Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB HORNÍ NĚMČÍ
od 8.8. do 15.8.2021 - 32. týden

NEDĚLE 8.8.2021 19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
09:00 HN Za farníky
PONDĚLÍ 9.8.2021 SVÁTEK SV. TEREZIE BENEDIKTY OD KŘÍŽE, PANNY A MUČEDNICE, PATRONKY EVROPY
18:00 HN Za +Ladislava Boráně, dar zdraví, pomoc a ochranu Boží pro živé rodiny
ÚTERÝ 10.8.2021 SVÁTEK SV. VAVŘINCE, MUČEDNÍKA
18:00 HN Mše svatá (otec Kornek)
STŘEDA 11.8.2021 PAMÁTKA SV. KLÁRY, PANNY
Dnes mše sv. není
ČTVRTEK 12.8.2021 SV. JANY FRANTIŠKY DE CHANTAL, ŘEHOLNICE
Dnes mše sv. není
PÁTEK 13.8.2021 SV. PONCIÁNA, PAPEŽE, A HIPPOLYTA, KNĚZE, MUČEDNÍKŮ
Dnes mše sv. není
SOBOTA 14.8.2021 PAMÁTKA SV. MAXMILIÁNA MARIE KOLBEHO, KNĚZE A MUČEDNÍKA
Dnes mše sv. není
NEDĚLE 15.8.2021 SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
09:00 HN Za farníky

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY

  • Pan Jiří Borýsek odkázal 25 000 Kč farnosti. Z těchto peněz budou pořízeny pojízdné máry (termín dodání - konec srpna nebo začátek září).
  • Příští neděli je měsíční sbírka na opravy kostela.
  • Cyrilometodějská křesťanská akademie regionální pobočka Uherský Brod pořádá ve středu 11. srpna v 19 hodin na faře v Uherském Brodě přednášku historičky Jitky Jonové s názvem „Sv. Jan Sarkander – kněz a mučedník“. Přednáška se měla původně konat již v minulém roce, kdy jsme si připomínali 400. výročí od smrti sv. Jana Sarkandra. Z důvodu pandemie koronaviru to však nebylo možné. Všichni jste na přednášku srdečně zváni.