Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB DOLNÍ NĚMČÍ, HORNÍ NĚMČÍ
od 17.12. do 25.12.2022 - 51. týden

SOBOTA 17.12.2022 17. PROSINCE
Dnes mše sv. není
NEDĚLE 18.12.2022 4. NEDĚLE ADVENTNÍ
07:30 DN Za +Marii Strakovu, manžela, celou +rodinu, dar víry a zdraví pro živou rodinu
09:00 HN Za farníky
10:30 DN Za +Josefa Kohoutka, rodiče, +Antonína Straku, rodiče, +rodiče Cmolovy a duše v očistci, dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
PONDĚLÍ 19.12.2022 19. PROSINCE
07:00 DN pondělí - pátek: RORÁTY - adventní zpěvy a modlitby
09:00 DN Adorační den - osobní adorace od 9 do 17:30 hodin
17:30 DN Za +rodiče Šimčíkovy, +prarodiče a duše v očistci, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
ÚTERÝ 20.12.2022 20. PROSINCE
15:00 DN Mše svatá v kapli charitního domu
18:00 HN + SL Předvánoční zpovídání
STŘEDA 21.12.2022 21. PROSINCE
13:30 HN Pohřeb pana Františka Tlacha
16:45 DN Pobožnost Hledání noclehu
17:30 DN Za +rodiče Kolískovy a jejich děti, +rodiče Kadlčkovy a dceru Marii, za dar zdraví, víry a dary Ducha svatého pro celou živou rodinu
ČTVRTEK 22.12.2022 22. PROSINCE
Dnes mše sv. není
PÁTEK 23.12.2022 23. PROSINCE
Dnes mše sv. není
SOBOTA 24.12.2022 SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ - PŮLNOČNÍ MŠE
20:30 HN Za zemřelé rodiče a prarodiče, Boží požehnání a zdraví pro celou živou rodinu
22:00 DN Za živé a zemřelé z rodiny Stojaspalovi a O’Sullivan a za nemocného Matýska Trtka
NEDĚLE 25.12.2022 SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
07:30 DN Za +Štěpána Stojaspala, +manželku Marii, +rodiče z obou stran a celou +rodinu, duše v očistci, dar zdraví pro celou živou rodinu
09:00 HN Za +Marii Husárovou, +rodiče, dar zdraví, pomoc Boží a ochranu celé živé rodiny
10:30 DN Za farníky

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY - DOLNÍ NĚMČÍ

- Nemocní darovali na kostel 12 000 Kč. Další dary: 5 600 Kč. Pán Bůh zaplať.

- Renovace křížové cesty byla dokončena. Celkové náklady činily 194 000 Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům, kteří přispěli na opravu konkrétních zastavení.

- Od pondělí do pátku jsou ráno v 7 hodin roráty (modlitby a zpěvy). V sobotu již roráty nebudou.

- V pondělí je Adorační den v naší farnosti. Nejsvětější svátost bude vystavena v 9 hodin. Prosím, zapište se do adorační služby. V 17,30 hodin bude mše svatá, po které bude společné zakončení svátostným požehnáním.

- V úterý se bude v charitním domě zpovídat od 14,30 hodin v místnosti vedle kaple. V 15 hodin pak bude mše svaté. Po mši svaté kněz navštíví nemocné, kteří ze zdravotních důvodů nemohou přijít na mši do kaple.

- Ve středu přede mší svatou v 16,45 hodin bude pobožnost Hledání noclehu.

- V sobotu má úklid kostela skupina č.1

- Na Štědrý den bude ve 14 hodin tradiční Otvírání betléma. Schola se scholičkou si připravily vánoční scénku a zpívání koled. Odnést si můžete Betlémské světlo. Před půlnoční mší svatou se budou od 21,30 hodin zpívat v kostele koledy.

PŘEDVÁNOČNÍ ZPOVÍDÁNÍ TENTO TÝDEN

Dnes v neděli se zpovídá od 14 hodin ve farním i klášterním kostele v Uherském Brodě. V pondělí se bude zpovídat před večerní mší svatou. V úterý se zpovídá v charitním domě ve 14,30 hodin. V úterý od 18 hodin je příležitost ke svátosti smíření v Horním Němčí a Slavkově. Ve středu bude před večerní mší svatou zpovídat kněz z Vlčnova, který bude sloužit i mši svatou.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2023 V DOLNÍM NĚMČÍ - prosba

HLEDÁME KOLEDNÍKY A JEJICH DOBPROVOD. Neboj se, zapoj se a pojď s námi koledovat. Tříkrálová sbírka v Dolním Němčí proběhne v sobotu 7. ledna 2023 v dopoledních hodinách. Nezáleží na věku ani na tom, kde bydlíš, důležité je nadšení a chuť pomáhat. Prosím, přihlaste se co nejdříve přes on-line formulář na webu www.farnostnemci.cz nebo Martině Smetanové tel: 736 707 758.

POZVÁNÍ NA CELOSVĚTOVÉ SETKÁNÍ MLÁDEŽE 2023

Milí mladí, papež František vás zve na Světové dny mládeže v Lisabonu. Setkání s ním a mnoha mladými z celého světa se uskuteční 1.-6.8. 2023 právě v Lisabonu. Předtím bude možné prožít přípravný týden v některé z portugalských diecézí a to ve dnech 26.7. - 31.7. 2023. Olomoucká arcidiecéze nabízí všem mladým z našich farností, kteří se přihlásí do 20.12. 2022 a zaplatí zálohu 5 000 Kč, že dostanou jednorázový příspěvek 3 500 Kč, o který se vám cena setkání sníží.  O tuto částku není třeba žádat, bude předána Sekci pro mládež za každého automaticky. Setkání mládeže s papežem tak může být krásným vánočním dárkem, ke kterému se připojí i naše farnost výši příspěvku 1 500 Kč. Celkem tedy dostanete každý přihlášený podporu 5000 Kč. Přihlášku s různými variantami účasti na setkání v Lisabonu najdete na webu: www.svetovednymladeze.cz

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY - HORNÍ NĚMČÍ

- V úterý v 18 hodin je příležitost ke svátosti smíření ve Slavkově a Horním Němčí.

- Na Štědrý den bude ve 13:30 hodin v kostele zpívání koled s vánoční scénkou. Odnést si můžete Betlémské světlo. Před půlnoční mší svatou se budou od 20 hodin zpívat v kostele koledy.