Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB DOLNÍ NĚMČÍ, HORNÍ NĚMČÍ
od 29.4. do 7.5.2023 - 18. týden

SOBOTA 29.4.2023 SVÁTEK SV. KATEŘINY SIENSKÉ, PANNY A UČITELKY CÍRKVE, PATRONKY EVROPY
Dnes mše sv. není
NEDĚLE 30.4.2023 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (NEDĚLE DOBRÉHO PASTÝŘE)
07:30 DN Za farníky
09:00 HN Za +rodiče Jankových a Lukášovy, dva +sourozence, celou +rodinu, Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro živé rodiny
10:30 DN Za +Annu Pěrkovou, +rodiče z obou stran, celou +rodinu, duše v očistci a dar zdraví pro celou živou rodinu
PONDĚLÍ 1.5.2023 SVÁTEK VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA
17:30 DN Modlení za zemřelého Leopolda Bartoše
18:30 DN Za +Bohumila a Františku Kročilovi, rodiče z obou stran a Boží požehnání pro celou živou rodinu
ÚTERÝ 2.5.2023 PAMÁTKA SV. ATANÁŠE, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
15:00 DN Pohřeb pana Leopolda Bartoše
STŘEDA 3.5.2023 SVÁTEK SV. FILIPA A JAKUBA, APOŠTOLŮ
18:30 DN Za manžela Antonína, rodiče Kolískovy, Světinské a všechny příbuzné, dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
ČTVRTEK 4.5.2023 ČTVRTEK 4. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
17:00 Slavkov Za +rodiče Havlíkovy a jejich syny
18:00 HN Za +Jiřího Borýska, +rodiče, +bratra a za duše v očistci
PÁTEK 5.5.2023 PÁTEK 4. VELIKONOČNÍHO TÝDNE (1. PÁTEK V MĚSÍCI)
18:30 DN Za živé a +členy sboru dobrovolných hasičů Dolního Němčí
SOBOTA 6.5.2023 PAMÁTKA SV. JANA SARKANDRA, KNĚZE A MUČEDNÍKA
11:00 DN Křty - Tomáš Chladil a Jáchym Kadlček
NEDĚLE 7.5.2023 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
07:30 DN Za +Marii Umlaufovu, +manžela, syna, snachu, +rodiče Stojaspalovy, celou +rodinu, s prosbou o dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu
09:00 HN Za rodiče Emila a Annu Repkovy, za Stanislava a Jaroslavu Josefíkovy, za dar zdraví a pomoc Boží pro živou rodinu
10:30 DN Za farnost a obec

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY - DOLNÍ NĚMČÍ

- Ročník 1954 daroval na kostel 1000 Kč. Další dary: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať.

- V pondělí 1. 5. si připomínáme výročí posvěcení kostela (2004). Večerní mše svatá bude z tohoto svátku. Kulaté 150. výročí požehnání kostela budeme slavit letos na začátku listopadu.

- Na první pátek začíná osobní adorace ve 13 hodin. Prosím, zapište se do adorační služby v předsíni kostela. Od 17 hodin bude příležitost ke svátosti smíření. V 18 hodin společná adorace a svátostné požehnání. Na první sobotu je ráno v 7 hodin fatimská mariánská pobožnost v kostele.

- V měsíci květnu budou bývat májové pobožnosti ve všední dny po mši svaté. Ve středu zvu především děti s rodiči. V neděli budou májové večer v 18 hodin.

- Příští neděli budeme slavit hody. Mši svatou v 10,30 hodin bude sloužit P. Zdeněk Klimeš, nivnický farář.

- V sobotu má úklid kostela skupina č.2

- AUDIO VYSÍLÁNÍ Z NAŠEHO KOSTELA OPĚT FUNGUJE.