Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB DOLNÍ NĚMČÍ, HORNÍ NĚMČÍ
od 14.5. do 21.5.2023 - 20. týden

NEDĚLE 14.5.2023 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
07:30 DN Za +manžela Františka, +rodiče Stojaspalovy a Koníčkovy, celou +rodinu, dar zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu
09:00 HN Za farníky
10:30 DN Za společenství Modlitby matek a všechny maminky z farnosti
18:00 DN Májová pobožnost v kostele
PONDĚLÍ 15.5.2023 PONDĚLÍ 6. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
18:30 DN Za +rodinu Krhovskou a Kadlčkovu, za duše v očistci
ÚTERÝ 16.5.2023 SVÁTEK SV. JANA NEPOMUCKÉHO, KNĚZE A MUČEDNÍKA
18:00 DN Procesí do polí a májová pobožnost u kaple sv. Anny
(v případě deště bude pobožnost v kostele)
STŘEDA 17.5.2023 VIGILIE SLAVNOSTI NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
18:30 DN Za +bratra, sestru, +rodiče, Boží požehnání, dar víry a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
ČTVRTEK 18.5.2023 SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
18:00 HN Za +Ondřeje a Anežku Mandincovy, sestru, dvoje rodiče, dva syny, dceru, zetě, vnuka a duše v očistci
PÁTEK 19.5.2023 PÁTEK 6. VELIKONOČNÍHO TÝDNE (ZAČÍNÁ DEVÍTIDENNÍ PŘÍPRAVA NA SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO)
18:30 DN Na poděkování Bohu za dožití 93 a 87 let, za +rodinu z obou stran, dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu
SOBOTA 20.5.2023 PAMÁTKA SV. KLEMENTA MARIE HOFBAUERA, KNĚZE
18:30 DN Za farníky
NEDĚLE 21.5.2023 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
08:00 HN Na poděkování Bohu za 60 let života, za dar víry, pomoc Boží a ochranu a dar zdraví pro celou živou rodinu
10:30 DN Za děti a rodiče prvokomunikantů
18:00 DN Májová pobožnost v kostele

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY – DOLNÍ NĚMČÍ

- Ročník 1956 daroval na kostel 1 000 Kč. Ročník 1964 daroval 1 000 Kč. Další dary na kostel: 3 000 Kč. Pán Bůh zaplať i za dnešní sbírku na pronásledované křesťany. Příští neděli je měsíční sbírka na kostel.

- Májové pobožnosti tento týden: Neděle v 18 hodin. Ve všední dny po mši svaté. Ve středu zvu především děti s rodiči.

- V úterý v 18 hodin v případě příznivého počasí bude procesí od kamenného kříže na ulici Hlucká přes pole ke kapli sv. Anny. Budeme se modlit za potřebnou vláhu, příznivé počasí a dobrou úrodu. U kaple pak bude májová pobožnost. V případě nepříznivého počasí bude pobožnost v kostele.

- Slavnost Nanebevstoupení Páně budeme slavit ve středu večer.

- Příští neděli bude slavnost 1. svatého přijímání v 10,30 hodin. Ranní mše svatá nebude. Druhá nedělní mše svatá bude tedy v sobotu večer v 18,30 hodin. Příležitost ke svátosti smíření pro rodiče a příbuzné dětí je v týdnu přede mší svatou a v pátek také po mši svaté. V sobotu se budou zpovídat jen třeťáci. Dejte dětem duchovní dárek a přijměte také svátost smíření a svaté přijímání.

- V sobotu má úklid kostela skupina č.4

DĚKANÁTNÍ CENTRUM PRO RODINU

Děkanátní centrum pro rodinu Uherský Brod vás srdečně zve na akce konané v rámci Týdne pro rodinu: Od 15. do 17. května probíhá online seminář na téma Manželství: výzvy, vztahy odpuštění. 16. května proběhne beseda s Pavlem Mečkovským na téma Děti a emoce. 21. května se koná každoroční pouť rodin na sv. Antonínek. Detailní informace naleznete na plakátcích nebo na webu Centra pro rodinu.

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY – HORNÍ NĚMČÍ

- Pán Bůh zaplať i za dnešní sbírku na pronásledované křesťany. Příští neděli je měsíční sbírka na kostel.

- Tento týden není mše svatá ve Slavkově. Ve čtvrtek slavíme slavnost Nanebevstoupení Páně. Kdo můžete, přijďte na mši svatou.

- Protože je příští neděli v Dolním Němčí slavnost 1. svatého přijímání, bude mše svatá v Horním Němčí již v 8 hodin.