Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB HORNÍ NĚMČÍ, DOLNÍ NĚMČÍ
od 24.12. do 1.1.2023 - 52. týden

SOBOTA 24.12.2022 SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ - PŮLNOČNÍ MŠE
20:30 HN Za zemřelé rodiče a prarodiče, Boží požehnání a zdraví pro celou živou rodinu
22:00 DN Za živé a zemřelé z rodiny Stojaspalovi a O’Sullivan a za nemocného Matýska Trtka
NEDĚLE 25.12.2022 SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
07:30 DN Za +Štěpána Stojaspala, +manželku Marii, +rodiče z obou stran a celou +rodinu, duše v očistci, dar zdraví pro celou živou rodinu
09:00 HN Za +Marii Husárovou, +rodiče, dar zdraví, pomoc Boží a ochranu celé živé rodiny
10:30 DN Za farníky
PONDĚLÍ 26.12.2022 SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA, PRVOMUČEDNÍKA
07:30 DN Za živé a zemřelé Štěpány a Štěpánky
09:00 Slavkov Za +manžela, dvoje +rodiče, +kmotry, ochranu Panny Marie, dar víry a Boží požehnání pro celou živou rodinu úmysl paní Jankových za +manžela
10:30 DN Za mládence farnosti
ÚTERÝ 27.12.2022 SVÁTEK SV. JANA, APOŠTOLA A EVANGELISTY
17:30 DN Za živé a zemřelé Jany
STŘEDA 28.12.2022 SVÁTEK SV. MLÁĎÁTEK, MUČEDNÍKŮ
17:30 DN Za živé a zemřelé ročníku 1950, s prosbou o dar zdraví, víry, Boží požehnání a ochranu Panny Marie i pro jejich rodiny
ČTVRTEK 29.12.2022 SV. TOMÁŠE BECKETA, BISKUPA A MUČEDNÍKA
17:00 HN Na poděkování Bohu za všechna přijatá dobrodiní v uplynulém roce
PÁTEK 30.12.2022 SVÁTEK SVATÉ RODINY JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA
17:30 DN Za +rodiče Martišovy, rodiče Kadlčkovy, celou +rodinu z obou stran, dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
SOBOTA 31.12.2022 SV. SILVESTRA I., PAPEŽE
17:30 DN Na poděkování Bohu za přijatá dobrodiní v uplynulém roce
NEDĚLE 1.1.2023 SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE
07:30 DN Za farníky
09:00 HN Za obnovení míru ve světě, zvláště na Ukrajině
10:30 DN Za dívky farnosti

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY - DOLNÍ NĚMČÍ

- Dar na kostel: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať.

- Na Hod Boží vánoční bude otevřený odpoledne kostel od 14 do 16 hodin.

- V pátek je přeložený svátek Svaté Rodiny. Při mši bude obnova manželských slibů.

- Charita Uherský Brod velmi děkuje všem farníkům, kteří se zapojili do adventní potravinové sbírky. Jsme zaskočení štědrostí, zvláště v těchto časech různých krizí,  Vybralo se celkem 1400 Kg hygieny a potravin.

- V sobotu má úklid kostela skupina č.2

MISIJNÍ ADVENTNÍ JARMARK

Výtěžek z misijního adventního jarmarku činil 14 190 Kč. S dětmi z misijního klubka jsme se rozhodli, že letos podpoříme projekt PMD Jeden dárek navíc, který je určen na rekonstrukci zdravotního střediska v Ugandě, jejíž pacienti jsou převážně chudé děti. Děkujeme všem, kteří jste přispěli do kasičky nebo nějak přiložili ruku k dílu. Po celou dobu adventu jsme se za vás modlili.

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY - HORNÍ NĚMČÍ

- Nemocní darovali 2 500 Kč na kapli. Další dar na kostel: 2 000 Kč. Pán Bůh zaplať.

- V úterý večer v 19 hodin bude v kostele rozjímavá modlitba růžence.

- Charita Uherský Brod velmi děkuje všem farníkům, kteří se zapojili do adventní potravinové sbírky. Jsme zaskočení štědrostí, zvláště v těchto časech různých krizí,  Vybralo se celkem 1400 Kg hygieny a potravin.