Kalendář akcí a událostí farnosti

říjen 2023

PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
126. neděle v mezidobí
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:30
  • DOLNÍ NĚMČÍ - sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
  • Označení: DN (Dolní Němčí)

  Za + P. Josefa Stojaspala, + rodiče, + sourozence a +++

 • 09:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:00 - 10:00
  • Horní Němčí - sv. Petra a Pavla, apoštolů
  • Označení: HN (Horní Němčí)

  Za * a + farníky

2svatých andělů strážných
 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:30
  • DOLNÍ NĚMČÍ - sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
  • Označení: DN (Dolní Němčí)

  Za + manžela Jindřicha, + rodiče Kunčíkovy, + rodiče Tinkovy, 2 syny, dar zdraví a Boží ochranu pro * rodinu

3úterý 26. týdne v mezidobí
4sv. Františka z Assisi
 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00 - 18:00
  • Slavkov - kaple sv. Zdislavy
  • Označení: Slavkov (Slavkov)

  Za + Ladislava Jurigu, + Vladimíra Králíka, +++, za dar zdraví a ochranu Panny Marie pro * rodinu

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:30
  • DOLNÍ NĚMČÍ - sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
  • Označení: DN (Dolní Němčí)

  Za + Marii Černou, rodinu Uhrovou a rodiče Holubovy

5sv. Faustiny Kowalské, panny
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • Horní Němčí - sv. Petra a Pavla, apoštolů
  • Označení: HN (Horní Němčí)

  Za + manžela, bratry, dvoje + rodiče a za dar zdraví a Boží ochranu pro celou * rodinu

6sv. Bruna, kněze
 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:30
  • DOLNÍ NĚMČÍ - sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
  • Označení: DN (Dolní Němčí)

  Za + Františka Bobčíka, manželku, + rodiče, bratry a sestru, za + Marii Broumovskou ( Chovancovu) a za dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro * rodinu

7Panny Marie Růžencové
 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 11:00
  • DOLNÍ NĚMČÍ - sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
  • Označení: DN (Dolní Němčí)

  Za * a + členky a člena ženského pěveckého sboru Tetičky z Dolněmčí, za dar zdraví a Boží požehnání pro jejich rodiny

 • 11:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 11:30 - 12:30
  • DOLNÍ NĚMČÍ - sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
  • Označení: DN (Dolní Němčí)

  Na poděkování Pánu Bohu za 50 let společného života, za všechna přijatá dobrodiní, za dvoje + rodiče, dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou * rodinu i v cizině

827. neděle v mezidobí
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:30
  • DOLNÍ NĚMČÍ - sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
  • Označení: DN (Dolní Němčí)

  Za * a + farníky zvláště za Františky z farnosti

 • 09:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:00 - 10:00
  • Horní Němčí - sv. Petra a Pavla, apoštolů
  • Označení: HN (Horní Němčí)

  Na poděkování Pánu Bohu za dožití 90 let, za dar zdraví a ochranu Panny Marie pro * rodinu a za + manželku, dceru a dvoje + rodiče

 • 10:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:30 - 11:30
  • DOLNÍ NĚMČÍ - sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
  • Označení: DN (Dolní Němčí)

  Za + rodiče Bršlicovy, celou + rodinu, dar zdraví, víry, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro * rodiny

9sv. Dionýsia, biskupa, a druhů, mučedníků
 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:30
  • DOLNÍ NĚMČÍ - sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
  • Označení: DN (Dolní Němčí)

  Za + Jarmilu Koryčánkovu, + bratra s manželkou, + sestru s manželem, + rodiče Bobčíkovy, dar zdraví a Boží požehnání pro celou * rodinu

10úterý 27. týdne v mezidobí
11sv. Jana XXIII., papeže
 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:30
  • DOLNÍ NĚMČÍ - sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
  • Označení: DN (Dolní Němčí)

  Za + Marii Tinkovou, rodiče Kateřinu a Františka Kadlčkovy, dar zdraví a víry pro * rodinu

12sv. Radima, biskupa
 • 14:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 14:00 - 15:00
  • Penzion DN

  Na poděkování Pánu Bohu za dožití 80 let, dar zdraví a ochranu Panny Marie pro * rodinu a za + manžela  a + rodinu Babušíkovu a Kadlčkovu

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • Horní Němčí - sv. Petra a Pavla, apoštolů
  • Označení: HN (Horní Němčí)

  Za + manžela, dvoje + rodiče a za ostatní + rodinu a za ochranu a pomoc Boží a dar zdraví pro * rodinu

13pátek 27. týdne v mezidobí
 • 15:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 15:00 - 16:00
  • DOLNÍ NĚMČÍ - sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
  • Označení: DN (Dolní Němčí)

  Pohřební mše sv. za + Vladimíra Stojaspala

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:30
  • DOLNÍ NĚMČÍ - sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
  • Označení: DN (Dolní Němčí)

  Za * a + členy živého růžence a jejich rodiny

14sv. Kalista I., papeže a mučedníka, nebo sobotní památka Panny Marie
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 09:00
  • DOLNÍ NĚMČÍ - sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
  • Označení: DN (Dolní Němčí)

  Za + Antonína Světinského a * a + z ulice Mírová

 • 11:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 11:00 - 12:00
  • Slavkov - kaple sv. Zdislavy
  • Označení: Slavkov (Slavkov)

  Pohřební mše sv. za + Vlastu Krhovskou

1528. neděle v mezidobí
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:30
  • DOLNÍ NĚMČÍ - sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
  • Označení: DN (Dolní Němčí)

  Za * a + farníky

 • 09:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:00 - 10:00
  • Slavkov - kaple sv. Zdislavy
  • Označení: Slavkov (Slavkov)

  VÝROČÍ POSVĚCENÍ KAPLE:

  Na poděkování Pánu Bohu za dožití 75 a 70 let života, dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou * rodinu Mitáčkovu a Ondrovu

 • 10:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:30 - 11:30
  • DOLNÍ NĚMČÍ - sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
  • Označení: DN (Dolní Němčí)

  Na poděkování za dožití 80 let ročníku 1943, za dar zdraví a Boží požehnání pro * rodiny

16sv. Hedviky, řeholnice
 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:30
  • DOLNÍ NĚMČÍ - sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
  • Označení: DN (Dolní Němčí)

  Za + Františka Zimčíka, + syna Petra, + zetě Josefa, dar zdraví a Boží ochranu pro celou * rodinu

17sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
18sv. Lukáše, evangelisty
 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:30
  • DOLNÍ NĚMČÍ - sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
  • Označení: DN (Dolní Němčí)

  Za + Josefa Mikla, + rodiče, sourozence a celou + rodinu s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání pro * rodinu

19sv. Jana de Brébeuf, Izáka Joguese, kněží, a druhů, mučedníků
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • Horní Němčí - sv. Petra a Pavla, apoštolů
  • Označení: HN (Horní Němčí)

  Za + Marii Krhovskou, manžela, 2 dcery, 3 syny a za ochranu a pomoc Boží pro celou rodinu

20pátek 28. týdne v mezidobí
 • 09:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:00 - 10:00
  • Charitní dům Slavkov

  ( Tato intence nebyla nikým obsazena )

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:30
  • DOLNÍ NĚMČÍ - sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
  • Označení: DN (Dolní Němčí)

  Za + Elišku Stojaspalovu a za * a + z ročníku 1944

21bl. Karla Rakouského, nebo sobotní památka Panny Marie
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 09:00
  • DOLNÍ NĚMČÍ - sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
  • Označení: DN (Dolní Němčí)

  Za + Věru Míškovou a * a + z ročníku 1934

2229. neděle v mezidobí - den modliteb za misie - sbírka na MISIE
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:30
  • DOLNÍ NĚMČÍ - sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
  • Označení: DN (Dolní Němčí)

  Za + Ludvíka Hajdůcha, + rodiče z obou stran, jejich + syny, celou + rodinu a nemocnou maminku, dar víry, zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro * rodiny

 • 09:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:00 - 10:00
  • Horní Němčí - sv. Petra a Pavla, apoštolů
  • Označení: HN (Horní Němčí)

  Za * a + farníky

 • 10:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:30 - 11:30
  • DOLNÍ NĚMČÍ - sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
  • Označení: DN (Dolní Němčí)

  Na poděkování Pánu Bohu za 60 let manželství s prosbou o dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou * rodinu, dvoje + rodiče a celou + rodinu z obou stran

23sv. Jana Kapistránského, kněze
 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:30
  • DOLNÍ NĚMČÍ - sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
  • Označení: DN (Dolní Němčí)

  Za dar zdraví a * rodinu a společná léta

24sv. Antonína Marie Klareta, biskupa
25středa 29. týdne v mezidobí
 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:30
  • DOLNÍ NĚMČÍ - sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
  • Označení: DN (Dolní Němčí)

  Za manžela Antonína, rodiče Světinské a Kolískovy, s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání a za celou * rodinu

26čtvrtek 29. týdne v mezidobí
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • Horní Němčí - sv. Petra a Pavla, apoštolů
  • Označení: HN (Horní Němčí)

  Za + Ludvíka Srnce, manželku, sestry, švagry, + rodiče a dar zdraví, pomoc Boží a ochranu Panny Marie pro celou * rodinu

27pátek 29. týdne v mezidobí
 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:30
  • DOLNÍ NĚMČÍ - sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
  • Označení: DN (Dolní Němčí)

  Za + manžela Františka, + rodiče Uhrovy a Gálovy a jejich 5 + dětí a za dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou * rodinu

28sv. Šimona a Judy, apoštolů
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 09:00
  • DOLNÍ NĚMČÍ - sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
  • Označení: DN (Dolní Němčí)

  Za + Františka Brožoviče, + Vladimíra Hubáčka a * a + z ročníku 1948

2930. neděle v mezidobí
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:30
  • DOLNÍ NĚMČÍ - sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
  • Označení: DN (Dolní Němčí)

  Za + rodiče Bartošovy a Ježkovy, + bratra, sestru, švagra, + prarodiče a celou + rodinu z obou stran a za +++

 • 09:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:00 - 10:00
  • Horní Němčí - sv. Petra a Pavla, apoštolů
  • Označení: HN (Horní Němčí)

  Za + Ludmilu Laššákovou, + rodiče Laššákovy a Zálešákovy a ostatní + rodinu a za ochranu a pomoc Boží a dar zdraví pro * rodinu

 • 10:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:30 - 11:30
  • DOLNÍ NĚMČÍ - sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
  • Označení: DN (Dolní Němčí)

  Za * a + farníky

30pondělí 30. týdne v mezidobí
 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00 - 18:00
  • Horní Němčí - sv. Petra a Pavla, apoštolů
  • Označení: HN (Horní Němčí)

  ( Tato intence nebyla nikým obsazena )

 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:30
  • DOLNÍ NĚMČÍ - sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
  • Označení: DN (Dolní Němčí)

  Za + Marii Zimčíkovu, + manžela Jana, syna Ludvíka, zetě Štěpána a celou + rodinu a +++ s prosbou o dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro * rodiny

31sv. Wolfganga, biskupa
 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00 - 18:00
  • Horní Němčí - sv. Petra a Pavla, apoštolů
  • Označení: HN (Horní Němčí)

  ( Tato intence nebyla nikým obsazena )