Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB HORNÍ NĚMČÍ
od 3.7. do 11.7.2021 - 27. týden

SOBOTA 3.7.2021 SVÁTEK SV. TOMÁŠE, APOŠTOLA
Dnes mše sv. není
NEDĚLE 4.7.2021 14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
09:00 HN Za +Annu Krhovskou, +manžela, syna, zetě, vnuka, vnučku a +rodiče a za dar zdraví pro celou živou rodinu
PONDĚLÍ 5.7.2021 SLAVNOST SV. CYRILA, MNICHA, A METODĚJE, BISKUPA, PATRONŮ EVROPY, HLAVNÍCH PATRONŮ MORAVY, SPOLUPATRONŮ METROPOLITNÍHO CHRÁMU A ARCIDIECÉZE OLOMOUCKÉ
09:00 HN Za +Cyrila Špačka, manželku, +sestřenici, +manžela, sourozence, +rodiny a duše v očistci
ÚTERÝ 6.7.2021 SV. MARIE GORETTI, PANNY A MUČEDNICE
Dnes mše sv. není
STŘEDA 7.7.2021 STŘEDA 14. TÝDNE V MEZIDOBÍ
Dnes mše sv. není
ČTVRTEK 8.7.2021 ČTVRTEK 14. TÝDNE V MEZIDOBÍ
11:00 HN Svatební obřad - Aleš Pavlíček a Lenka Pochylá
PÁTEK 9.7.2021 SV. AUGUSTINA ŽAO RONGA, KNĚZE, A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ
Dnes mše sv. není
SOBOTA 10.7.2021 SOBOTA 14. TÝDNE V MEZIDOBÍ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
Dnes mše sv. není
NEDĚLE 11.7.2021 15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
09:00 HN Na poděkování Bohu za 40 let manželství

NEDĚLNÍ ZAMYŠLENÍ – Kdo by se chlubil svými slabostmi?

Ale Pán mi řekl: „Stačí ti moje milost, protože síla se tím zřejměji projeví ve slabosti.“ Velmi rád se tedy budu chlubit spíše svými slabostmi, aby na mně spočinula Kristova moc. Proto s radostí přijímám slabosti, příkoří, nouzi, pronásledování a úzkosti a snáším to pro Krista. Neboť když jsem slabý, právě tehdy jsem silný. (2Kor 12)

Chlubit se svými slabostmi? To přece nikdo nedělá. Svoje slabosti jsme zvyklí skrývat, protože jinak by je mohl někdo proti nám zneužít. A neznamenalo by to dělat z nouze ctnost? I když nevíme, o co přesně šlo, apoštol Pavel nevydává svoje nedostatky za přednosti, nelakuje svoji slabost narůžovo. O co se tedy s námi dělí a co si z jeho zkušenosti můžeme vzít my? Možná apoštol Pavel trochu přehání, když se chce svou slabostí chlubit, ale určitě ji nechce skrývat, aby se mohlo ukázat, že i tak se v jeho životě a službě může mocně projevit Kristus. Možná bychom chtěli, aby se Boží síla v nás projevila tak nějak předem, dřív než se ukáže naše slabost. Ale pak by nebylo zřejmé, že to není naše síla. Stačí mi Ježíšova milost? Jsem ochoten prožít a přiznat svou slabost s důvěrou, že On si s tím poradí a jeho působení bude o to zřejmější?

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY

  • Ročník  1961 daroval na kostel 5 700 Kč. Další dary: 2 800 Kč. Pán Bůh zaplať.
  • Tento týden je mše svatá v Horním Němčí v pondělí v 9 hodin. Ve Slavkově mše svatá není.

ROK SE SV. PETREM A PAVLE V HORNÍM NĚMČÍ

Milí farníci, minulou neděli jsem mluvil o tom, že bychom mohli čas do dalších hodů prožít více s našimi patrony. Rád bych zde připomenul atributy těchto svatých, které jsou na jejich sochách a které nám celý rok budou připomínat výzvy, které můžeme přijmout jako předsevzetí.

Kniha a svitek – Od sv. Pavla máme v Bibli – Novém zákoně – 13 listů a sv. Petr tam má 2 listy. Některé jsou delší a jiné kratší. Výzva: přečíst všechny listy sv. Petra a Pavla. Je to 15 listů na 12 měsíců. V červenci si můžeme přečíst list Římanům.

Klíče – Symbol klíčů u sv. Petra nám připomíná papežskou službu pro celou církev. Díky internetu a rádiu Vatikán se mohou texty současného papeže Františka dostat ke každému z nás. Výzva: během roku sledovat - číst nebo poslouchat – všechny papežovy katecheze při generálních audiencích a kázání při mši svaté. Vše je dostupné na www.vaticannews.va/cs nebo si můžete do mobilu z Google Play stáhnout aplikaci Hlásání evangelia a notifikace vás upozorní na další příspěvek.

Meč – Symbol meče u sv. Pavla nám připomíná nejen jeho mučednickou smrt stětí mečem, ale především věrnost Bohu za všech okolností. V současné době nám nehrozí pronásledování ze strany nepřátel, ale denně musíme projevovat věrnost víře v kontaktu se světem a pokušeními. Výzva: Snažit se být věrný Bohu za všech okolností (zvláště v pokušení zla, pohodlnosti, lenosti a strachu).

Kohout – Symbol kohouta nám připomíná, že Petr Ježíše zapřel a kokrhání kohouta mu připomnělo, že to Ježíš věděl dopředu a Petrovi to předpověděl. Výzva: Pokaždé, když uslyšíme kokrhání kohouta, zamyslíme se, jestli jsme Krista nezapřeli nebo dokonce nezradili svým životem. Případně si tyto otázky pokládejme při každodenním večerním zpytování svědomí.

PASTORAČNÍ PLÁN ARCIDIECÉZE A FARNOSTI

9) Pastoraci rodinného života považujeme v době radikální krize rodiny za klíčovou a chceme především výchovou pomáhat křesťanským rodinám, aby vydávaly svědectví, že je možné žít manželství podle Božích záměrů, a z přijaté svátosti manželství uměly čerpat celý život, aby dovedly žít pro děti a samy se zapojily do obrany práv dětí i těch, které se ještě nenarodily. Zvláštní pozornost chceme věnovat přípravě snoubenců a doprovázení mladých manželských párů.

  • Jak pomáhat (vychovávat) rodinám? 
  • Jak pomáhat manželům?
  • Jak doprovázet mladé manžele a rodiny po přijetí svátosti manželství?

Své postřehy můžete anonymně napsat na papír a vhodit do schránky na faře.
Vy, kteří zvládáte práci s internetem, prosím, abyste své náměty psali do online dokumentu na této webové adrese: https://1url.cz/3KQWi