Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB DOLNÍ NĚMČÍ, HORNÍ NĚMČÍ
od 21.1. do 29.1.2023 - 04. týden

SOBOTA 21.1.2023 PAMÁTKA SV. ANEŽKY ŘÍMSKÉ, PANNY A MUČEDNICE
Dnes mše sv. není
NEDĚLE 22.1.2023 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (BOŽÍHO SLOVA)
07:30 DN Za farníky
09:00 HN Za +Aloise Slezáka, dvoje +rodiče, duše v očistci a dar zdraví pro živou rodinu
10:30 DN Za Anežku a Františka Kadlčkovi a duše v očistci, na které nikdo nepamatuje
PONDĚLÍ 23.1.2023 PONDĚLÍ 3. TÝDNE V MEZIDOBÍ
17:30 DN Za +Marii Ježkovou, manžela Vincence, celou +rodinu, dar zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu
ÚTERÝ 24.1.2023 PAMÁTKA SV. FRANTIŠKA SALESKÉHO, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
Dnes mše sv. není
STŘEDA 25.1.2023 SVÁTEK OBRÁCENÍ SV. PAVLA, APOŠTOLA
17:30 DN Za +manžela Františka Fojtíka, +rodinu Cmolovu, Fojtíkovu a Ondrašíkovu, Boží ochranu a pomoc pro živé rodiny
ČTVRTEK 26.1.2023 PAMÁTKA SV. TIMOTEJE A TITA, BISKUPŮ
16:00 Slavkov Za +Bohumilu Uchytilovou, +Arnošta Mauera, +Rudolfa Uchytila, +Antonína Šáchu a za Boží požehnání pro celou živou rodinu
17:00 HN Na úmysl dárce
PÁTEK 27.1.2023 SV. ANDĚLY MERICIOVÉ, PANNY
17:30 DN Za +Marii Kadlčkovu, manžela, rodiče z obou stran, sestry, bratry, švagry, dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
SOBOTA 28.1.2023 PAMÁTKA SV. TOMÁŠE AKVINSKÉHO, KNĚZE A UČITELE CÍRKVE
09:00 DN mše svatá v kapli charitního domu Na poděkování Bohu a Panně Marii za dožití 90 let, za +manžela, +rodiny z obou stran a Boží ochranu pro celou živou rodinu
14:00 DN Třídenní modlitby matek v kostele
NEDĚLE 29.1.2023 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 DN Za + bratra Josefa, duše v očistci, prarodiče Stojaspalovy, Daňkovy, dar zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu
09:00 HN Za farníky
10:30 DN Na poděkování Bohu za 80 let života, +manžela, dvoje rodiče, celou +rodinu a dar zdraví pro celou živou rodinu
14:00 DN Třídenní modlitby matek v kostele
23.–25. 1.   134. plenární zasedání ČBK – Praha

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY – DOLNÍ NĚMČÍ

- Měsíční sbírka 17 470 Kč. Dar na kostel 500 Kč. Pán Bůh zaplať. Boženy vybírají v sakristii na mši svatou a kostel.

- V sobotu má úklid kostela skupina č.6

- Charita Uherský Brod zve na bruslení pro koledníky a dobrovolníky Tříkrálové sbírky, které se koná v pátek 3. 2. 2023 v 9,30 - 11,00 hodin na zimním stadionu v Uherském Brodě. Vstup zdarma.

14. FARNÍ PLES V DOLNÍM NĚMČÍ

V sobotu 4. února se koná 14. Farní ples. Vstupenky se prodávají na faře a v kostele. Obracíme se na vás s prosbou o zajištění těchto služeb. Je potřeba fotografa, který by fotil průběh plesu do farního archivu. V pátek odpoledne se bude zdobit sál. A v neděli po hrubé mši svaté je třeba více pomocníků na úklid a převezení všech věcí. Proto vás prosíme o jakoukoli pomoc. Přihlásit se můžete Erice Uhrové na messenger nebo mobil 739 080 307. Farníci, kteří by chtěli věnovat dar do tomboly, mohou ji přinést na faru v týdnu od 23. ledna.

SBÍRKA ZBYTKŮ SVÍČEK PRO UKRAJINU

Charita Hradec Králové se zapojuje do pomoci lidem na Ukrajině výrobou vyhřívacích svící, které se vyrábí ze zbytků použitých svíček. Slouží především k ohřívání místností, když nefunguje elektřina a topení. Pokud máte doma zbytky svíček, můžete je během tohoto týdne přinést do předsíně kostela a dát do připravené nádoby. Příští víkend si pro ně přijede spolupracovník Charity HK. I tímto způsobem můžeme pomoci lidem sužovaným válkou.

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY – HORNÍ NĚMČÍ

- Měsíční sbírka 5 500 Kč. Dar na kostel 1 500 Kč. Pán Bůh zaplať.

- Charita Uherský Brod zve na bruslení pro koledníky a dobrovolníky Tříkrálové sbírky, které se koná v pátek 3. 2. 2023 v 9,30 - 11,00 hodin na zimním stadionu v Uherském Brodě. Vstup zdarma.