Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB HORNÍ NĚMČÍ, DOLNÍ NĚMČÍ
od 24.7. do 8.8.2021 - 31. týden

SOBOTA 24.7.2021 SV. ŠARBELA MACHLÚFA, KNĚZE, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
Dnes mše sv. není
NEDĚLE 25.7.2021 17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 HN Za živé a zemřelé Anny z Horního Němčí
PONDĚLÍ 26.7.2021 PAMÁTKA SV. JÁCHYMA A ANNY, RODIČŮ PANNY MARIE
Dnes mše sv. není
ÚTERÝ 27.7.2021 PAMÁTKA SV. GORAZDA A DRUHŮ
Dnes mše sv. není
STŘEDA 28.7.2021 STŘEDA 17. TÝDNE V MEZIDOBÍ
Dnes mše sv. není
ČTVRTEK 29.7.2021 PAMÁTKA SV. MARTY
Dnes mše sv. není
PÁTEK 30.7.2021 SV. PETRA CHRYZOLOGA, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
Dnes mše sv. není
SOBOTA 31.7.2021 PAMÁTKA SV. IGNÁCE Z LOYOLY, KNĚZE
Dnes mše sv. není
NEDĚLE 1.8.2021 18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
09:00 HN Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní, za dožití životního jubilea, s prosbou o ochranu Panny Marie a Boží požehnání pro 3 živé rodiny, dvoje +rodiče a +bratry
15:00 Svatý Antonínek Za farníky
PONDĚLÍ 2.8.2021 SV. EUSEBIA Z VERCELLI, BISKUPA
Dnes mše sv. není
ÚTERÝ 3.8.2021 ÚTERÝ 18. TÝDNE V MEZIDOBÍ
Dnes mše sv. není
STŘEDA 4.8.2021 PAMÁTKA SV. JANA MARIE VIANNEYE, KNĚZE,
Dnes mše sv. není
ČTVRTEK 5.8.2021 POSVĚCENÍ ŘÍMSKÉ BAZILIKY PANNY MARIE
18:00 HN Na poděkování Bohu za dožití dlouhých let, za živé rodiny, Boží požehnání a ochranu Panny Marie
PÁTEK 6.8.2021 SVÁTEK PROMĚNĚNÍ PÁNĚ
15:00 Slavkov Pohřeb pana Radoslava Mančíka
SOBOTA 7.8.2021 SV. SIXTA II., PAPEŽE, A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
Dnes mše sv. není
NEDĚLE 8.8.2021 19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
09:00 HN Za farníky
V případě zaopatřování umírajícího nebo vyřízení pohřbu se obracejte na kněze na Strání - P. Jiří Pospíšil - 731681153.

NEDĚLNÍ ZAMYŠLENÍ – Když se na něco prostě necítíme

Když Ježíš pozdvihl oči a uviděl, jak k němu přichází velký zástup, řekl Filipovi: "Kde nakoupíme chleba, aby se ti lidé najedli?"  Ondřej mu řekl: "Je tu jeden chlapec, ten má pět ječných chlebů a dvě ryby. Ale co je to pro tolik lidí?" srov. J 6,5-9

Když se v našem životě rozhlédneme, musíme realisticky konstatovat, že mnohé věci, které jsou před námi, nejsou v našich silách.

Může v nás převládnout smutek a rezignace: "Co jsem já, abych tohle vyřešil? Nemám na to, abych s tím jakkoli pohnul. Nemám ani sílu ani čas ani peníze ani know-how ani odvahu ani víru…“ Připadáme si bezmocní  před nesnesitelnou tíhou bolesti, chudoby, beznaděje, před lidskou zlobou, záští, nespravedlností….

Přesto s námi (možná) Ježíš počítá. Co uděláme? Můžeme tuto "provokativní" otázku vytěsnit. "Nic. Nemám na to." Můžeme ale také říct: „Pane, mám jen, zvládám jen: ..., ale dávám Ti to a věřím, že Ty to můžeš použít a rozmnožit.“

V tu chvíli může Pán jednat. Možná ne velkým zázrakem. Rozmnožuje často skrytě a nenápadně. Dává vždy jen trochu síly a inspirace na další krok.

Na nás je, abychom ve skromnosti a důvěře, že Bohu na nás záleží, dávali z toho mála, co máme: čas, útěchu, pozornost, povzbuzení, pomoc… Pak můžeme zakoušet zázrak, že Pán má moc projevit svou lásku i skrze naši slabost.

Co mu dnes nabídnu, aby to On rozmnožil?

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY

  • Měsíční sbírka: 2 800 Kč. Anny ze Slavkova darovaly na kapli 2 100 Kč. Další dary 2 000 Kč. Pán Bůh zaplať.
  • V neděli 1. 8. mši svatou bude sloužit kaplan ze Strání, novokněz P. Václav Škvařil. Po mši svaté udělí novokněžské požehnání.
  • Odpoledne v neděli 1. 8. je farní pouť na Svatý Antonínek. V 15 hodin je mše svatá.

PASTORAČNÍ PLÁN ARCIDIECÉZE A FARNOSTI

12) Hlásíme se k ochraně přírody ohrožované konzumistickým způsobem života a totálním sobectvím. Správné chování k přírodě i k lidem jako k Božímu dílu vychází z našeho zdravého vztahu k Bohu. Ten musí být silný, abychom se dovedli omezovat. Musí být pravdivý, aby naše víra nebyla jen teorií či pocitem. Opravdové přátelství s Bohem a zdravá zbožnost ponesou praktické plody v uzdravení lidstva i planety.

  • Jak tlumit konzumistický způsob života u farníků?
  • Jak pomoci farníkům, aby nebyli zaměřeni jen na sebe?
  • Jak propojovat vztah k Bohu se vztahem ke stvoření?

Své postřehy můžete anonymně napsat na papír a předat knězi. Vy, kteří zvládáte práci s internetem, prosím, abyste své náměty psali do online dokumentu na této webové adrese: https://1url.cz/3KQWi