Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB DOLNÍ NĚMČÍ, HORNÍ NĚMČÍ
od 11.3. do 19.3.2023 - 11. týden

SOBOTA 11.3.2023 SOBOTA 2. POSTNÍHO TÝDNE
Dnes mše sv. není
NEDĚLE 12.3.2023 3. NEDĚLE POSTNÍ
07:30 DN Za živé a zemřelé Františky
08:30 HN Pobožnost křížové cesty v kostele
09:00 HN Za farníky
10:30 DN Za +Josefa Ježka, +rodiče a celou +rodinu z obou stran, dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
14:00 DN Pobožnost křížové cesty v kostele (vedou lektoři)
PONDĚLÍ 13.3.2023 PONDĚLÍ 3. POSTNÍHO TÝDNE
14:30 Slavkov Pohřeb paní Boženy Ondrové
16:45 DN Fatimská mariánská pobožnost v kostele
17:30 DN Za +rodiče Valachovy, +prarodiče a duše v očistci, dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
ÚTERÝ 14.3.2023 ÚTERÝ 3. POSTNÍHO TÝDNE
Dnes mše sv. není
STŘEDA 15.3.2023 STŘEDA 3. POSTNÍHO TÝDNE
17:30 DN Za +rodinu Kadlčkovu, 3 syny a snachu, za +rodinu Světinskou, syna a zetě, dar zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu
ČTVRTEK 16.3.2023 ČTVRTEK 3. POSTNÍHO TÝDNE
16:30 HN Pobožnost křížové cesty v kostele
17:00 HN Za +Anežku a Josefa Milošovy, 2 dcery, +rodiče Zámečníkovy a Malíkovy
PÁTEK 17.3.2023 PÁTEK 3. POSTNÍHO TÝDNE
17:30 DN Za +Věru Daňkovou, celou +rodinu, rodiče Vaškovy, dar víry a Boží požehnání pro celou živou rodinu
SOBOTA 18.3.2023 SOBOTA 3. POSTNÍHO TÝDNE
Dnes mše sv. není
NEDĚLE 19.3.2023 4. NEDĚLE POSTNÍ (LAETARE)
07:30 DN Za farníky, zvláště za Josefy
08:30 HN Pobožnost křížové cesty v kostele
09:00 HN Za živé a zemřelé Josefy
10:30 DN Na poděkování Bohu za 60 let života, za dar víry, zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu
14:00 DN Pobožnost křížové cesty v kostele (vede Fatimský apoštolát)

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY – DOLNÍ NĚMČÍ

- Dary na kostel: 1 200 Kč. Josefové vybírají na kostel a mši svatou v sakristii. Příští neděli je měsíční sbírka na kostel. Pán Bůh zaplať.

- Tento týden se zapisují úmysly živých jubilantů. Přijďte se osobně domluvit na faru.

- V sobotu má úklid kostela skupina č.13

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY – HORNÍ NĚMČÍ

- Dary na kostel: 1 800 Kč. Příští neděli je měsíční sbírka na kostel. Pán Bůh zaplať.

- Tento týden se zapisují úmysly živých jubilantů. Přijďte se osobně domluvit s knězem.