Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB DOLNÍ NĚMČÍ, HORNÍ NĚMČÍ
od 9.7. do 17.7.2022 - 28. týden

SOBOTA 9.7.2022 SV. AUGUSTINA ŽAO RONGA, KNĚZE, A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
Dnes mše sv. není
NEDĚLE 10.7.2022 15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 DN Za +Jana Pojsla, živé a zemřelé ročníku 1946
09:00 HN Za farníky
10:30 DN Za +manžela Františka Kadlčka, rodiče Kočí, Kadlčkovy a celou +rodinu, dar zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu
PONDĚLÍ 11.7.2022 SVÁTEK SV. BENEDIKTA, OPATA, PATRONA EVROPY
18:30 DN Za +Boženu Mošťkovu, manžela, jejich rodiče a sourozence, dar zdraví, Boží požehnání, ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu i v cizině a za navrácení zdraví pro těžce nemocnou osobu
ÚTERÝ 12.7.2022 ÚTERÝ 15. TÝDNE V MEZIDOBÍ
Dnes mše sv. není
STŘEDA 13.7.2022 SV. JINDŘICHA
18:30 DN Za +Martina Gála, +vnuka Marka, dvoje +rodiče, +sestru Marii, bratra Josefa, celou +rodinu a duše v očistci, dar zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu
ČTVRTEK 14.7.2022 BL. HROZNATY, MUČEDNÍKA
18:00 HN Na úmysl dárce 
PÁTEK 15.7.2022 PAMÁTKA SV. BONAVENTURY, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
18:30 DN Za +rodiče Daňkovy, Kadlčkovy, 2 +syny a celou +rodinu, dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
SOBOTA 16.7.2022 PANNY MARIE KARMELSKÉ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
11:00 DN Křest - Lukáš Daněk a Artur Koníček
18:30 DN Za Josefa Kadlčka, manželku, jejich rodiče, celou +rodinu, dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
NEDĚLE 17.7.2022 16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
09:00 HN Za +Ludmilu Laššákovou, +rodiče Laššákovi a Zálešákovi. Za ochranu a pomoc Boží, za dar zdraví pro živou rodinu
10:30 DN Za farníky
17:00 DN Mše svatá (P. Pavel Dokládal - Fatimský apoštolát)

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY - Dolní Němčí

- Dar ročníku 1944 na kostel: 1 000 Kč. Další dar: 500 Kč. Pán Bůh zaplať.

- Příští neděli je měsíční sbírka na opravy kostela.

- Anny vybírají v sakristii na kostel a mši svatou. Pouť ke kapli sv. Anny bude v neděli 24. 7. 2022.

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY - Horní Němčí

- Příští neděli je měsíční sbírka na opravy kostela.