Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB DOLNÍ NĚMČÍ, HORNÍ NĚMČÍ
od 18.2. do 26.2.2023 - 08. týden

SOBOTA 18.2.2023 SOBOTA 6. TÝDNE V MEZIDOBÍ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
Dnes mše sv. není
NEDĚLE 19.2.2023 7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 DN Za +Vanessu Smetanovou, dar zdraví, víry, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu
09:00 HN Za farníky
10:30 DN Za +Ladislava Šašinku, +bratra Josefa, +rodiče Aloise a Anastázii, dar zdraví, ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu a duše v očistci
PONDĚLÍ 20.2.2023 PONDĚLÍ 7. TÝDNE V MEZIDOBÍ
17:30 DN Za +Františka Hrdinu a manželku, jejich rodiče, +dcery , syny, zetě, snachy, celou +rodinu a duše v očistci
ÚTERÝ 21.2.2023 SV. PETRA DAMIANIHO, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
Dnes mše sv. není
STŘEDA 22.2.2023 POPELEČNÍ STŘEDA - DEN PŘÍSNÉHO POSTU
16:00 HN Za + rodiče Annu a Františka Kohoutkovi, + prarodiče z obou stran a duše v očistci, dar zdraví, víry a Boží požehnání pro živou rodinu.
17:30 DN Za + Marii Lejsalovou, +manžela a celou zemřelou rodinu.
ČTVRTEK 23.2.2023 ČTVRTEK PO POPELEČNÍ STŘEDĚ
16:00 Slavkov Mše svatá
PÁTEK 24.2.2023 PÁTEK PO POPELEČNÍ STŘEDĚ
17:30 DN Za +Pavla Brencuse, manželku, dvoje rodiče, dar zdraví, víry, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
SOBOTA 25.2.2023 SOBOTA PO POPELEČNÍ STŘEDĚ
11:00 HN Křest - Tomáš Tureček a Eleonora Kovačíková
NEDĚLE 26.2.2023 1. NEDĚLE POSTNÍ
07:30 DN Za farníky
09:00 HN Za +rodiče Bobčíkovy a Slabé a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu
10:30 DN Za +prarodiče Marii a Cyrila Daňkovi, jejich +děti, celou +rodinu, dar zdraví, víry, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu
11:30 DN Křest - Stella Šáchová

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY – DOLNÍ NĚMČÍ

- Dary na kostel: 2 600 Kč. Pán Bůh zaplať. Příští neděli je měsíční sbírka na kostel.

- Od 19. 2. je národní týden manželství.

- Oblastní centrum Fatimského apoštolátu pořádá v termínu 12. - 19. 8. 2023 poutní zájezd do Medjugorje.

- V sobotu má úklid kostela skupina č.10

VE STŘEDU ZAČÍNÁ DOBA POSTNÍ (společné ohlášky)

- Popeleční středa je den přísného postu. Půst od masa a pouze jednodenní nasycení. Popelec se bude udělovat na Popeleční středu a také v neděli na začátku mše svaté.

- I letos se můžete přihlásit k odběru Postních kapek.

- Během doby postní jste zváni zapojit se do Postní almužny.

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY – HORNÍ NĚMČÍ

- Dary na kostel: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať. Příští neděli je měsíční sbírka na kostel.

- Protože tento týden začíná doba postní, bude mše svatá v Horním Němčí ve středu v 16 hodin. Ve Slavkově bude mše svatá ve čtvrtek v 16 hodin.

- Od 19. 2. je národní týden manželství.

- Oblastní centrum Fatimského apoštolátu pořádá v termínu 12. - 19. 8. 2023 poutní zájezd do Medjugorje.