Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB DOLNÍ NĚMČÍ, HORNÍ NĚMČÍ
od 17.9. do 24.9.2023 - 38. týden

NEDĚLE 17.9.2023 24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 DN Za * a + farníky zvláště za Ludmily z farnosti
09:00 HN Za * a + Ludmily z farnosti
10:30 DN Za + Františku Uhrovu, manžela, Jaroslava Kadlčka a celou + rodinu, Boží požehnání a dar zdraví pro * rodinu
PONDĚLÍ 18.9.2023 PONDĚLÍ 24. TÝDNE V MEZIDOBÍ
18:30 DN Za + dceru Moniku k nedožitým 50. narozeninám, dvoje rodiče, bratra Milana a švagra Jaroslava, dar zdraví a ochranu Boží pro celou * rodinu
ÚTERÝ 19.9.2023 SV. JANUÁRIA, BISKUPA A MUČEDNÍKA
Dnes mše sv. není
STŘEDA 20.9.2023 PAMÁTKA SV. ONDŘEJE KIM TAEGONA, KNĚZE, PAVLA CHONG HASANGA A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ
18:30 DN Za + Zdeňku Tinkovou, dvoje + rodiče, bratry, + rodinu Sedmerovu a Boží ochranu pro celou * rodinu
ČTVRTEK 21.9.2023 SVÁTEK SV. MATOUŠE, APOŠTOLA A EVANGELISTY
18:00 HN ( volná intence )
PÁTEK 22.9.2023 PÁTEK 24. TÝDNE V MEZIDOBÍ
09:00 Charitní dům Slavkov ( volná intence )
18:30 DN Za + manžela Ludvíka, + rodiče Bobčíkovy, 3 syny, + rodiče Cmolovy, + syna Ludvíka a 2 + zetě a za + Antonína Daňka a dar zdraví a Boží ochranu pro celou * rodinu
SOBOTA 23.9.2023 PAMÁTKA SV. PIA Z PIETRELCINY, KNĚZE
08:00 DN Za + Antonína Světinského a za * ročníku 1939 a Boží ochranu a Panny Marie a dary Ducha sv. pro jejich rodiny
NEDĚLE 24.9.2023 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 DN Za + rodiče Pěrkovy a Nedělovy, + syny, snachu a celou + rodinu a dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou * rodinu
09:00 HN Za * a + farníky
10:30 DN Za * a + ročníku 1948 a jejich rodiny

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY – DOLNÍ NĚMČÍ (17.9.2023)

 • Rozpis výuky Náboženství je zveřejněný na nástěnce i na webových stránkách farnosti. Rodiče jej také dostanou emailem.
 • Triduum modliteb matek bude 22.-24.9. V pátek bude po mši sv., v sobotu a v neděli ve 14:00.
 • Připomínám, že odjezd autobusu v úterý na Sv. Hostýn bude v 8 hod. ráno ze zastávky u kostela. Mše sv. bude v 11:15.
 • 10. bude v Uherském Brodě Růžencová pouť. Pokud se přihlásí alespoň 20 zájemců, vypravíme autobus. Zapisovat se můžete vzadu pod kůrem. Mše sv. v 10:30 zde nebude.
 • V sobotu má úklid kostela skupina č.4.
 • Dnes byla pravidelná měsíční sbírka na kostel.

 

Dary:

  • Ludmily darovaly na kostel 9.000,-
  • další dary byly ve výši 3.500,-

Pán Bůh zaplať!

 

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY – HORNÍ NĚMČÍ (17.9.2023)

 • Rozpis výuky Náboženství je zveřejněný na nástěnce i na webových stránkách farnosti. Rodiče jej také dostanou emailem.
 • Dnes byla pravidelná měsíční sbírka na kostel.

 

Dary:

  • dary na kostel byly ve výši 1.000,-

Pán Bůh zaplať!