Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB HORNÍ NĚMČÍ
od 10.7. do 18.7.2021 - 28. týden

SOBOTA 10.7.2021 SOBOTA 14. TÝDNE V MEZIDOBÍ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
Dnes mše sv. není
NEDĚLE 11.7.2021 15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
09:00 HN Na poděkování Bohu za 40 let manželství
PONDĚLÍ 12.7.2021 PONDĚLÍ 15. TÝDNE V MEZIDOBÍ
Dnes mše sv. není
ÚTERÝ 13.7.2021 SV. JINDŘICHA
Dnes mše sv. není
STŘEDA 14.7.2021 BL. HROZNATY, MUČEDNÍKA
Dnes mše sv. není
ČTVRTEK 15.7.2021 PAMÁTKA SV. BONAVENTURY, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
18:00 HN Za +Marii Halodovou, +rodiče Bahulovy a Halodovy, +bratra Jana, +prarodiče z obou stran, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
PÁTEK 16.7.2021 PANNY MARIE KARMELSKÉ
Dnes mše sv. není
SOBOTA 17.7.2021 BL. ČESLAVA A SV. HYACINTA, KNĚŽÍ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
Dnes mše sv. není
NEDĚLE 18.7.2021 16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
09:00 HN Za +Ludmilu Laššákovou, +rodiče Laššákovy a Zálešákovy, za ochranu a Boží pomoc, dar zdraví pro živou rodinu

NEDĚLNÍ ZAMYŠLENÍ – Rozhoduj se s Bohem

Amos odpověděl: „Nejsem prorok ani prorocký učedník, jsem pastýř a pěstitel smokvoní. Hospodin mě vzal od stáda a řekl mi: `Jdi a prorokuj mému izraelskému lidu!“ (srov. Am 7, 14-15)

Když jsem před časem zvažovala, zda změnit zaměstnání, jeden moudrý přítel mi řekl: „Rozhoduj se s Pánem. Vědomí, že na samém počátku rozhodování byl s tebou, ti pomůže překonat případné nesnáze, které tě mohou potkat.“ Zaměstnání jsem nezměnila a časem se ukázalo, že to bylo rozhodnutí dobré. Život přináší mnoho situací, kdy musíme řešit, kterou cestou se vydat. Je to volba povolání, partnera, životního stylu… Zažíváme ale i takové situace, kdy se máme rozhodnout, zda vystoupit na obranu bližního, kterému se děje bezpráví, když nevíme, zda mlčet či promluvit… Vědomí, že na počátku našeho rozhodování byl s námi Ježíš, kterého jsme k tomu přizvali, dává jistotu, že ať už situace dopadne jakkoli, on je s námi. Možná se nám někdy přihodí, že se po takovém rozhodování s Pánem ocitneme v situacích, které by nás ani nenapadly. To zažil třeba prorok Amos, který byl „pastýř a pěstitel smokvoní“ a nakonec se z něho stal Boží prorok. Cesty Páně jsou nevyzpytatelné, ale „když Bůh je s námi, kdo proti nám?“

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY

  • Sbírka na Moravu (tornádo): 21 500 Kč. Další dary: 3 000 Kč. Pán Bůh zaplať.

PASTORAČNÍ PLÁN ARCIDIECÉZE A FARNOSTI

10) Nadále chceme rozvíjet charitativní i pastorační službu nemocným, starým a sociálně potřebným jako projev víry, která dovede v potřebných vidět samotného Ježíše a ukazovat mu praktickou lásku. Nemyslíme jen na potřebné mezi námi, ale i ve vzdálených zemích, kde pomáháme. Lidská nouze se nově objevuje v řadě oblastí jako důsledky zoufalé prázdnoty, závislostí, sociální nespravedlnosti, domácího násilí či osamělosti nebo ztráty morálky. K žádné oblasti nesmíme být lhostejní, i když nejsme schopni problémy vyřešit. Vidíme v nich výzvy k nové „fantazii lásky" a přiblížení se těm, kdo trpí.

  • Jak do pastorace nemocných zapojit další farníky?
  • Jak rozvíjet misijní činnost farnosti?
  • Jak rozvíjet „fantazii lásky“ k přiblížení se k trpícím?

Své postřehy můžete anonymně napsat na papír a předat knězi. Vy, kteří zvládáte práci s internetem, prosím, abyste své náměty psali do online dokumentu na této webové adrese: https://1url.cz/3KQWi