Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB DOLNÍ NĚMČÍ, HORNÍ NĚMČÍ
od 27.5. do 4.6.2023 - 22. týden

SOBOTA 27.5.2023 SV. AUGUSTINA Z CANTERBURY, BISKUPA
Dnes mše sv. není
NEDĚLE 28.5.2023 SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
07:30 DN Za +rodiče Uhrovy, jejich dcery, zetě, vnuka, s prosbou o dar Ducha svatého pro celou živou rodinu
09:00 HN Za +Josefa Jančaříka, jeho rodiče Františku a Josefa, za +Věru a Františka Krhovské, dar zdraví a víry pro živou rodinu
10:30 DN Za farníky
18:00 DN Májová pobožnost v kostele
PONDĚLÍ 29.5.2023 PAMÁTKA PANNY MARIE MATKY CÍRKVE
18:30 DN Za +rodinu Šohajovu, +syna, dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
ÚTERÝ 30.5.2023 SV. ZDISLAVY
18:00 Slavkov Malá pouť rodin ke sv. Zdislavě
Za Boží požehnání pro rodiny našich farností
STŘEDA 31.5.2023 SVÁTEK NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE
18:30 DN Za +Ludmilu Bídovu, manžela, rodiče z obou stran a za dar zdraví pro celou rodinu Po mši - závěrečná májová pobožnost - s dětmi a rodiči
ČTVRTEK 1.6.2023 SVÁTEK JEŽÍŠE KRISTA, NEJVYŠŠÍHO A VĚČNÉHO KNĚZE
18:00 HN Na úmysl dárce
PÁTEK 2.6.2023 SV. MARCELINA A PETRA, MUČEDNÍKŮ
18:30 DN Na poděkování Bohu za 80 let života, 60 let manželství, +syna, +rodiče, dar zdraví a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu
SOBOTA 3.6.2023 PAMÁTKA SV. KARLA LWANGY A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ
18:30 DN Za +Antonína Šimčíka (1944)
NEDĚLE 4.6.2023 SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
07:30 DN Za Marii Zimčíkovu, manžela, dceru, 2 syny, 2 zetě, vnuka a Ludvíka Cmola, duše v očistci, za dar zdraví a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu
10:00 HN Za farníky, zvláště za děti a rodiče prvokomunikantů

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY - DOLNÍ NĚMČÍ

- Měsíční sbírka na kostel: 18 600 Kč. Další dary 1 500 Kč. Pán Bůh zaplať.

- V úterý je Malá pouť rodin ke sv. Zdislavě do Slavkova. Mše svatá začíná v 18 hodin. Prosím, najděte si čas a přijďte prosit za své rodiny i za všechny rodiny obou farností.

- Ve středu je poslední májová pobožnost. Opět prosím rodiče, aby přišli se svými dětmi.

- Na první pátek začíná osobní adorace od 13 hodin. Prosím, zapište se do adorační služby v předsíni kostela. Od 17:15 hodin bude příležitost ke svátosti smíření. V 18 hodin společná adorace a v 18,30 hodin mše svatá a svátostné požehnání. Na první sobotu bude Fatimská mariánská pobožnost večer přede mší svatou od 17:45 hodin.

- Protože je příští neděli v Horním Němčí slavnost 1. svatého přijímání, bude v Dolním Němčí jen ranní mše svatá v 7,30 hodin. Druhá nedělní mše svatá je v sobotu večer v 18,30 hodin.

- V sobotu má úklid kostela skupina č.6

PLAVÁNÍ PRO TŘÍKRÁLOVÉ KOLEDNÍKY

Charita Uherský Brod pořádá v pondělí 29.5. od 15 do 17 hodin plavání určené pro tříkrálové koledníky v CPA Delfín Uherský Brod. Děti do 10 let pouze s plnoletým doprovodem. Koledník do 18 let = jeden volný vstup na 60 minut. Svou účast je nutné nahlásit dopředu na email jana.haluzova@uhbrod.charita.cz

DĚTSKÝ DEN 2023

Farnost a hasiči Dolní Němčí vás srdečně zvou na Dětský den s tématem: Čím budu až vyrostu, který se koná v sobotu 3. června 2023 u hasičské zbrojnice. Vstup je od 13.00 do 16.00 hodin. Můžete se těšit na dobrodružnou cestu dlouhou 2 km, jízdu na koni, prezentaci vláčků, bublinkovou diskotéku, odměny, a hlavně skvělou atmosféru. Neváhejte a přijďte spolu s námi oslavit svátek dětí!

POUŤ DOMÁCÍHO HOSPICE ANTONÍNEK

Charita Uherské Hradiště a Uherský Brod zvou na Pouť Domácího hospice Antonínek, která se uskuteční na Svatém Antonínku v sobotu 3. června v 15.00 hod. Hlavním celebrantem bude nemocniční kaplan z Brna P. Leo Zerhau. Po mši svaté bude agapé, možnost sdílení a rozhovoru s pracovníky hospice.

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY

- Měsíční sbírka na kostel: 5 400 Kč. Další dary 2 000 Kč. Pán Bůh zaplať.

- V úterý je Malá pouť rodin ke sv. Zdislavě do Slavkova. Mše svatá začíná v 18 hodin. Prosím, najděte si čas a přijďte prosit za své rodiny i za všechny rodiny obou farností.

- Příští neděli je slavnost 1. svatého přijímání. Mše svatá bude až v 10 hodin.