Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB HORNÍ NĚMČÍ, DOLNÍ NĚMČÍ
od 31.10. do 6.11.2022 - 44. týden

PONDĚLÍ 31.10.2022 SV. WOLFGANGA, BISKUPA
17:00 HN Na úmysly svatého otce
ÚTERÝ 1.11.2022 SLAVNOST VŠECH SVATÝCH
17:30 DN Za +Josefa Tinku, rodiče Tinkovy, syna Filipa, rodiče Zimčíkovy, dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
STŘEDA 2.11.2022 VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ
16:00 HN Za duše v očistci
17:30 DN Za +sestru, bratra, +rodiče, prarodiče a celou +rodinu, s prosbou o dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živé rodiny
ČTVRTEK 3.11.2022 SV. MARTINA DE PORRES, ŘEHOLNÍKA
16:00 Slavkov 15,30 hodin - společná adorace; zpovídání Za +rodinu Jurigovu, Bobčíkovu, Bučkovu, Králíkovu a duše v očistci
PÁTEK 4.11.2022 PAMÁTKA SV. KARLA BOROMEJSKÉHO, BISKUPA
17:30 DN Za živé a zemřelé ročníku 1942, za dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro jejich rodiny
SOBOTA 5.11.2022 SOBOTA 31. TÝDNE V MEZIDOBÍ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
06:45 DN Fatimská mariánská pobožnost za kněze, kteří působili v naší farnosti
07:30 DN Na poděkování Bohu za 90 let života, dar zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu
11:00 DN Křest - Petr Vaculka
NEDĚLE 6.11.2022 32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 DN Za +rodiče Hubáčkovy a Kadlčkovy, Boží ochranu a dar zdraví pro celou živou rodinu a za duše v očistci
09:00 HN Za farníky
10:30 DN Za +Antonína Daníčka, +rodiče Daníčkovy a Machů, bratra, sestru, prarodiče, dar zdraví, víry, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živé rodiny
14:00 DN Pobožnost za zemřelé na hřbitově v Dolním Němčí
15:00 Slavkov Pobožnost za zemřelé na hřbitově ve Slavkově
15:30 HN Pobožnost za zemřelé na hřbitově v Horním Němčí