelli, biskupa
 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:30
  • DOLNÍ NĚMČÍ - sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
  • Označení: DN (Dolní Němčí)

  Na poděkování za dožití 80 let a 85 let života, dar zdraví a ochranu Panny Marie pro * rodinu, dvoje + rodiče a celou + rodinu

3sobota 17. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
 • 11:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 11:00 - 12:00
  • Horní Němčí - sv. Petra a Pavla, apoštolů
  • Označení: HN (Horní Němčí)

  Na poděkování Pánu Bohu za dožití 75, 85 let života a 55 let společného manželství, dar zdraví, ochrany Panny Marie pro celou * rodinu a za + rodiče Bahulovy, Brulíkovy a za + švagra Vojtěcha

418. neděle v mezidobí
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:30
  • DOLNÍ NĚMČÍ - sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
  • Označení: DN (Dolní Němčí)

  Za + Josefa Umlaufa, rodiče z obou stran, sestru, bratry, švagry, švagrové a Boží ochranu pro celou * rodinu

 • 09:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:00 - 10:00
  • Horní Němčí - sv. Petra a Pavla, apoštolů
  • Označení: HN (Horní Němčí)

  Za + Ludmilu Laššákovou, + rodiče Laššákovy a Zálešákovy, za ochranu a pomoc Boží a za dar zdraví pro * rodinu

 • 15:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 15:00 - 16:00
  • Hora sv. Antonína

  Za * a + farníky

5Posvěcení římské baziliky Panny Marie
6Proměnění Páně
7sv. Sixta II., papeže, a druhů, mučedníků
8sv. Dominika, kněze
9sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy
10sv. Vavřince, mučedníka
1119. neděle v mezidobí
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:30
  • DOLNÍ NĚMČÍ - sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
  • Označení: DN (Dolní Němčí)

  Za * a + farníky

 • 09:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:00 - 10:00
  • Horní Němčí - sv. Petra a Pavla, apoštolů
  • Označení: HN (Horní Němčí)

  ( volná intence )

 • 10:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:30 - 11:30
  • DOLNÍ NĚMČÍ - sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
  • Označení: DN (Dolní Němčí)

  Za + Anežku a Františka Kadlčkovy, + rodiče a sourozence z obou stran a za dar zdraví a ochranu Boží pro celou * rodinu

12sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice
 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:30
  • DOLNÍ NĚMČÍ - sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
  • Označení: DN (Dolní Němčí)

  Na poděkování za dožití 70 let života, + manžela a rodiče z obou stran, 2 + bratry, 3 + švagry, + sestru a ochranu Panny Marie pro celou * rodinu

13sv. Ponciána, papeže, a Hippolyta, kněze, mučedníků
14sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka
 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:30
  • DOLNÍ NĚMČÍ - sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
  • Označení: DN (Dolní Němčí)

  Na poděkování za 50 let života, za + rodinu Válkovu, Smetanovu a Tilchertovu, za nemocné děti v rodině a Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro * rodiny

15Nanebevzetí Panny Marie
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • Horní Němčí - sv. Petra a Pavla, apoštolů
  • Označení: HN (Horní Němčí)

  Za + rodiče Zámečníkovy, + sourozence, + švagry, + synovce, Boží požehnání, a za dar zdraví a Boží ochranu pro celou * rodinu

16sv. Štěpána Uherského
 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:30
  • DOLNÍ NĚMČÍ - sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
  • Označení: DN (Dolní Němčí)

  Za + manžela Jindřicha, + rodiče Kunčíkovy a Tinkovy, jejich + syny Filipa a Josefa a za dar zdraví a ochranu Panny Marie pro celou rodinu

17sobota 19. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
1820. neděle v mezidobí
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:30
  • DOLNÍ NĚMČÍ - sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
  • Označení: DN (Dolní Němčí)

  Za + Annu Kolískovou, manžela Jana a +++

 • 09:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:00 - 10:00
  • Horní Němčí - sv. Petra a Pavla, apoštolů
  • Označení: HN (Horní Němčí)

  ( volná intence )

 • 10:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:15 - 11:15
  • DOLNÍ NĚMČÍ - sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
  • Označení: DN (Dolní Němčí)

  Za * a + farníky

19sv. Jana Eudese, kněze
20sv. Bernarda, opata a učitele církve
21sv. Pia X., papeže
22Panny Marie Královny
23sv. Růženy z Limy, panny
24sv. Bartoloměje, apoštola
2521. neděle v mezidobí
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:30
  • DOLNÍ NĚMČÍ - sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
  • Označení: DN (Dolní Němčí)

  Na poděkování za 35 let manželství

 • 09:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:00 - 10:00
  • Horní Němčí - sv. Petra a Pavla, apoštolů
  • Označení: HN (Horní Němčí)

  Za * a + farníky

 • 10:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:30 - 11:30
  • DOLNÍ NĚMČÍ - sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
  • Označení: DN (Dolní Němčí)

  Na poděkování za dožití 80 let, za + manželku, + rodiče z obou stran a Boží požehnání pro celou * rodinu

26pondělí 21. týdne v mezidobí
 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:30
  • DOLNÍ NĚMČÍ - sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
  • Označení: DN (Dolní Němčí)

  Na poděkování Pánu Bohu za dožití 90 let života, dar zdraví, Boží požehnání pro * rodiny a za + manžela, + rodiče z obou stran a celou + rodinu

27sv. Moniky
28sv. Augustina, biskupa a učitele církve
 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:30
  • DOLNÍ NĚMČÍ - sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
  • Označení: DN (Dolní Němčí)

  Za + rodinu Kadlčkovu a Bobčíkovu, ochranu Boží a Panny Marie a za * rodinu

29Umučení sv. Jana Křtitele
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • Horní Němčí - sv. Petra a Pavla, apoštolů
  • Označení: HN (Horní Němčí)

  Za + rodinu Gálovu a Bahulovu, +++ a za dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou * rodinu

30pátek 21. týdne v mezidobí
 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:30
  • DOLNÍ NĚMČÍ - sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
  • Označení: DN (Dolní Němčí)

  Za + Františka Macků, dvoje + rodiče, + sourozence, celou + rodinu, dar zdraví a ochranu Boží pro celou * rodinu

31sobota 21. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie