Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB DOLNÍ NĚMČÍ
od 8.8. do 15.8.2021 - 32. týden

NEDĚLE 8.8.2021 19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 DN Za zemřelé ročníku 1939, Josefa Ježka, Annu Hrošíkovou, Štěpána Daňka, Annu Krhovskou, dar zdraví a Boží požehnání pro živé z ročníku 1939
10:30 DN Za +manžela Josefa Umlaufa, za rodiče z obou stran, +sestru, švagry a švagrové, Boží ochranu pro celou živou rodinu
PONDĚLÍ 9.8.2021 SVÁTEK SV. TEREZIE BENEDIKTY OD KŘÍŽE, PANNY A MUČEDNICE, PATRONKY EVROPY
18:30 DN Za syna Marka Kadlčka, rodiče Kadlčkovy, Kolískovy, dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
ÚTERÝ 10.8.2021 SVÁTEK SV. VAVŘINCE, MUČEDNÍKA
10:00 DN Na úmysl dárce
STŘEDA 11.8.2021 PAMÁTKA SV. KLÁRY, PANNY
18:30 DN Za +Ludmilu Juráskovu, +manžela Josefa, dvoje +rodiče, duše v očistci, dar zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu
ČTVRTEK 12.8.2021 SV. JANY FRANTIŠKY DE CHANTAL, ŘEHOLNICE
Dnes mše sv. není
PÁTEK 13.8.2021 SV. PONCIÁNA, PAPEŽE, A HIPPOLYTA, KNĚZE, MUČEDNÍKŮ
17:45 DN Fatimská mariánská pobožnost
18:30 DN Za +manžela, rodiče, +rodiče Tinkovy, dva syny, dar zdraví, Boží požehnání pro celou živou rodinu
SOBOTA 14.8.2021 PAMÁTKA SV. MAXMILIÁNA MARIE KOLBEHO, KNĚZE A MUČEDNÍKA
07:30 DN
Za +Petra Janču, za ročník 1974 a zemřelé spolužáky z ročníku 1973
11:00 DN Svatební mše - Giuseppe Mulè a Markéta Kadlčková
NEDĚLE 15.8.2021 SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
07:30 DN Na poděkování Bohu za 85 let života, dar zdraví, Boží ochranu a za +manžela Josefa, dvoje rodiče a Boží ochranu pro celou živou rodinu
10:30 DN Za +manželku Boženu Uhrovou, +rodiče Kadlčkovy, Uhrovy, +Davídka, Petříka a dar zdraví, Boží požehnání pro celou živou rodinu

NEDĚLNÍ OHLÁŠKY

  • Dary na kostel 5 000 Kč. Pán Bůh zaplať.
  • Příští neděli je měsíční sbírka na opravy kostela.
  • Cyrilometodějská křesťanská akademie regionální pobočka Uherský Brod pořádá ve středu 11. srpna v 19 hodin na faře v Uherském Brodě přednášku historičky Jitky Jonové s názvem „Sv. Jan Sarkander – kněz a mučedník“. Přednáška se měla původně konat již v minulém roce, kdy jsme si připomínali 400. výročí od smrti sv. Jana Sarkandra. Z důvodu pandemie koronaviru to však nebylo možné. Všichni jste na přednášku srdečně zváni.