Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB DOLNÍ NĚMČÍ
od 17.4. do 25.4.2021 - 16. týden

SOBOTA 17.4.2021 SOBOTA 2. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
18:30 DN Za farníky
NEDĚLE 18.4.2021 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
10:30 DN Za +Stanislava Tomance, +rodiče z obou stran, duše v očistci, dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
PONDĚLÍ 19.4.2021 PONDĚLÍ 3. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
18:30 DN Za +rodiče Světinské, dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
ÚTERÝ 20.4.2021 ÚTERÝ 3. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
Dnes mše sv. není
STŘEDA 21.4.2021 SV. ANSELMA, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
18:30 DN
Za +Josefa Světinského, Filipa Tinku, živé a +ročníku 1940
ČTVRTEK 22.4.2021 ČTVRTEK 3. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
Dnes mše sv. není
PÁTEK 23.4.2021 SVÁTEK SV. VOJTĚCHA, BISKUPA A MUČEDNÍKA
18:30 DN
Za +manželku Lidmilu Cmolovou, +rodiče Poláškovy a Cmolovy, +manžele Ludmilu a Františka Galuškovy, dar zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu
SOBOTA 24.4.2021 SV. JIŘÍ, MUČEDNÍKA
18:30 DN Za farníky
NEDĚLE 25.4.2021 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
10:30 DN Na poděkování Pánu Bohu za 50 let manželství, za dvoje +rodiče a celou +rodinu, dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živé rodiny

NEDĚLNÍ ZAMYŠLENÍ – Někdy je těžké uvěřit, že Ježíš je s námi

Ježíš řekl učedníkům: "Pokoj vám!" Zděsili se a ve strachu se domnívali, že vidí ducha. Řekl jim: "Proč jste rozrušeni a proč vám v mysli vyvstávají pochybnosti? Podívejte se na mé ruce a na mé nohy: vždyť jsem to já sám! Dotkněte se mě a přesvědčte se: duch přece nemá maso a kosti, jak to vidíte na mně." A po těch slovech jim ukázal ruce a nohy.    Lk 24 ,38-43

Příběh o tom, jak se Ježíš po svém zmrtvýchvstání vrátí ke svým přátelům má mnoho co říci i nám. Možná si říkáme, jak je možné, že učedníci nemohli uvěřit tomu, že se k nim Ježíš vrátil, že skutečně vstal z mrtvých. Vždyť jim přeci říkal, že to tak bude. My se ale často nacházíme v podobné situaci. Kolikrát Ježíš vstoupil do našeho života a my jsme ho nepoznali nebo si nechtěli přiznat, že je to skutečně on, kdo k nám přichází s nějakým poselstvím? Kolikrát jsme čekali, než nás skutečně přesvědčí, že je i v této době stále s námi, různě jsme ho zkoušeli a prosili o znamení. Je pro nás někdy tak těžké uvěřit, že je s námi i dnes, a že mění naše životy. Chceme důkazy, toužíme se o jeho přítomnosti přesvědčit. Ježíš je trpělivý a odpovídá na naše otázky, dává nám důkazy své přítomnosti a lásky. Záleží jen na tom, zda je naše mysl otevřená a dokáže je skutečně přijmout a neodmítat je. Je s námi, přichází, aby proměňoval naše životy a tvořil věci nové a lepší. Dovolme Mu, aby k nám mohl přicházet, zůstávejme v jeho přítomnosti. Je jen na nás, jestli tomu věříme…

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY

  • Dar: 9 000 Kč. Pán Bůh zaplať.
  • Stále se může mše svaté zúčastnit jen rodina, která dala úmysl nebo se domluvila na faře (Erika Uhrová - 739080307).
  • Příští neděli je sbírka na křesťanská média (TV Noe a rádio Proglas). Dar v obálce můžete dát také během týdne do schránky na faře. Pán Bůh zaplať.
  • Na sobotu 19. 6. 2021 se připravuje děkanátní setkání dětí a rodičů v Uherském Brodě.

DĚKANÁTNÍ ONLINE KONCERT RODIN

Milé rodiny našeho děkanátu, obracíme se na vás se zapojením se do online koncertu rodin. V měsíci květnu od 8. do 16. se bude konat Týden pro rodinu - vyhlášený Rodinným svazem - který sdružuje především Diecézní a také děkanátní centra pro rodinu. Naše centrum pro rodinu v Uh. Brodě by se rádo zapojilo formou online koncertu rodin, který bychom zveřejnili na Youtube. Aby tento koncert mohl být zrealizován, oslovujeme rodiny, které by byly ochotné natočit video, ve kterém společně členové rodiny zahrají (zazpívají) společně - nemusí to být celá rodina, mohou to být třeba jen sourozenci, nebo děti s jedním z rodičů nebo i prarodičů nebo manželé spolu. Byly bychom rádi, kdyby se zapojily rodiny z celého děkanátu. Pokud se chcete tímto způsobem zúčastnit, natočte video a protože i zpracování videa zabere nějaký čas, je termín odeslání videa do konce dubna 2021 přímo na email Centra pro rodinu Uh. Brod. Moc děkujeme za spolupráci a věříme, že se vše i díky vaší pomoci podaří zrealizovat.              
Jarmila Škrdlíková - 731402169
cpruherskybrod@ado.cz,   www.uhersky-brod.dcpr.cz

PŘIPRAVUJEME SE NA NEDĚLI: 25/4/2021

  1. ČTENÍ  Sk 4,8-12

Petr, naplněn Duchem Svatým, řekl: „Přední mužové v lidu a starší! Když se dnes musíme odpovídat z dobrého skutku na nemocném člověku, kým že byl uzdraven, tedy ať to víte vy všichni a celý izraelský národ: Ve jménu Ježíše Krista Nazaretského, kterého jste vy ukřižovali, ale kterého Bůh vzkřísil z mrtvých: skrze něho stojí tento člověk před vámi zdravý. On je ten `kámen, který jste vy stavitelé odhodili, ale z kterého se stal kámen nárožní'. V nikom jiném není spásy. Neboť pod nebem není lidem dáno žádné jiné jméno, v němž bychom mohli dojít spásy.“

  1. ČTENÍ  1 Jan 3,1-2

Milovaní! Hleďte, jak velikou lásku nám Otec projevil, že se (nejen) smíme nazývat Božími dětmi, ale (že jimi) také jsme! Proto nás svět nezná, že nepoznal jeho. Milovaní, už teď jsme Boží děti. Ale čím budeme, není ještě zřejmé. Víme však, že až on se ukáže, budeme mu podobní, a proto ho budeme vidět tak, jak je.

EVANGELIUM                  Jan 10,11-18

Ježíš řekl: „Já jsem pastýř dobrý! Dobrý pastýř dává za ovce svůj život. Kdo je najatý za mzdu a není pastýř a jemuž ovce nepatří, (jak) vidí přicházet vlka, opouští ovce a dává se na útěk - a vlk je uchvacuje a rozhání - vždyť (kdo) je najatý za mzdu, tomu na ovcích nezáleží. Já jsem dobrý pastýř; znám svoje (ovce) a moje (ovce) znají mne, jako mne zná Otec a já znám Otce; a za ovce dávám svůj život. Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. Také ty musím přivést; a uposlechnou mého hlasu a bude jen jedno stádce, jen jeden pastýř. Proto mě Otec miluje, že dávám svůj život, a zase ho přijmu nazpátek. Nikdo mi ho nemůže vzít, ale já ho dávám sám od sebe. Mám moc (život) dát a mám moc ho zase přijmout. Takový příkaz jsem dostal od svého Otce.“