Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB DOLNÍ NĚMČÍ, HORNÍ NĚMČÍ
od 3.9. do 10.9.2023 - 36. týden

NEDĚLE 3.9.2023 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 DN Za + rodiče Kolářovy, + rodinu z obou stran, dar víry a poděkování za všechny dary od Ducha Svatého
09:00 HN Za * a + farníky
10:30 DN Za + Josefa Kolíska, jeho manželku, za + rodiče z obou stran, dar víry, zdraví, Boží požehnání pro celou *rodinu
PONDĚLÍ 4.9.2023 PONDĚLÍ 22. TÝDNE V MEZIDOBÍ
18:30 DN Za + Annu Kolískovou, manžela Jana a +++
ÚTERÝ 5.9.2023 PŘIPOMÍNKA SV. TEREZIE Z KALKATY
18:00 DN Modlení za + Františka Brožoviče
STŘEDA 6.9.2023 STŘEDA 22. TÝDNE V MEZIDOBÍ
15:00 DN Pohřební mše sv. za + Františka Brožoviče
18:30 DN Na poděkování Pánu Bohu za * a + z ročníku 1963 a jejich rodiny. Za Boží požehnání, ochranu Panny Marie a dary Ducha Svatého.
ČTVRTEK 7.9.2023 SV. MELICHARA GRODECKÉHO, KNĚZE A MUČEDNÍKA
18:00 HN ( volná intence )
PÁTEK 8.9.2023 SVÁTEK NAROZENÍ PANNY MARIE
18:30 DN Na poděkování Bohu za 60 let společného života, dar zdraví a ochranu Panny Marie pro * rodinu a za + dceru
SOBOTA 9.9.2023 SV. PETRA KLAVERA, KNĚZE, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
11:00 HN Svatební mše sv. (Anna Hlůšková & Lukáš Borýsek)
NEDĚLE 10.9.2023 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 DN Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za 60 let manželství, 80 let života, dvoje + rodiče a snachu Otýlii, dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
09:00 HN Za + Aloise Slezáka, dvoje + rodiče a +++ s prosbou o dar zdraví a ochranu Panny Marie pro * rodinu
10:30 DN Za * a + farníky zvláště za Marie z farnosti

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY – DOLNÍ NĚMČÍ (3.9.2023)

 • Misijní klubko zahajuje v úterý 5. září svou činnost. Zveme mezi nás všechny kluky a holky školou povinné. Budeme si taky hrát, tvořit, malovat, podnikat výlety. Scházíme se každé úterý v 17:00 ve Farní dvoraně. Bližší informace u Martiny Smetanové.

 

 • Pozvání do Scholičky pro všechny děti, které baví zpívání a hraní na hudební nástroj: Zveme malé, větší i velké do našeho společenství plného zpěvu, hraní her i povídání si o Pánu Bohu nebo jen tak se přijďte zabavit pro radost. Může vás doprovázet maminka, tatínek i babička, na všechny se těšíme. Společně se účastníme mše svaté pro děti, kde rádi zpíváme Pánu Bohu. Začínáme 7. září od 17.00hod. na faře.

 

 • Se začátkem školního roku chci vybídnout rodiče, aby přihlásily své děti nejen do kroužků, ale také do Náboženství. Povzbudit k tomuto kroku je mohou i babičky a dědečci. Děti dostanou přihlášky do Náboženství ve škole v prvních školních dnech. Pokud by někomu přihláška scházela, může si vzít také z těch, které jsou vzadu v kostele. Rozvrh Náboženství se dozví rodiče emailem a bude také vyvěšen na nástěnce, jakmile se shromáždí přihlášky. Prosím, abyste je vyplněné vhodili co nejdříve do schránky na faře. Výuka začne v týdnu od 18.9.

 

 • Příští neděli (10.9.) bude po mši sv. v 10:30 pobožnost u hřbitovní kapličky Panny Marie, jejíž 60. výročí zbudování si letos připomínáme.

 

 • V pátek 8.9. budu navštěvovat nemocné se sv. přijímáním a to od 8:30. Tentokrát budou návštěvy v ulicích: Boršická, Na Okluku, Rybníky a Zahradní.

 

 • Otec biskup Josef, administrátor arcidiecéze, společně s biskupem Antonínem, dalšími spolubratry biskupy, několika desítkami kněží, mezi nimiž bylo 14 z Arcidiecéze olomoucké, a více než třemi tisícovkami mladých z naší vlasti, z nichž asi 700 bylo z naší diecéze, se zúčastnili Světového setkání mládeže s papežem Františkem v Lisabonu. Otec biskup Josef upřímně děkuje Vám všem, kteří jste mladé účastníky lisabonského setkání podpořili ze svých prostředků. Věřím, že Vás sledování akce na TV NOE nebo setkání s účastníky po jejich návratu z Portugalska utvrdilo v tom, že to byla dobrá investice.

 

 • Rozepsal jsem úmysly mší sv. až do konce roku. Bohužel jsem nemohl vyhovět všem podle Vašich požadavků na hlavní či vedlejší termíny, za to se omlouvám. A tak jsem to napsal, jak jen to šlo. Zkontrolovat si, kdy bude sloužena mše sv. na Váš úmysl, můžete na internetu anebo vzadu po kůrem, kde jsou rozpisy mší. Ty zde budou k nahlédnutí až do příštího pondělí.
 • Ludmily vybírají na kostel v sakristii.
 • V sobotu má úklid kostela skupina č.2.

 

Dary:

  • z pohřbu paní Boženy Gálové bylo darováno na kostel 1.500,-
  • z pohřbu pana Antonína Světinského bylo darováno rovněž na kostel 1.000,-
  • ročník 1939 daroval 500,-
  • ročník 1953 daroval 2.000,-
  • další dary byly ve výši 2.050,-

Pán Bůh zaplať!