Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB HORNÍ NĚMČÍ
od 11.9. do 18.9.2022 - 37. týden

NEDĚLE 11.9.2022 24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
09:00 HN Za farníky, za poděkování za úrodu
PONDĚLÍ 12.9.2022 JMÉNA PANNY MARIE
Dnes mše sv. není
ÚTERÝ 13.9.2022 PAMÁTKA SV. JANA ZLATOÚSTÉHO, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
17:00 Slavkov Mše svatá v kapli
STŘEDA 14.9.2022 SVÁTEK POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE
Dnes mše sv. není
ČTVRTEK 15.9.2022 PAMÁTKA PANNY MARIE BOLESTNÉ
18:00 HN Za +Libuši Borýskovou, 2 syny a živou rodinu
PÁTEK 16.9.2022 SV. LUDMILY, MUČEDNICE
Dnes mše sv. není
SOBOTA 17.9.2022 SV. KORNÉLIA, PAPEŽE, A CYPRIÁNA, BISKUPA, MUČEDNÍKŮ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
Dnes mše sv. není
NEDĚLE 18.9.2022 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
09:00 HN Za živé a zemřelé Ludmily z farnosti