Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB DOLNÍ NĚMČÍ, HORNÍ NĚMČÍ
od 17.10. do 23.10.2022 - 42. týden

PONDĚLÍ 17.10.2022 PAMÁTKA SV. IGNÁCE ANTIOCHIJSKÉHO, BISKUPA A MUČEDNÍKA
18:30 DN Za +Ludmilu Prajzovu, +Metoděje Janču, za živé a zemřelé ročníku 1936 a duše v očistci
ÚTERÝ 18.10.2022 SVÁTEK SV. LUKÁŠE, EVANGELISTY
17:00 Slavkov Za +manžela, dvoje +rodiče a celou +rodinu, za ochranu a pomoc Boží, dar zdraví pro živou rodinu
STŘEDA 19.10.2022 SV. JANA DE BRÉBEUF, IZÁKA JOGUESE, KNĚŽÍ, A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ
18:30 DN Za +Josefa Mikla, +rodiče, sourozence a celou +rodinu, Boží ochranu, dar zdraví a víry pro živou rodinu
ČTVRTEK 20.10.2022 ČTVRTEK 29. TÝDNE V MEZIDOBÍ
18:00 HN Na úmysl dárce
PÁTEK 21.10.2022 BL. KARLA RAKOUSKÉHO
18:30 DN Na poděkování Bohu za 80 let života, dvoje +rodiče, bratry, švagra, švagrové, s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu
SOBOTA 22.10.2022 SV. JANA PAVLA II., PAPEŽE, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
07:30 DN Za +Antonína Světinského a ročník 1944
NEDĚLE 23.10.2022 30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - DEN MODLITEB ZA MISIE - SBÍRKA NA MISIE
07:30 DN Za farníky
09:00 HN Za +Jana Hurbiše, rodiče, +rodinu Hrubcovu, Boží požehnání pro živou rodinu a duše v očistci
10:30 DN
Na poděkování Bohu za Misijní Klubko, s prosbou o požehnání a vedení Duchem svatým, za všechny živé a zemřelé misionáře
11:30 DN Křest - Jakub Umlauf