Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB HORNÍ NĚMČÍ
od 25.12. do 2.1.2022 - 52. týden

SOBOTA 25.12.2021 SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
Dnes mše sv. není
NEDĚLE 26.12.2021 SVÁTEK SVATÉ RODINY JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA
09:00 Slavkov Mše svatá ve Slavkově
PONDĚLÍ 27.12.2021 SVÁTEK SV. JANA, APOŠTOLA A EVANGELISTY
17:00 HN Mše svatá
ÚTERÝ 28.12.2021 SVÁTEK SV. MLÁĎÁTEK, MUČEDNÍKŮ
14:00 Slavkov Pohřeb pana Petra Jankových
17:00 HN Mše svatá
STŘEDA 29.12.2021 SV. TOMÁŠE BECKETA, BISKUPA A MUČEDNÍKA
Dnes mše sv. není
ČTVRTEK 30.12.2021 ČTVRTEK 1. TÝDNE PO NAROZENÍ PÁNĚ
17:00 HN Na poděkování Bohu za uplynulý rok
PÁTEK 31.12.2021 SV. SILVESTRA I., PAPEŽE
Dnes mše sv. není
SOBOTA 1.1.2022 SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE
09:00 HN Za farníky
NEDĚLE 2.1.2022 2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ
09:00 HN
Na poděkování Bohu za 80 let života, Boží požehnání pro živé rodiny, za +manžela a dvoje rodiče

ZAMYŠLENÍ - Bolest a nedorozumění jsou v každé rodině

„Ježíši, proč jsi nám to udělal? Hle, tvůj otec i já jsme tě s bolestí hledali.“ Odpověděl jim: „Proč jste mě hledali? Nevěděli jste, že já musím být v tom, co je mého Otce?“ Ale oni nepochopili, co jim tím chtěl říci. Jeho matka to všechno uchovávala ve svém srdci. srov. (Lk 2,48-51)

Každý z nás asi někdy vysloví: „Jak to mohl ten člověk říct, udělat? Proč ...?“  Bolest a nedorozumění provází s největší pravděpodobností vztahy v každé rodině. Ať už jde o naše dospívající či dospělé děti, partnery, či jiné příbuzné. Nevyhnuly se ani Marii a Josefovi. Ani oni nežili život bez stresů a problémů. Zažili pronásledování, útěk, předsudky i od nejbližších a nakonec jejich syna označili za zločince a odsoudili k smrti. Mohli reagovat zlostí, výčitkami, zoufalstvím. Maria však "všechno uchovávala ve svém srdci". Důvěřovala, že navzdory vnějšímu zdání Bůh naplní svá zaslíbení. I my můžeme bolest a zklamání z dětí, partnerů, které zakoušíme a nechápeme a které jsou nad naše síly, svěřovat Bohu jako Maria.  A i když nerozumíme smyslu našich těžkostí ani tomu, proč je Bůh neodejme, můžeme jako ona důvěřovat, že naše životy jsou přesto v Boží režii. „Uchovávat“ znamená také být připraven naslouchat tomu, k čemu nás Bůh volá. K jakému konkrétnímu kroku, konkrétnímu projevu lásky, kroku víry mě volá v tomto vztahu? Možná chceme někdy zvolit rychlejší a lepší řešení, než nám předkládá Bůh – např. dát druhému pocítit svou převahu, sdělit mu, že je mimo, nebo ho ignorovat. V první chvíli možná zažijeme úlevný pocit, ale... ? Pozvěme Boha do středu naší rodiny. Do konkrétních vztahů a problémů, které nás přesahují. On chce a může promlouvat a jeho slovo oživuje.

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY

- Dary na kostel: 2 500 Kč. Pán Bůh zaplať.