Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB DOLNÍ NĚMČÍ, HORNÍ NĚMČÍ
od 23.7. do 31.7.2022 - 30. týden

SOBOTA 23.7.2022 SVÁTEK SV. BRIGITY, ŘEHOLNICE, PATRONKY EVROPY
18:30 DN Za +Jaroslava Uhra, živé a zemřelé z ročníku 1938
NEDĚLE 24.7.2022 17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
09:00 DN Procesí a mše svatá u kapličky sv. Anny
Za farníky, zvláště za živé a zemřelé Anny
09:00 HN Za +Štefana Križalkoviče, manželku, dvoje +rodiče, sourozence a za dar zdraví, pomoc Boží a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu
PONDĚLÍ 25.7.2022 SVÁTEK SV. JAKUBA, APOŠTOLA
18:30 DN Za +Josefa Hořčicu, dvoje +rodiče, dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
ÚTERÝ 26.7.2022 PAMÁTKA SV. JÁCHYMA A ANNY, RODIČŮ PANNY MARIE
09:00 DN Na úmysl dárce
STŘEDA 27.7.2022 PAMÁTKA SV. GORAZDA A DRUHŮ
18:30 DN Za +rodiče Kočí, +syna Antonína, vnuka Petra, +rodiče z obou stran, za +Marii a Jaroslava Straňákovi, celou  zemřelou rodinu a duše v očistci, dar zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu
ČTVRTEK 28.7.2022 ČTVRTEK 17. TÝDNE V MEZIDOBÍ
18:00 HN Za +rodiče Jana a Antonii Vávrovy, +syna, s prosbou o ochranu Matky Boží pro celou živou rodinu
PÁTEK 29.7.2022 PAMÁTKA SV. MARTY
18:30 DN  Za  + Jaroslava Umlaufa, + rodiče z obou stran, duše v očistci, dar zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu.
SOBOTA 30.7.2022 SV. PETRA CHRYZOLOGA, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
13:00 DN Křest - Matěj Kotek
NEDĚLE 31.7.2022 18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 DN Za +Annu Pěrkovou, Františku Hubačovou, živé a zemřelé z ročníku 1944 a jejich rodiny.
09:00 HN Za farníky
10:30 DN Za +Annu Chovancovu, manžela, 2 dcery, s prosbou o dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY - DOLNÍ NĚMČÍ

- Anny darovaly na kostel 4 000 Kč. Rodiče prvokomunikantů darovali: 4 000 Kč. Další dary: 1 500 Kč. Pán Bůh zaplať.

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY - HORNÍ NĚMČÍ

- Anny z Horního Němčí darovaly na kostel 2 400 Kč. Anny ze Slavkova darovaly 1 600 Kč. Další dar: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať.

OHLÁŠKY - SPOLEČNÉ

- Příští neděli 31. 7. 2022 je ve farním kostele v Uherském Brodě v 16 hodin varhanní koncert na podporu Ukrajiny. Hraje Olena Kohut z Ukrajiny.

- Farní pouť na Svatý Antonínek bude v neděli 7. 8. 2022 v 15 hodin.

- V úterý 6. 9. 2022 cestovní agentura Pandabus pořádá jednodenní pouť do Mariazell v Rakousku. Cena 800 Kč. Duchovní doprovod: P. Zdeněk Klimeš z Nivnice. Přihlásit se můžete na e-mailu pandabus@seznam.cz nebo na telefonu 737384111. Více informací na webu www.pandabus.cz