Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB HORNÍ NĚMČÍ
od 28.8. do 4.9.2022 - 35. týden

NEDĚLE 28.8.2022 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
09:00 HN Za +Marii a Josefa Vykopalovy, dvoje +rodiče, celou +rodinu a dar zdraví pro živou rodinu
PONDĚLÍ 29.8.2022 PAMÁTKA UMUČENÍ SV. JANA KŘTITELE
Dnes mše sv. není
ÚTERÝ 30.8.2022 ÚTERÝ 22. TÝDNE V MEZIDOBÍ
Dnes mše sv. není
STŘEDA 31.8.2022 STŘEDA 22. TÝDNE V MEZIDOBÍ
Dnes mše sv. není
ČTVRTEK 1.9.2022 ČTVRTEK 22. TÝDNE V MEZIDOBÍ
16:30 Slavkov Společná adorace a příležitost ke svátosti smíření
17:00 Slavkov Mše svatá
18:00 HN Za +Marii Halodovou, +rodiče Bahulovy a Halodovy, + bratra, +prarodiče z obou stran a za dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
PÁTEK 2.9.2022 PÁTEK 22. TÝDNE V MEZIDOBÍ (1. PÁTEK V MĚSÍCI)
Dnes mše sv. není
SOBOTA 3.9.2022 PAMÁTKA SV. ŘEHOŘE VELIKÉHO, PAPEŽE A UČITELE CÍRKVE
Dnes mše sv. není
NEDĚLE 4.9.2022 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
09:00 HN Za děti, rodiče, učitele a vychovatele na začátku školního roku