Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB DOLNÍ NĚMČÍ, HORNÍ NĚMČÍ
od 25.3. do 2.4.2023 - 13. týden

SOBOTA 25.3.2023 SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
Dnes mše sv. není
NEDĚLE 26.3.2023 5. NEDĚLE POSTNÍ
07:30 DN Za farníky
08:30 HN Pobožnost křížové cesty v kostele
09:00 HN Za Antonína a Annu Hladišovy a jejich rodiče Turečkovy a Hladišovy, za duše v očistci, dar zdraví, Boží ochranu pro celou živou rodinu
10:30 DN Za +Miroslava Tinku, dvoje +rodiče, celou +rodinu z obou stran, dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
14:00 DN Pobožnost křížové cesty v kostele (vedou manželé)
po křížové cestě - Třídenní Modlitby matek
PONDĚLÍ 27.3.2023 PONDĚLÍ 5. POSTNÍHO TÝDNE
18:30 DN Na poděkování Bohu za dožití 80 let života, za dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
ÚTERÝ 28.3.2023 ÚTERÝ 5. POSTNÍHO TÝDNE
Dnes mše sv. není
STŘEDA 29.3.2023 STŘEDA 5. POSTNÍHO TÝDNE
18:00 DN Pobožnost křížové cesty (vede Misijní klubko)
18:30 DN Za +Antonína Kalabuse, zetě Antonína, Anežku a syna Hájkovi, dvoje rodiče a celou +rodinu, dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
ČTVRTEK 30.3.2023 ČTVRTEK 5. POSTNÍHO TÝDNE
17:30 HN Pobožnost křížové cesty v kostele
18:00 HN Za +rodiče Bahulovy, celou +rodinu, za dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
PÁTEK 31.3.2023 PÁTEK 5. POSTNÍHO TÝDNE
18:00 DN Pobožnost křížové cesty (vedou rodiče a děti 3. třídy)
18:30 DN Za +rodiče Baroňovy, 2 dcery, 2 zetě, vnuka, dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
SOBOTA 1.4.2023 SOBOTA 5. POSTNÍHO TÝDNE
09:30 DN Předvelikonoční zpovídání
NEDĚLE 2.4.2023 KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE
07:30 DN Za +Otílii Stojaspalovou, za +Josefa a Marii Stojaspalovi a celou +rodinu, dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
08:30 HN Pobožnost křížové cesty v kostele
09:00 HN Za +Oldřicha Zelinku, +rodiče Zelinkovy a Galovy, za dar zdraví a pomoc Boží pro celou živou rodinu
10:30 DN Za farníky
14:00 DN Pobožnost křížové cesty v kostele

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY – DOLNÍ NĚMČÍ

- Měsíční sbírka na kostel: 16 740 Kč. Pán Bůh zaplať.

- Po změně času začínají mše svaté v týdnu o hodinu později, tedy v 18,30 hodin.

- Ve čtvrtek od 9 hodin navštíví kněz všechny nemocné postupně na těchto ulicích: Na Výsluní, Mírová, Vinohradská, Nivnická, Boršická, Na Okluku a Zahradní.

- V sobotu je v našem kostele příležitost ke svátosti smíření před velikonocemi (zpovídat bude 5 kněží). Zpovídat se bude do 10,45 hodin, proto, prosím, přijďte zavčas.

- Na Květnou neděli se žehnají kočičky, které si přinesete. Také, prosím, přineste v neděli do kostela kasičky Postní almužny.

- V sobotu má úklid kostela skupina č.15

POSTNÍ POTRAVINOVÁ SBÍRKA

Charita Uherský Brod vyhlašuje postní sbírku trvanlivých potravin a základní drogerie. Výtěžek sbírky bude sloužit lidem v nouzi našeho regionu. Pracovníci Charity budou v naší obci potraviny vybírat ve středu 29. března v 17:15 - 17:25 v Dolním Němčí (na parkovišti před Jednotou). Předem moc děkujeme.

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY – HORNÍ NĚMČÍ

- Měsíční sbírka na kostel: 7 000 Kč. Josefové darovali 3 500 Kč. Pán Bůh zaplať.

- Po změně času začínají mše svaté v týdnu o hodinu později, tedy v 18 hodin.

- V sobotu v 19 hodin je v kostele v Horním Němčí pobožnost rozjímavé křížové cesty s texty Kateřiny Emmerichové.

- V sobotu je v Dolním Němčí příležitost ke svátosti smíření před velikonocemi (zpovídat bude 5 kněží). Zpovídat se bude do 10,45 hodin. V Horním Němčí a Slavkově se bude zpovídat další úterý 4. dubna v 18 hodin.

- Na Květnou neděli se žehnají kočičky, které si přinesete. Také, prosím, přineste v neděli do kostela kasičky Postní almužny.

POSTNÍ POTRAVINOVÁ SBÍRKA

Charita Uherský Brod vyhlašuje postní sbírku trvanlivých potravin a základní drogerie. Výtěžek sbírky bude sloužit lidem v nouzi našeho regionu. Pracovníci Charity budou v naší obci potraviny vybírat ve středu 29. března v 16:45 - 16:55 v Horním Němčí (na parkovišti před kostelem) a v 17:00 - 17:10 ve Slavkově (před OD Hruška). Předem moc děkujeme.