„Biřmování je svátost, která dovršuje křest. Jeho účinkem je zvláštní vylití Ducha Svatého. Kdo se svobodně rozhodne žít životem Božího dítěte a kdo požádá o Ducha Svatého skrze tuto svátost, dostane sílu stát se svědkem Boží lásky. Stává se plnohodnotným a zodpovědným členem katolické církve.“

Bratři a sestry, zvláště mladí farníci!

Rád bych vám v naší farnosti nabídl možnost přijetí svátosti biřmování. Chtěl bych pozvat k její přípravě ty, kteří chtějí prohloubit svoji křesťanskou víru, stát se zodpovědnými křesťany a přijmout dar Ducha svatého, který obohacuje zvláštní silou. Přihlásit se mohou mladí lidé, kteří nyní chodí do 1. ročníku střední školy. A samozřejmě starší. Toto pozvání nepatří jen mladým ale i starším, kteří neměli možnost dříve se rozhodnout k přijetí této svátosti.

Pokud pozvání přijmeš, vyplň přihlášku, která je k dispozici vzadu v kostele a předej ji do konce května při osobním setkání na faře, které si nejdříve domluv s knězem.

neděli 9. června 2019 (slavnost Seslání Ducha svatého) budou biřmovanci představeni farnosti.

Dlouhodobá příprava začne v září. Pravidelné katecheze budou při nedělní mši svaté v 10:30 hodin. Povinné setkání biřmovanců v Rajnochovicích bude 1. – 3. listopadu  2019.

Vlastní slavnost biřmování se plánuje na září 2020.

P. Petr Hofírek, farář

3 komentáře
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.