Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB HORNÍ NĚMČÍ
od 23.5. do 30.5.2021 - 21. týden

NEDĚLE 23.5.2021 SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
09:00 HN Za farníky
PONDĚLÍ 24.5.2021 PAMÁTKA PANNY MARIE MATKY CÍRKVE
Dnes mše sv. není
ÚTERÝ 25.5.2021 SV. BEDY CTIHODNÉHO, KNĚZE A UČITELE CÍRKVE
17:00 Slavkov Za +Annu Krhovskou (zádušní mše svatá)
STŘEDA 26.5.2021 PAMÁTKA SV. FILIPA NERIHO, KNĚZE
Dnes mše sv. není
ČTVRTEK 27.5.2021 SVÁTEK JEŽÍŠE KRISTA, NEJVYŠŠÍHO A VĚČNÉHO KNĚZE
17:00 Slavkov Májová pobožnost v kapli
18:00 HN Za + Zdeňka Borýska, 2 zemřelé rodiče a dar zdraví, pomoc Boží pro celou živou rodinu
PÁTEK 28.5.2021 PÁTEK 8. TÝDNE V MEZIDOBÍ
Dnes mše sv. není
SOBOTA 29.5.2021 SV. PAVLA VI., PAPEŽE, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
11:00 HN Křest Viliama Mlynarcic
NEDĚLE 30.5.2021 SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
09:00 Slavkov Za rodiny našich farností (Malá pouť rodin)
15:00 Slavkov Májová pobožnost a adorace (Malá pouť rodin)